Krifa: Genindfør uddannelsesorlov

En opkvalificeringsreform, der skal hjælpe ledige i arbejde, er længe ventet, mener Krifas formand Søren Fibiger Olesen, der peger på genindførelsen af uddannelsesorlov som en del af løsningen

Næsten 50.000 danskere har mistet deres arbejde, siden Corona-pandemien gjorde sit indtog i Danmark i midten af marts. Endnu flere kan potentielt blive ramt, når de økonomiske hjælpepakker inden længe udfases, spår flere eksperter.

Det har fået beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at fremskynde en stor opkvalificeringsreform, som skal hjælpe de mange ledige og klæde arbejdsstyrken på til fremtidens arbejdsmarked. Det er ikke et øjeblik for tidligt, mener Krifas formand Søren Fibiger Olesen, der er begejstret for ministerens fremskyndelse.

"Den stadigt stigende ledighed kalder på handling. Men der var også brug for handling før krisen. Livslang læring er afgørende for tilknytningen til arbejdsmarkedet, og så hurtigt som arbejdsmarkedet forandrer sig, er der brug for efteruddannelse og opkvalificering gennem hele arbejdslivet," siger Søren Fibiger Olesen.

"Vi skal væk fra midlertidige hjælpepakker og kortsigtede løsninger og i stedet tænke langsigtet. Der er brug for ambitiøse initiativer, der tilgodeser alle danske lønmodtagere uanset arbejdsplads og uddannelsesniveau," fortsætter han.

Brancheskift og opkvalificering

Krifa-formanden mener, at en genindførelse af uddannelsesorloven og ret til to uger om året til gennemførelse af en udviklingsplan skal være med til at styrke de danske lønmodtagere. Krifa har længe været fortaler for ret til efteruddannelse for alle, og derfor glæder det formanden, at De Radikale Venstre også ser et lignende behov.

Helt konkret foreslår Krifa en uddannelsesorlov på op til et halvt år med en ydelse svarende til 80 procent af den maksimale dagpengesats. Det skal være muligt for alle danske lønmodtagere at gøre brug af den, og det skal gælde alle former for efter- og videreuddannelse.

"Gør Peter Hummelgaard denne uddannelsesorlov gældende, vil de mange ufaglærte, der har mistet deres job på grund af Corona-krisen, kunne opkvalificere sig uden at miste deres levegrundlag. Og de faglærte i de hårdest ramte brancher vil have mulighed for at efteruddanne sig til et brancheskift," lyder det fra Søren Fibiger Olesen, der tilføjer, at det både er en her-og-nu-løsning, men også langsigtet.

Hele arbejdslivet

Derudover foreslår Krifa, at arbejdsgiver skal give frihed med løn to arbejdsuger om året til at gennemføre en udviklingsplan, som skal udvikle medarbejderen fagligt, socialt og personligt. Finansieringen skal være efter ferielovens principper, som sikrer medarbejderen retten til at holde fri til udvikling og samtidig giver arbejdsgiveren incitament til at lade medarbejderen gøre dette, fordi lønnen allerede er indbetalt til en udviklingskonto.

"Det handler om at holde sig i gang hele arbejdslivet. Og at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med sine arbejdsopgaver. At mestre sit arbejde er en af de faktorer, der betyder allermest for danskerne," siger Krifa-formanden.

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 29.07.20 Uddannelse
  Kvinderne mangler på STEM-studierne

  Trods et øget fokus på at få flere kvinder til at vælge en STEM-uddannelse, ser vi i år kun en meget lille stigning i andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne. Det ærgrer Ledernes uddannelseschef, Thomas Christensen.

 • 28.07.20 Uddannelse
  Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

  Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Så mange har søgt ind på en videregående uddannelse

  94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

  Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.

 • 24.06.20 Uddannelse
  Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

  Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.