Tryg medicinhåndtering på bosteder – hvad skal der til?

Velfærd

31/01/2018 09:31

Per Roholt

Alene i 2016 blev der indrapporteret ca. 90.000 fejl med medicin fra sygehuse, bosteder, plejehjem og hjemmepleje. Heraf sker ca. 75.000 i den kommunale sektor. Men hvad skal der til for at disse fejl kan undgås?

Medicinhåndtering: Det er menneskeligt at fejle. Alligevel er det svært at se til, mens de samme medicineringsfejl sker igen og igen. Det ved folkene bag medicindatabasen medicin.dk alt om.

I DLI, Dansk Lægemiddel Information, er informationsfarmaceut Christianna Marinakis ansvarlig for opsamling, strukturering og formidling af medicineringsfejl på hjemmesiden Medicin.dk – et arbejde hun udfører i en redaktion sammensat af risikomanagers og andre førende eksperter på området vedrørende medicineringsfejl.

I redaktionen ser de hver måned de samme fejl med de samme lægemidler begået igen og igen.

Mange fejl er administrationsfejl, som fx medicin der er givet to gange eller slet ikke er givet. Eller medicin der er givet til den forkerte borger. Andre fejl sker pga. manglende viden hos plejepersonalet.

De fleste fejl er heldigvis harmløse, men der sker også fejl, som borgere dør af.

Integreret i fagsystemer

Dansk Lægemiddel Information A/S, der står bag Medicin.dk, har til opgave at informere borgere og personale om al medicin der markedsføres i Danmark - via hjemmesiden Medicin.dk.

Medicin.dk eksisterer som selvstændig database og hjemmeside, men har siden 2013 også været mulig at integrere direkte ind i omsorgssystemer som fx EG Sensum Bosted.

Integrationen betyder, at pædagoger og sygeplejersker med et enkelt klik fra borgerens medicinkort kan få den nødvendige information eller støtte, når de er i tvivl.

Hvornår opstår tvivl om medicin?
Christianna Marinakis forklarer, at en typisk situation kan være at en borgers medicin har skiftet udseende, og den medicinansvarlige bliver i tvivl om, hvorvidt der er tale om en fejl, eller om det blot skyldes substitution (erstatning til billigere lægemiddel med samme indholdsstof) af den medicin, borgeren plejer at få:

-  Når personalet klikker på lægemidlet får man vist foto af medicinen, og man kan se hvilke lægemidler, der kan erstatte hinanden.

En anden typisk situation kan være en borger, der har ændret adfærd efter opstart af ny medicin – her kan hjælperen hurtigt få information om, hvorvidt borgerens ændrede adfærd, kan skyldes bivirkninger til den nye medicin.

En tredje udfordring kan være selve medicingivningen – fx en borger ikke kan synke en hel tablet. Hvad gør man så? Knuser den og giver den på youghurt? Undlader at give medicinen, eller hvad er det rigtige at gøre? Det kan være svære beslutninger at træffe nu og her - og ofte vil man kunne finde hjælp ved at klikke sig frem til informationen fra Medicin.dk, forklarer Christianna Marinakis.

LÆS OGSÅ: Digitalisering gør det bedre at være borger og praktiserende læge

Hvad siger brugerne?
Medicin.dk lavede i sommeren 2017 en undersøgelse af brugen af integration med Medicin.dk i omsorgssystemer blandt danske kommuner - heriblandt de knap 40 kommuner der i dag har tilkøbt integration med Medicin.dk i deres omsorgssystem.

Undersøgelsen talte sit meget tydelige sprog; de brugere der har integrationen, kan ikke undvære den.

78% ville anbefale andre kommuner integrationen – fordi de oplever, at det giver øget tryghed og øget effektivitet i medicinhåndteringen. 

Samtidig har de en formodning om, at antallet af medicineringsfejl mindskes, når data er integreret. Det bliver simpelthen bliver nemmere at lave det lille ekstra tjek, der gør at en fejl undgås. 

Integrationen til Medicin.dk findes fx i EG Sensum Bosted direkte fra borgerens medicinkort. Har man tilkøbt integrationen med Medicin.dk, vil man med et klik på det enkelte lægemiddel få vist foto og informationen om lægemidlet, mens man stadig bliver i sit fagsystem.

Brugere, der ikke har integration med medicin.dk, har svært ved at forestille sig den værdi, det skaber, fordi man ligesom skal have fornemmelsen i hånden når man er i gang med medicinhåndteringen.

Derfor vil jeg anbefale, at man i første omgang prøver integrationen en periode – måske man kan forhandle sig frem til en gratis prøveperiode for på den måde at undersøge, om man synes det skaber den ønskede værdi for brugerne.

Læs mere om digital medicinhåndtering

FAKTA om DLI A/S og Medicin.dk

  • Medicin.dk udgives af Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI A/S)
  • DLI A/S har udarbejdet information om medicin i mere end 40 år
  • Hjemmesiden Medicin.dk har ca. 5 mio. sidevisninger om måneden.
  • DLI A/S er datterselskab af Lægemiddelindustriforeningen Lif.

Mest Læste

Annonce