Korrekt kontering viser, at vi gør det rigtige

Leder Claus Henrik Nielsen valgte at tage på kursus i kontering på beskæftigelsesområdet, alene for at blive klogere på den komplekse praksis – og kom hjem med en større forståelse for maskinrummet.

Claus Henrik Nielsen konterer ikke. Han er leder af den aktive indsats i Vordingborg Kommune og beskæftiger sig normalt med de mere overordnede tal. Alligevel tilmeldte han sig kurset om kontering på beskæftigelsesområdet:

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

- Jeg arbejder med lovgrundlaget på et mere overordnet niveau, men jeg havde behov for bedre at forstå, hvordan lovgivningen udmønter sig i konteringssammenhæng, og hvordan det afspejler sig i vores budgetter, vores budgetlægning og vores budgetopfølgning. Og økonomikonsulenterne syntes det var en god ide, for det skaber et mere kvalificeret diskussionsgrundlag, når vi holder møder om økonomien, fortæller Claus Henrik Nielsen.

Et komplekst område, hvis man ikke er kommunaløkonom
Ifølge Claus Henrik Nielsen er det nødvendigt at holde sig opdateret. For konteringen hele tiden i udvikling, så man kan hurtigt komme i tvivl om, om man gør det rigtigt:
- Nye konteringsregler, skiftende lovgrundlag, der udmønter sig i skiftende konteringer, konteringer, som ikke længere er relevante men bliver ved med at optræde i budgetsammenhæng, selvom de forsvandt under en ny finanslov. Jeg havde behov for at sætte mig dybere ind i praksis og regler for kontering i erkendelse af, at det er et meget komplekst område, og hvis man ikke er opdraget i kommunal økonomi, er det vanskeligt tilgængeligt.

Kurset om kontering på beskæftigelsesområdet er en guidet tour i beskæftigelsesområdets komplekse regler og praksisser for kontering. Det er ikke et økonomikursus men derimod et forløb, der hjælper til at skabe overblik, så kommunen lykkes med at kontere udgifter for mange millioner kroner korrekt. Derfor er fokus både på lovgivning, vejledning og refusionssatser og på, hvordan det udmønter sig i kontoplan og kontering.

Kontering er både budget og styringsværktøj
Chefen på området kan have en lidt mere overordnet tilgang til det hele, men som afdelingsleder er det vigtigt også at have et indblik i praksis, fortæller Claus Henrik Nielsen:

- Det er vigtigt, at jeg forstår hvordan den del af maskinrummet arbejder. For på mit niveau gør det en forskel, om vi gør ting rigtigt, f.eks. kan det have konsekvenser for refusionen, om vi gør det ene eller det andet. Refusionsreglerne er jo sat i verden af STAR og regeringen for at hjælpe os i en bestemt retning, og det er vi meget opmærksomme på. Hvis vi sætter indsatser i gang, som ikke konteres korrekt, kan vi ikke vise, at vi gør som de ønsker.

For Claus Henrik Nielsen er konteringen ikke bare et økonomiredskab men også i høj grad et styringsredskab – en form for datasæt, der hjælper til at måle egen performance:
- Korrekt kontering er både et provenuspørgsmål og et spørgsmål om, at de tal, vi ender med at bidrage med, ikke fordrejer virkeligheden. To fejlkonteringer gør nok ikke den store forskel, men hvis vi hele tiden gør det forkert, risikerer vi at komme ud på en liste, hvor vi enten overperformer eller underperformer i forhold til forventningerne, fortæller Claus Henrik Nielsen.

En spørgeguide til sig selv
Claus Henrik Nielsen forstår godt behovet for, at økonomimedarbejderne på beskæftigelsesområdet bliver klogere på, hvordan konteringen udspringer af lovgivning. Som leder var hans fokus dog modsat:
- Jeg kender godt lovgivningen, men jeg havde brug for at forstå, hvordan den udmønter sig i praksis. Jeg kunne sagtens have brugt en hel dag på at nørkle med tallene og finde ud af, hvordan en bestemt aktivitet udmønter sig på konteringsniveau.

Den nye viden fra kurset har Claus Henrik Nielsen brugt til at udarbejde et skelet, der hjælper til med at forstå rejsen fra aktivitet til kontering:
- Jeg har lavet en spørgeguide til mig selv. Når vi kigger på en indsats, hvad er det så for parametre, der kan være med til at bestemme, hvor den ender rent konteringsmæssigt? Hvilke spørgsmål kan det være fornuftigt at stille sig selv? På den måde blev udbyttet meget konkret for mig.

Claus Henrik Nielsen er oprindeligt engelskuddannet men har arbejdet med den udførende beskæftigelsesindsats i flere kommuner, senest i Vordingborg Kommune, hvor han er leder af den aktive indsats og indkøber af anden aktør-opgaver.

Artiklen har været bragt på cok.dk Læs mere om kursus i korrekt kontering her.

Emneord: COK, Claus Henrik Nielsen
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også