Tak til skatteministeren, men…

Infrastruktur

01/06/2018 09:00

Per Roholt

Trods en travl dag med afslutningsdebat i Folketinget fandt skatteminister Karsten Lauritzen (V) tid til at være keynote speaker på DI Digitals Årsmøde i Industriens Hus.

Digitale skatteminister: Jeg må indrømme, at skatteminister Karsten Lauritzens indlæg, "Når digitalisering er dit største politiske problem og dit bedste værktøj", var dagens højdepunkt på DI Digitals Årsmøde.

Ministeren fortalte vittigt og ærligt om, hvordan han ved sin tiltrædelse for tre år siden troede, at han skulle arbejde med skattelettelser og øget retssikkerhed for skatteyderne, men pludselig fandt sig selv involveret i de omfattende it-skandaler, der har præget ministeriet.

Eller som han forklarede det - med Mike Tysons ord: Alle har en plan, til de bliver slået i ansigtet!

Skatteministeren fortalte om digitalisering med udgangspunkt i de erfaringer, som omstændighederne har giver ham - og jeg blev begejstret for hans tilgang. For jeg er enig med de fleste af hans synspunkter  - på nær et enkelt, som jeg vil vende tilbage til sidst i denne klumme.

Digitale skatteminister skal roses

Men først stor ros til ministeren. Med udgangspunkt i sine erfaringer fra skatteministeriet kom han med fem bud på, hvordan man får størst udbytte af digitaliseringsindsatsen, som han generøst delte med årsmødets deltagere.

Læs artikel: Organisatorisk implementering– et fundament for mere succesfulde it-projekter

Skatteministerens fem bud

Hans første bud var, at digitalisering skal tænkes ind allerede i lovgivningsprocessen. Lovgivningen må ikke være så kompleks, at den ikke kan it-understøttes eller kun kan understøttes med meget store omkostninger. Som leverandør kan jeg ikke være mere enig. Vi har brug for digitaliseringsklar lovgivning. For ingen kan være tjent med lovgivning, hvor hverken de berørte myndigheder eller it-leverandørerne kan eller har tid nok til at levere den nødvendige it-understøttelse for at kunne understøtte lovgivningen.

Hans andet bud handlede om at anerkende digitaliseringsopgavens omfang og udvise rettidig omhu i implementeringsprocesen.

Pointen her var, at der skal følge ressoucer med, når man har store ambitioner. At det kræver investeringer på kort sigt at opnå de ønskede gevinster på den lange bane. Og at det ikke nytter at indkradse gevinsterne ved projektets start. Man må have tålmodighed, og så bør en del af gevinsterne i øvrigt tilfalde de afdelinger, som er blevet digitaliseret og ikke bare ende i budgetjusteringer og mindre normeringer for den pågældende afdeling.

Hans tredie bud var, at digitalisering skal højere op på den politiske dagsorden. For få politikere på Christiansborg interesserer sig for digitalisering, uanset det er en af de vigtigste drivere for udvikling og forandring. Jeg tror, det er en vigtig pointe, for hvis ikke lovgiverne og de mest centrale beslutningstagere tager digitaliseringsdagsordenen til sig, vil der hele tiden vise sig nye barrierer, som vi skal over, hver gang vi forsøger at skabe en sammenhængende og effektiv offentlig sektor gennem digitalisering.

Skatteministeren fremhævede som sit fjerde bud, at det er vigtigt at erkende, at digitalisering er en kontinuerlig proces, som nok har været igang i flere år, men som aldrig stopper helt. Der dukker hele tiden nye teknlogier op, gamle it-systemer bliver slidt og skal videreudvikles. Det er - som skatteministren siger - en vedvarende proces, der aldrig stopper.

Sidst men ikke mindst opfordrede han alle til at være modige.  Vi skal ikke være bange for digitaliseringen, for vi kan med den rette brug af alle de offentlige data, som allerede er tilgænglige i de mange forskellige systemer, skabe enorme værdier til gavn for samfundet og borgerne.

Læs artikel: Fuld fart på offfentlig digitalisering i EU

Og så en betænkelighed

Og så var der lige punktet, hvor jeg blev lidt i tvivl om, hvorvidt jeg er på bølgelængde med den ellers sympatiske skatteminister, der har lært så meget om digitalisering af det offentlige på den hårde måde.

For han bemærkede nemlig også i sit indlæg, at skatteministeriet havde været for afhængig af en enkelt leverandør, og at der derfor er behov for at staten – og vel dermed også andre offentlige it-kunder – tager større ejerskab over deres it-løsninger.

Hvis skatteministeren mener, at det offentlige skal tage større ansvar for struktur og organisation i forbindelse med it-projekter, er jeg fuldstændig enig. Store it-projekter kan kun blive en succes, hvis de har topledelsens bevågenhed og det offentlige tager det faglige ansvar.

Men hvis han mener, at det offentlige skal overtage IP-rettighederne fra it-leverandørerne, er jeg lodret imod.

Vi kan som leverandør ikke bare aflevere vores værdier, punktum.

Skatteministeriet skal kunne opkræve skat, og vi skal kunne sælge it-løsninger.

Forhåbentlig mener skatteministren det samme – og så kan jeg kun sige: Tak skatteminister, for et godt oplæg!

Læs klumme: Offentlig gevinstrealisering – et fælles ansvar

Læs artikel: Hvem har egentlig ansvaret for digital transformation?

Mest Læste

Annonce