Kost- og Ernæringsforbundet

Kost- og Ernæringsforbundet

Holmbladsgade 70, 2300 København S

Telefon: 3163 6600 Website: kost.dk E-mail:

Kost & Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige mennesker.
 
Forbundet forhandler løn og arbejdsvilkår, rådgiver om arbejdsliv og karriere, giver juridisk bistand og personlig rådgivning om løn og ansættelsesforhold. Forbundet varetager medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet og i samfundet. Medlemmerne arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, ledelse, behandling samt professionel mad- og måltidsforplejning i både den offentlige og den private sektor.
 
Medlemmerne spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet – både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og livskvalitet og for folkesundheden. De forskellige uddannelser og arbejdsopgaver er bundet sammen af et stærkt professionsfagligt fællesskab, der bygger på fælles værdier, erfaringer og faglige normer. 
 
Læs mere om forbundet og medlemmerne på kost.dk og facebook.com/forbundet

Blogs

 • Hvor længe kan vi holde ...
  27.02.19 Velfærd

  Valgkampen er i gang, og vi debatterer pensionsalder og seniorførtidspension for de nedslidte. Men vi burde først og fremmest debattere, hvordan vi forbedrer arbejdsmiljøet så nedslidning undgås.

 • Drop kvotetænkningen, uddan flere ernæringsassistenter
  17.12.18 Uddannelse

  “Noget af det fedeste ved at være ernæringsassistent er, at vi kan gøre en forskel for andre gennem vores fag”. Cirka sådan sagde ikke én, men mange af de unge ernæringsassistenter, da vi spurgte i efteråret. Faktum er, at der uddannes alt for få.

 • Madservice skal mere end at mætte
  22.11.18 Velfærd

  Madservice skal udvikle sig i takt med borgernes behov og ønsker. Det kræver fleksible løsninger. Og det kræver politisk prioritering at tilbyde fleksible løsninger.

 • Satspulje til spiseforstyrrelser: Behov for højere ambitioner
  31.10.18 Sundhed

  Det er på høje tid med en ny satspulje til bl.a. at behandle tvangsoverspisning. Men der mangler stadig permanente behandlingstilbud.

 • Kost & Ernæringsformand: Få mere ud af Køkkenpuljen
  26.08.18 Velfærd

  Regeringens køkkenpulje har forbedret faciliteterne i mange køkkener. Næste skridt er at sætte ind fagligt, så flere ældre spiser mere og forbedrer deres livskvalitet. Køkkenpuljen er nemlig ingen garanti for færre underernærede ældre.

 • Samarbejdet om kræft og ernæring er livsvigtigt
  26.06.18 Sundhed

  Den bedst mulige behandling af kræftpatienter kræver fokus på ernæring. Det gør samarbejdet mellem kliniske diætister og kræftsygeplejersker livsvigtigt, og rammerne skal være til det. Det er de ikke i dag.

 • OK18: Der skal to til tango
  27.03.18 Politik

  ... og lige nu danses der i utakt. Overenskomst-forhandlingerne er gået i hårdknude, og vi har overladt det til Forligsinstitutionen at stykke et mæglingsforslag sammen. Imens er en konflikt af historiske dimensioner under opsejling.

 • Drop de romantiske forestillinger om ældremad
  07.11.17 Velfærd

  Vi kan ikke overføre vores egne holdninger til god mad til ældres måltider. For svage ældres særlige udfordringer kræver faglig viden.

 • Kræftlæger tilsidesætter ernæringsindsats
  31.10.17 Velfærd

  Kræftpatienter må undvære en livsvigtig ernæringsindsats, fordi kræftlægerne ikke har tid og kompetencer til at sætte indsatsen i gang, siger de. Men de overser muligheden for at overlade ansvaret for ernæringen til de kliniske diætister.

 • Kampen mod overvægt: Brug de ernæringsfaglige
  24.10.17 Velfærd

  Folkesundhed: Jeg er enig. Ingen vælger at veje 140 kilo. Så inden overvægten når så vidt, skal der være hjælp at hente hos en ernæringsprofessionel i samarbejde med andre kvalificerede fagpersoner.

 • Skolemad skal være for alle
  11.09.17 Velfærd

  Mad kan mere end at mætte. Det gælder også skolemaden. Den skal være en del af skolen, et fælles projekt, og den skal give alle børn en chance for sunde madvaner, foreslår Ghita Parry.

 • Hvem er grænsevagt for det grænseløse arbejde?
  27.04.17 Ledelse

  Grænserne mellem arbejde og fritid bliver mere og mere flydende. Det er godt for nogle, men mere end skidt for andre. Tal om det på din arbejdsplads, skriver Ghita Parry på baggrund af ny analyse.

 • Den økologiske ambition: Tak for benspænd
  26.04.17 Bæredygtighed

  De offentlige køkkener er nået langt med 2020-planens mål om økologisk omstilling. Det er på tide, at politikerne sætter nye planer for økologi, så en økologisk tilbagerulning undgås.

 • Pulje skal styrke den kommunale madservice
  28.03.17 Velfærd

  25 mio. kr. på finansloven skal sætte gang i eksperimenter, der kan forbedre kvaliteten af maden til hjemmeboende borgere. Kommunerne skal have fokus på ernæring og drage omsorg for de ældre - det giver mere mad i maven.

 • Anbefalinger til løft i livskvalitet
  02.03.17 Velfærd

  Først var der fire. Så kom der seks. Og nu er der yderligere kommet otte anbefalinger. Som alle sammen kan bruges til at løfte livskvaliteten for de svageste borgere.

 • Robuste arbejdspladser, ja tak
  01.02.17 Ledelse

  I fagbladet Kost, Ernæring & Sundhed kan du i denne måned blive klogere på et ord, der bliver brugt i mange jobopslag: robust. Det er nemlig ved at være en særlig kvalifikation, at man kan tåle meget.

 • Mad kan mere end mætte
  21.12.16 Velfærd

  Den gode og sunde mad kan være med til at give svækkede mennesker kræfterne tilbage, modvirke ulighed i sundhed, bidrage til et godt helbred og god trivsel i en hverdag fyldt med udfordringer.

 • Ny regering: Jeg ser frem til samarbejdet om ernæring
  29.11.16 Politik

  Ny regering, nyt grundlag – og lidt mere fokus på ernæring. Det er glædeligt, men der er også grund til bekymring. For er innovation blot et pænt ord for en spareøvelse i den offentlige sektor?

 • Hurra - vi er klar til bedre ældremad
  21.11.16 Velfærd

  450 millioner kroner til bedre ældremad og yderligere penge til værdighed. Det er nogle af elementerne i den nye finanslov. Jeg er begejstret – og melder, at vores medlemmer er klar til opgaven.

 • Lav løn, ingen løn eller ledig - hvad mener du?
  27.10.16 Politik

  Stadig flere unge stilles over for det dilemma, at de skal vælge mellem at arbejde til lav eller ingen løn i en periode eller gå ledige.

 • Der mangler fokus på ernæring i demensplanen
  29.09.16 Velfærd

  Der er ikke fokus på ernæring i ministerens demenshandleplan – men det burde der være.

 • Forebyggelse: Vi skaber værdighed og værdi
  26.09.16 Velfærd

  Glæden var stor, da værdighedsmilliarden så dagens lys. Ud af fem punkter, som milliarden kunne gå til, var mad og ernæring ét af dem. Lidt friskt kunne det give 200 mio. kroner til mad og ernæring. Men sådan gik det ikke.

 • Kræftplan mangler ernæring
  30.08.16 Velfærd

  Regeringens forslag til Kræftplan IV indeholder mange fine initiativer, men savner noget helt grundlæggende: Mad og måltider. For jo bedre ernæringstilstand, des bedre udgangspunkt har patienterne for at komme igennem sygdom og genoptræning.

 • Uddannelse skal føre til job
  22.08.16 Velfærd

  Målet med justeringen af uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed har været klart: Uddannelsen skal føre til job.

 • Fælles måltider kan udligne ulighed i sundhed
  16.08.16 Velfærd

  Ingen børn skal starte skoledagen med at være bagud på point, fordi de møder på tom mave. Det må stat eller kommune sørge for.

Artikler

 • Sundhed er en ret, som er ulige fordelt
  11.03.19 Sundhed

  Fokus på ulighed i sundhed. Kost- & Ernæringsforbundet har spurgt fem meningsdannere om sundhedsområdet. Læs hvad Liselott Blixt, Jann Sjursen, Sif Holst, Mireille Lacroix og sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener.

 • Mad og måltider er en del af behandlingen på Godhavn
  07.03.19 Velfærd

  Mad og måltider er vigtige for børn og unges sociale og psykiske udvikling. Den erfaring har fået yderligere opmærksomhed gennem projektet Godhavn 360 grader, som behandlingshjemmet har gennemført i samarbejde med bl.a. Kost og Ernæringsforbundet.

 • Unge ernæringsassistenter vil noget med deres fag
  17.12.18 Uddannelse

  Mød Sofie, Matthias og Amalie - tre unge ernæringsassistenter med drømme og ambitioner for deres fag og fremtid. De har alle noget, de vil give videre.

 • Unge ernæringsassistenter: Fagligheden er en stærk drivkraft
  17.12.18 Uddannelse

  Kost og Ernæringsforbundet har undersøgt unge ernæringsassistenters holdninger til deres fag, faglige udvikling og arbejdsliv. Billedet er positivt og præget af ønsket om at udvikle sig fagligt og gøre en forskel for andre.

 • Mad og måltider bliver overset i ny finanslov
  06.12.18 Velfærd

  70 siders aftaletekst mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder sørgelig lidt på det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige område. Men det burde der være mere af, hvis missionen er at opruste på vores kernevelfærd.

 • MED-systemet: Ja til tjek, nej til ændring
  29.11.18 Ledelse

  Samarbejdssystemerne møder modstand fra Ledelseskommissionen, som anbefaler et serviceeftersyn. Forsker i ledelse Kurt Klaudi Klausen er uenig i kommissionens kritik og mener, det handler om at udnytte systemernes potentiale bedre.

 • Fremtidens ældre stiller nye krav
  22.11.18 Velfærd

  Madservice: Den kommunale mad skal nytænkes og menuerne målrettes den enkelte borgers ønsker og funktionsniveau for at leve op til efterspørgslen. Ellers opstår der et alternativt marked, forudser to forskere.

 • Anbragte unge spiser sundest mens de er anbragt
  09.11.18 Social

  Unge anbragte spiser sundere end andre unge. Det viser en SFI-rapport.

 • Mad og måltider i fokus på sociale institutioner
  09.11.18 Social

  På institutionerne Godhavn, Fårupgård Ungecenter og den sikrede institution Egely arbejdes der med mad og måltider og de unges sundhed og madvaner.

 • Anbragte unges sundhed: Træk på deres egne ressourcer
  07.11.18 Social

  Leg, færre løftede pegefingre og sammenkobling af de unges drømme med deres madvaner. Det batter, når udsatte og anbragte unge skal ændre madvaner. En kostpolitik, der følges, er også et væsentligt skridt, siger eksperterne.

 • Der er altid solskin i mit køkken
  05.11.18 Sundhed

  Profil: Eleverne på Gerlev Idrætshøjskole har nydt godt af ernæringsassistent Line Christensens faglige og sociale engagement. Hun har altid tid til en snak med alle nationaliteter, fra Kina til Polen.

 • Brug MED systemet, som det er tænkt
  02.11.18 Ledelse

  Hvis alle bruger MED-systemet til at gå i dialog og samarbejde, løse uenigheder og inddrage medarbejderne, fungerer det fint, erfarer en fællestillidsrepræsentant. Men det gør alle ikke, er også erfaringen.

 • Fødevarer mangler i regeringens klimaudspil
  09.10.18 Bæredygtighed

  Kost & Ernæringsforbundet savner ambitiøse mål på fødevareområdet for økologi, overproduktion og madspild i regeringens klimaudspil.

 • Madhåndværket tilbage i de unges hænder
  17.09.18 Uddannelse

  Drop dimensioneringen af ernæringsassistent-uddannelsen, anerkend uddannelserne gennem en bedre løn, styrk faglærernes kompetencer, og giv ordet til de unge, når der skal rekrutteres unge, siger Ghita Parry til udspillet om erhvervsuddannelserne.

 • Afbureukratisering: Skemaer og kloge regler kan redde liv
  06.09.18 Velfærd

  Regeringens udspil om afbureukratisering er på mange måder en smuk vision, men Kost & Ernæringsforbundet maner til besindighed. For kloge regler og skemaer kan redde menneskeliv, fx når det handler om ernæringsscreening af underernærede.

 • Køkkenpuljen: Ingen garanti for færre underernærede ældre
  26.08.18 Velfærd

  Regeringen har med sin Køkkenpulje brugt tæt på en halv mia. kr. på mad til ældre. Kost & Ernæringsforbundets formand Ghita Parry er overrasket over, at det er sket uden at sikre, at det er med til at forebygge underernæringen blandt ældre.

 • Ny regeringsstrategi for overvægt: Vi har brug for mere end oplysning
  17.08.18 Sundhed

  Det er positivt med en fælles strategi fra fem ministre. Men der er også behov for konkrete og strukturelle tiltag – ’kan’ må blive til ’skal’, mener Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.

 • Det er ikke nok at holde orden i penalhuset
  31.05.18 Ledelse

  Tidligere Irma-direktør Alfred Josefsen fra Ledelseskommission opfordrer alle ledere til at tage deres job meget alvorligt og sikre, at glæden ved at løse kerneopgaven – fx at producere sund og nærende mad – er til stede hvert eneste øjeblik.

 • Ti anbefalinger til et sundere Danmark
  23.04.18 Sundhed

  Folkesundhed: Ti anbefalinger til fem ministre om mad, måltider og sundhed er afleveret fra det Advisory Board, som blev nedsat i 2017. Anbefalingerne handler om både offentlige og private måltider.

 • "Du får ikke et handlerum som leder – du skal selv tage det"
  26.03.18 Ledelse

  Hvilken betydning har den kost- og ernæringsfaglige baggrund, når man sidder i et job som offentlig leder - og hvordan bruger man sin faglige ballast i spændet over drift og strategi? Det svarer områdeleder Randi Bendix Keller Mortensen på.

 • "Jeg holder øje med de politiske beslutninger"
  26.03.18 Ledelse

  Hvilken betydning har den kost- og ernæringsfaglige baggrund, når man sidder i et job som offentlig leder - og hvordan bruger man sin faglige ballast i spændet over drift og strategi? Det svarer leder Mary-Ann Sørensen på.

 • Ny undersøgelse: Det går den forkerte vej med vægt og sundhed
  14.03.18 Velfærd

  En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at danskernes sundhed er blevet dårligere: Flere unge mistrives, flere unge begynder at ryge, og for første gang er balancen nu tippet, så mere end halvdelen af os danskere er overvægtige.

 • Presset på de faglige ledere vokser
  04.03.18 Ledelse

  Offentlige ledere skal på én gang lede de fagprofessionelle i den daglige drift og indfri de politiske og strategiske mål i organisationen. Et spænd, de favner dagligt. Men presset på dem vokser og kalder på en ny ledelsesstil, mener forsker.

 • Nye udspil om hjertesygdom: Tid til at handle på overvægt
  14.02.18 Velfærd

  Hvert år diagnosticeres ca. 55.000 danskere med en hjertekarsygdom og hver fjerde dør af det - med rygning og overvægt som største risikofaktorer. Ingen overvægtige børn og unge i 2030 kunne derfor være en ambitiøs plan, mener Ghita Parry.

 • DM i Skills: Jeg har siddet på køkkenbordet og trillet frikadeller siden jeg var 3 år.
  25.01.18 Velfærd

  Det blev 22-årige Amalie fra Sønderjylland, der erobrede titlen som Danmarks bedste ernæringsassistent og dermed også modtog prisen på 10.000 kr. fra Kost & Ernæringsforbundet, da DM i Skills fandt sted.

 • Historisk opbakning til Sundhedskartellets krav om ligeløn
  12.12.17 Politik

  Ligeløn er højt på dagsordenen til OK18. Sundhedskartellets krav om en ligelønspulje er blevet et generelt krav, der møder opbakning blandt de øvrige offentligt ansatte.

 • Frivillige i velfærd: Alle skal holde balancen
  30.11.17 Velfærd

  Frivillige hænder er velkomne i velfærdsstaten, men det kræver både skarp koordinering, klare valg og mange overvejelser om grænsen mellem det professionelle arbejde og et personligt engagement.

 • Kommunalvalg 2017: Mød fem stærke øko-ambassadører
  16.11.17 Bæredygtighed

  Kost & Ernæringsforbundet har fem stærke ambassadører, som sætter økologi på den politiske dagsorden i deres kommune op til valget på tirsdag. Mød dem her og hør, hvordan de går til opgaven.

 • Satspuljepenge til kampen mod underernæring: Vi er blevet hørt
  15.11.17 Velfærd

  Kost & Ernæringsforbundet glæder sig over, at tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab får 13,5 mio. kr. fra Satspuljen. Det er resultatet af et samarbejde om politisk bevågenhed, som har givet pote.

 • Fedmeoperation er en stor beslutning
  24.10.17 Velfærd

  En fedmeoperation betyder en varig kostomlægning med mange små måltider hver dag og kosttilskud resten af livet for at sikre tilstrækkelig næring. Det er en udfordring for mange, fortæller klinisk diætist.

 • Forebyggelse: Tag dig sammen
  24.10.17 Velfærd

  Svært overvægtige er selv skyld i deres fedme, mener nogle. Andre, at fedme er et komplekst problem og hos nogle en behandlingskrævende sygdom. Uanset holdning er mulighederne for rådgivning dårlige, mener eksperter.

 • Kommunalvalg: Stem på økologien
  25.09.17 Bæredygtighed

  De offentlige køkkener er nået langt med 2020-planens mål om økologisk omstilling, men politikerne skal sætte nye mål for at holde kursen, mener Kost & Ernæringsforbundets formand. Fem politiske kandidater fortæller, hvordan de vægter økologi.

 • Fagforbund: Folketinget skal skabe ligeløn på det offentlige arbejdsmarked
  13.09.17 Politik

  Organisationer bag kvindedominerede fag på det offentlige arbejdsmarked kræver en politisk indsats for at skabe ligeløn for arbejde af samme værdi. Lønforskellen mellem mænd og kvinder i samme fag og med samme uddannelsesniveau er for stor.

 • Ledere mødte kommissionen: Skab et frirum i den offentlige ledelse
  12.09.17 Ledelse

  I onsdags mødtes to af Ledelseskommissionens medlemmer med repræsentanter fra Kost & Ernæringsforbundet og en række andre sundhedsorganisationer til en snak om offentlig ledelse med særligt fokus på social- og sundhedsområdet.

 • Tjekliste: Er der styr på måltiderne på plejehjemmene?
  11.09.17 Velfærd

  Det skal være mere overskueligt at sikre bedre måltider til ældre på plejehjem. Derfor har Kost & Ernæringsforbundet sendt en tjekliste til politikerne centralt og i kommunerne. Anledningen er Thyra Franks køkkenpulje, som 69 kommuner er i gang med.

 • Fagforbund og økologer samarbejder om ’ØkoValg 2017’
  25.08.17 Bæredygtighed

  Kost & Ernæringsforbundet og Økologisk Landsforening efterlyser politiske ambitioner for økologi i de offentlige køkkener. Derfor er vi gået sammen om kampagnen ’ØkoValg2017’ som optakt til kommunal- og regionsvalget den 21. november.

 • Trainee: Pludselig stod jobbene i kø
  23.08.17 Velfærd

  Som nyuddannet kunne Christina Sørensen ikke åbne døren til arbejdsmarkedet. Men som trainee sparkede hun den op på vid gab.

 • Diskrimination kostede arbejdsgiver dyrt
  30.06.17 Ledelse

  Det er forbudt at afskedige en medarbejder på grund af alder. Da Kost & Ernæringsforbundet indbragte Inger Klausens sag for Ligebehandlingsnævnet, resulterede det derfor i en godtgørelse på 254.000 kr. for usaglig afskedigelse.

 • Ministeren siger ja til flere elever
  28.06.17 Politik

  402 i stedet for 0. Så mange kvoteuddannelsespladser blev der til ernæringsassistenterne. Det er en kæmpe sejr for forbundet, der har arbejdet intenst på at ændre resultatet af trepartsaftalen, som satte ernæringsassistentuddannelsen på en nulkvote.

 • Spareplan rammer svækkede patienter
  26.06.17 Velfærd

  Behandling: Anne Diemer Moisen kæmper for at få lov til at tilbyde sine stærkt svækkede patienter en fuldgyldig ernæringsdrik, som kan hindre underernæring og genindlæggelse. Region Syddanmark vil hellere høste en kortsigtet gevinst.

 • Leder: Sæt os fri og luk op for en modigere kultur
  18.05.17 Ledelse

  Hvad skal vi med ledelseskommissionen? Kost, ernæring & sundhed har spurgt tre kost-, ernærings- og sundhedsfaglige ledere, hvad de vil anbefale ledelseskommissionen at koncentrere sig om.

 • Ledelsesforsker: Giv nu lederne lov til at lede
  18.05.17 Ledelse

  Ledelseskommissionen: Kurt Klaudi Klausen, ekspert i offentlig ledelse, mener, at den helt store gevinst i fornyelsen af den offentlige sektor skal hentes hos medarbejderne og i samarbejdet på tværs af sektorer.

 • Driften går ikke ned, fordi jeg er væk i en uge
  27.04.17 Ledelse

  Dyrekøbte erfaringer med stress kombineret med en klar struktur på opgaver og hverdag har givet leder Dorthe Dybro opskriften på et arbejdsliv uden grænseløshed.

 • Det er grænser for arbejdet − eller er der?
  27.04.17 Ledelse

  Arbejdsmiljø: Vi tjekker mails, skriver notater og læser faglitteratur, når vi kommer hjem. Det grænseløse arbejde giver frihed og fleksibilitet, men kan også blive et regulært arbejdsmiljøproblem, advarer FTF i en ny analyse.

 • Udlicitering forringer arbejdsforholdene
  28.03.17 Politik

  Det er ofte medarbejderne der betaler prisen for udlicitering i form af lavere løn og længere tid på offentlig forsørgelse. Det viser ny forskning, som KORA, Aarhus Universitet og RUC står bag.

 • Undersøgelse afslører: Vi er vores arbejde, når vi bliver spurgt "hvem er du?"
  20.03.17 Velfærd

  Værdi: Vi går ikke længere på arbejde alene for at udføre en funktion. Vi er vores job, tager det med hjem og knytter os til det følelsesmæssigt. Har vi ikke noget job, vakler vores selvtillid, viser en undersøgelse fra FTF-A.

 • Hastrup og Parry battler om bedre ældremad
  02.03.17 Velfærd

  Regeringen har sat 450 millioner kroner af på finansloven til bedre mad til ældre. Fagbladet har spurgt administrerende direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, og formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry, hvordan pengene anvendes bedst.

 • Måltidet som en stjernestund
  20.02.17 Velfærd

  En festlig menu i Hedensted Kommune skabte et afbræk i hverdagen og var samtidig starten på et projekt, der skal skærpe appetitten hos de ældre.

 • Ghita Parry: Etablering af køkkener er et middel, viden og holdninger er det vigtige
  07.02.17 Velfærd

  Etablering af lokale køkkener på plejecentrene er et skridt i den rigtige retning for bedre ældremad. Men bygninger er ikke nok. Alle, som har med maden at gøre, skal engagere sig i den, mener Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

 • Robusthed er ikke løsningen på et presset arbejdsliv
  01.02.17 Ledelse

  Arbejdsmiljø: Robust er det nye buzzword hos arbejdsgiverne. Alle skal være robuste. Ekspert advarer imod at bruge robusthed som svaret på et stadigt stigende krav om præstation og effektivitet. Det bliver man syg af.

 • Få nye medarbejdere godt ombord
  12.01.17 Ledelse

  Ledelse: Det tager seks måneder at få en ny medarbejder godt om bord i organisationen og arbejdet. Prioriterer man d

 • Ledere: En bevidst investering at tage godt imod nye medarbejdere
  11.01.17 Ledelse

  Susanne Nygaard Jensen og Pernille Hougaard Nørbak fra Kolding Kommune og Aalborg Universitetshospital introducerer sjældent nye medarbejdere, så rutinerne er lidt rustne, men viljen til at udvikle er stor.

 • Fra klinisk diætist til social diætist
  21.12.16 Velfærd

  Klinisk diætist Susanne Bakmann er blevet mere rummelig i de år, hun har arbejdet på Tangkær. I de tværfaglige drøftelser ved Sundhedstjekket giver alle lidt køb på deres faglighed − til de udsatte borgeres bedste.

 • Sund fornuft i sundhedstjek
  21.12.16 Velfærd

  Forebyggelse: Færre piller, lavere BMI, øget velvære og færre indlæggelsesdage. Metoden Sundhedstjekket på det socialpsykiatriske bosted Tangkær napper en bid af oversygeligheden og overdødeligheden hos psykisk syge.

 • Puljepenge kræver, at man tænker ud af boksen
  19.12.16 Ledelse

  Ideerne er mange, når det handler om at udvikle de offentlige kost-, ernærings- og sundhedstilbud gennem projekter, men kræver ressourcer - både i beskrivelsen, i projektperioden og i at forankre projekterne til drift.

 • Penge fra puljer skaber udvikling
  19.12.16 Ledelse

  Ledelse: Når budgetter og ressourcer er bundet i drift, skal pengene til udvikling og innovation på det kost, ernærings- og sundhedsfaglige område skaffes gennem puljemidler. Og det er næsten som at finde en nål i en høstak.

 • Ledere der lykkes har syv kompetencer til fælles
  05.12.16 Ledelse

  En offentlig leder skal kunne noget andet i dag for at lykkes end for ti år siden. Det viser undersøgelsen "Ledere der lykkes 2" fra Væksthus for Ledelse, som kortlægger syv kompetencer hos ekstraordinært dygtige offentlige ledere.

 • Mød Mona og Kirsten - to ledere der lykkes
  05.12.16 Ledelse

  Mona Carøe Jensen er cheføkonoma på Regionshospital Randers, som netop har fået det økologiske spisemærke i guld. Og Kirsten Holst har i 35 år stået i spidsen for ældremaden i Hjørring Kommune – med succes. Hør, hvordan og hvorfor.

 • Jeg kobler faglig viden med humanitær indsats
  09.11.16 Velfærd

  Profil: ADL-træning med uledsagede flygtningebørn og -unge på et asylcenter er et drømmejob for Karina Mulvad Jensen, der brænder for at hjælpe sine medmennesker.

 • Forskning: Selskabet til maden er ikke det vigtigste
  31.10.16 Velfærd

  Ny forskning viser, at selskab til maden er ikke det vigtigste. Men det er vigtigt at have indflydelse på måltidet, viser et projekt fra Aarhus universitet, der har undersøgt de ældres ønsker.

 • Europæisk arbejdsmiljøuge: Sikre og sunde arbejdspladser for alle
  27.10.16 Ledelse

  I denne uge er det Europæisk Arbejdsmiljøuge og en af talrige anledninger til at tage temperaturen på arbejdsmiljøet. Så tag en snak med din kollega, tillidsrepræsentant og leder om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 • Flere jobber fra projekt til projekt
  27.10.16 Politik

  Unge og nyuddannede går i stadig højere grad fra projekt til projekt, nogle frivilligt, andre fordi der ikke er fast job at få, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Læs, hvordan tre kostfaglige har fundet vej ind på arbejdsmarkedet.

 • En mentor styrker lederen
  28.09.16 Ledelse

  I et mentorprogram for yngre ledere får både mentor og mentee udbytte. Den erfarne får genopfrisket og spejlet sin ledelsesviden, mens den nytiltrådte tvinges til at formulere sine udfordringer og får adgang til coaching, siger ekspert.

 • Forebyggelse: Værdig ældrepleje sikres gennem mad og ernæring
  26.09.16 Velfærd

  Kommunerne har fået en milliard kroner til at sikre en værdig alderdom, hvor underernæring ikke begrænser livskvaliteten. Det kræver øget fokus på screening og ernæringsvejledning, men der ser ikke ud til at blive ansat mere kostfagligt personale.

 • Nudging: Et puf til et bedre arbejdsmiljø
  22.08.16 Ledelse

  Nudging kan bruges til at rydde forhindringer af vejen i det daglige arbejde og dermed få medarbejderne til at gøre mere af det rigtige. Det mindsker kompleksiteten, nedbringer stress og fremmer trivslen.

 • Skolemad er en del af skolen
  17.08.16 Velfærd

  Skolen kan give eleverne et medansvar for deres egen sundhed ved at lade dem få fingrene i bolledejen. Kost- og ernærings- faglige kan bidrage til maddannelsen ved at involvere børnene i skolens mad og måltider.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner