Kulturministeriet

Kulturministeriet

Nybrogade 2, 1203 København K

Telefon: 3392 3370 Website: www.kum.dk E-mail:

Kulturministeriet

Artikler

 • Danmark får et samlet Nationalbibliotek
  12.09.16 Velfærd

  Kulturminister Bertel Haarder samler per 1. januar 2017 Danmarks to største national- og forskningsbiblioteker – Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek – i én organisation under navnet Nationalbiblioteket.

 • 10 mio. kr. til fremme af integritet i idrætten og idræt for udsatte
  13.01.16 Velfærd

  Dansk idræt styrkes nu økonomisk på tre konkrete områder: 1 mio. kr. til Anti Doping Danmarks platform til bekæmpelse af matchfixing, 3 mio. kr. til Play the Games arbejde for at fremme god forvaltning og bekæmpe korruption i internationale idrætsorganisationer, samt 6 mio. kr. til understøttelse af idræt for udsatte personer.

 • Mere effektiv håndhævelse af ophavsretskrænkelser på internettet
  07.10.14 Politik

  Teleindustrien har indgået en ”Code of Conduct” med Rettighedsalliancen. Aftalen sikrer, at når en domstol har afgjort, at et teleselskab skal gennemføre såkaldt DNS-blokering (domaine name system-blokering) af en hjemmeside, så vil alle teleselskaber også gennemføre en blokering af samme hjemmeside. Og det vil ikke længere være muligt at få adgang til hjemmesiden.

 • Kulturminister Uffe Elbæk støtter udviklingen af kulturlivet i Østjylland
  03.12.12

  Kulturministeren indgår i dag en kulturaftale for 2013 – 2016 med de seks østjyske kommuner i Kulturring Østjylland og støtter tiltag i aftalen med i alt 2,4 mio. kr. Kulturminister Uffe Elbæk siger:

Navne

Cases

 • Her er hele medieaftalen 2019-2023
  29.06.18 Politik

  Ny radiokanal. DR som kulturinstitution. Flytning af 24syv men også friere krav, færre flow-tv-kanaler men også en ny tv-kanal. Her er medieaftalen for 2019-2023.

 • Rapport afdækker samarbejdspotentiale for folkeoplysning
  10.09.15 Velfærd

  Ny rapport om tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører viser stort potentiale for foreninger ved samarbejde og anviser veje for kommuner til at fremme foreningers samarbejdsrelationer. I Ørsted på Djursland fungerer det godt.

Pressemeddelelser

 • Nu åbner kulturinstitutionerne
  21.05.20 Kultur

  Zoologiske haver, arkvarier, museer, teatre, kunsthaller, biografer kan nu åbne, og fra d. 27. maj kan også musik- og kulturskoler, højskoler og aftenskoler åbne. Det har regeringen og alle Folketingets partier besluttet.

 • Kulturministeriet: Nu åbner de første kompensationsordninger
  21.04.20 Kultur

  Nu er der åbnet for at søge de første kompensationsordninger, der er etableret for at hjælpe danske kulturinstitutioner og dansk kulturliv. Over de kommende uger vil de øvrige ordninger åbne for ansøgere.

 • Flere aflyste koncerter, festivaler og store motionsløb kan få kompensation
  20.04.20 Kultur

  Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere har besluttet at udvide kompensationsordningen til arrangører til og med 31. august. Deltagergrænsen sænkes fra 1000 til +350 deltagere, og arrangementer, som finder sted flere gange i en periode på op til 4 uger, omfattes af ordningen.

 • Nødlidende kulturinstitutioner får nu mulighed for at få statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere
  08.04.20 Kultur

  Kulturministeriet giver danske kulturinstitutioner mulighed for at få deres statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere end planlagt. Udbetalingerne skal styrke likviditeten hos de kulturinstitutioner, der lige nu er ekstraordinært økonomisk udfordrede pga. corona-krisen.

 • Lukning af antenne-tv-signaler udskydes
  24.03.20 Kultur

  Lukningen af antenne-tv-signaler bliver nu udskudt til 2. juni, så ingen risikerer at miste tv-signalet ved udgangen af marts. Bred opbakning fra mobiloperatørerne og tv-distributørerne har gjort udskydelsen mulig.

 • Kulturministeriet: Spil mere dansk musik i radioen
  24.03.20 Kultur

  Kulturminister Joy Mogensen opfordrer repræsentanter for musik- og radiobranchen til at støtte dansk musikliv i den kommende tid.

 • Flere børn på landets skoler oplever glæden ved at spille i orkester
  27.02.20

  Børn og unge på skoler rundt i landet får bedre mulighed for at dykke ned i musikkens verden, når der i dag udpeges nye OrkesterMester-skoler. Initiativet har allerede sikret, at 1100 børn har fået deres eget musikinstrument, og at orkestersammenspil er blevet et skolefag.

 • Minister åbner for nye initiativer som opfølgning på svømmesag
  21.02.20 Kultur

  Kulturminister Joy Mogensen vil som opfølgning på den uvildige under-søgelse i den såkaldte svømmesag se på mulige nye tiltag. En mulighed er, at atleterne får en uafhængig trivselsansvarlig i Team Danmark, og de aktive skal have en styrket repræsentation i Team Danmarks besty-relse samt deres eget talerør i DIF.

 • 8.5 mio. kr. skal åbne teatrene op for flere borgere
  16.03.18 Velfærd

  Det 3-årige projekt APPLAUS skal styrke publikumsudviklingen på scenekunstområdet til gavn for borgere i hele Danmark.

 • Fremtidens støtte til medier: Danskerne inviteres til at bidrage
  07.04.17 Politik

  Danskerne bliver inviteret til at komme med input til det kommende medieforlig, der bl.a. omfatter licensmidler og mediestøtte.

 • Kulturminister klar med reformer på 10 indsatsområder
  07.03.17 Politik

  Efter 100 dage som kulturminister fremlægger Mette Bock en række reforminitiativer, der i de kommende år skal modernisere kulturpolitikken og styrke dansk kultur. Kulturministeren udpeger 10 konkrete indsatsområder.

 • Danmarkskanon: 66.301 danskere har stemt
  23.11.16 Velfærd

  Den sidste uge har befolkningen stemt på de samfundsværdier, som de vil have med i Danmarkskanonen. I alt er der afgivet 326.298 stemmer, og 66.301 unikke brugere har besøgt afstemningssiden www.danmarkskanon.dk i perioden 15-22. november 2016.

 • 85,6 mio. kr. til kulturpakke på regeringens finanslov
  19.11.16 Velfærd

  Regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsætter på finansloven for 2017 i alt 85,6 mio. kr. i perioden 2017-2020 til en kulturpakke, der vil styrke dansk kulturarv.

 • Ny tænketank om musikskolerne
  01.03.16 Velfærd

  Kulturminister Bertel Haarder stiller skarpt på musikskolerne og opretter en ny tænketank.

 • 4 mio. kr. til folkeoplysning og højskoler
  07.01.16 Politik

  Frivillige foreninger, aftenskoler, landsdækkende organisationer m.v. har modtaget tilskud til projekter om det demokratiske skolesystem i praksis, aftenskole i boligsociale områder og højskoleophold for flygt-ninge.

 • 5 millioner kroner til styrket samarbejde mellem skole og lokalmiljø
  06.11.15 Velfærd

  ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling” er navnet på et nyt fælles initiativ fra kulturministeren og ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

 • Satspulje: 11,34 mio. kr. til idræt for udsatte borgere
  13.10.15 Velfærd

  Udsatte grupper og personer med særlige sociale behov får nu bedre mulighed for at dyrke idræt og motion. Organisationerne Idræt for Sindet, Ombold og Dansk Udsatte Idræt modtager hver 3,78 mio. kr. i perioden 2015-2018.

 • Kulturministeriet: Ny center og ændringer i styrelserne
  01.10.15 Infrastruktur

  Slots- og Kulturstyrelsen etableres som en ny styrelse i Kulturministeriet. Yderligere flyttes Statens Kulturarvskontor (60 arbejdspladser), som skal varetage opgaver vedrørende Danmarks kulturarv (fortidsminder, bygningsfredning og statslige ejendomme), til Nykøbing Falster. Og der igangsættes analyser af, hvordan Statens Værksteder for Kunst og Jagt- og Skovbrugsmuseet kan flyttes til fra hhv. København til Helsingør (Kronborg) og fra Hørsholm til Djursland (Gl. Estrup). Endelig vil der blive lagt op til at placere det nye Videnscenter for Scenekunst i tilknytning til Aarhus Universitet.

 • Nordiske ministre vil fremtidssikre public service
  13.05.15 Politik

  De nordiske kulturministre har netop, i en fælles erklæring, givet hinanden håndslag på at arbejde for, at public service-medierne i Norden i et digitalt medielandskab fortsat skal understøtte den demokratiske debat og sikre et uafhængigt nyhedsudbud.

 • Flere besøgende på landets museer
  16.04.15 Velfærd

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser en fremgang på landets museer på 8 procent i forhold til 2013. Kulturminister Marianne Jelved er imponeret over fremgangen.

 • Nyt forslag om biblioteksafgift for e-bøger og digitalt udlånt musik
  16.04.15 Infrastruktur

  Udvalget for Biblioteksafgift for Bøger og Musik har i dag afgivet anbefalinger om at modernisere den danske biblioteksafgiftsordning, så den fremover kommer til at inkludere e-bøger, netlydbøger og digitalt udlånt musik fra bibliotekerne.

 • Jelved åbner for online adgang til historiske aviser
  09.04.15 Politik

  Ny søgetjeneste fra Statsbiblioteket giver lettere adgang til dansk historie. Statsbibliotekets Mediestream vil på sigt give adgang til søgning i 32 mio. historiske avissider, som rækker 350 år tilbage.

 • Jelved vil ændre arkivloven efter DAMD-sag
  24.02.15 Politik

  Ulovligt indsamlede personfølsomme oplysninger på sundhedsområdet blokeres for adgang i en menneskealder, så ingen andre end den registrerede person selv kan få adgang. Kulturminister Marianne Jelved ændrer arkivloven, efter det er kommet frem, at personfølsomme oplysninger fra Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD) er ulovligt indsamlet.

 • Børn skal klædes på til mødet med de digitale medier
  04.02.15 Politik

  Kulturminister Marianne Jelved vil sikre, at børn ved, hvordan man færdes trygt og lovligt på de digitale medier. Derfor bliver der nu set på, om lovgivningen på området er tilstrækkelig.

 • Regeringen vil kriminalisere bestikkelse inden for idrætten
  14.01.15 Politik

  Kulturminister Marianne Jelved fremsætter i dag lovforslag om bekæmpelse af matchfixing.

 • Hjørring, Holbæk, Odense og Aalborg bliver antidopingkommuner
  19.12.14 Politik

  Kulturminister Marianne Jelved og minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup har udvalgt Hjørring, Holbæk, Odense og Aalborg Kommuner til antidopingkommuner i 2015 – 2017.

 • Ny satspuljeaftale styrker online lektiehjælp, gadeidræt for børn og unge og idræt for udsatte borgere
  05.11.14 Velfærd

  Ny satspulje.

 • Regeringen indgår bred mediepolitisk aftale
  27.06.14 Infrastruktur

  Regeringen har indgået en fireårig aftale med alle folketingets partier om blandt andet DR og TV2-regionernes fortsatte virke.

 • Jelved lancerer strategier for børn og unges kulturmøde
  20.05.14 Ledelse

  Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturminister Marianne Jelveds børne- og ungestrategier: ”Det begynder med børn og unge”.

 • Forskningsbiblioteker får 12 mio. kr. til digital udvikling
  01.05.14 Infrastruktur

  Biblioteker på landets fag-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner får 12 mio. kr. til projekter, der blandt andet skal sikre, at studerende, undervisere og forskere får de bedst mulige vilkår, når de søger viden digitalt.

 • Ny analyse af idrættens økonomi og struktur
  07.04.14 Velfærd

  Revisionsfirmaet KPMG har kortlagt idrættens struktur og økonomi. Rapporten viser, at mange danskere dyrker idræt. De etablerede idrætsforbund har fortsat stor tilslutning, men et stigende antal danskere vælger også at dyrke idræt og motion uden for foreningerne. Samtidig påpeger analysen en række områder, hvor der er forbedringspotentiale.

 • Danmark og Kina skyder stor kultursatsning i gang til efteråret
  12.03.14 Politik

  Bredskuldrede vikinger, eksperimenterende samtidskunst, sirlige papirklip, nyskabende danseforestillinger, tankevækkende dokumentarfilm og et stort alsidigt, musikudbud rammer til efteråret en række af de kinesiske millionbyer. Afsættet er et stærkt samarbejde mellem danske og kinesiske kulturinstitutioner.

 • Kulturministeriet har valgt 12 læsekommuner
  10.03.14 Velfærd

  Se her om din kommune er blandt de tolv udvalgte læsekommuner, der skal skabe ny viden om læselyst de næste to år.

 • Ny arkitekturpolitik sætter mennesker i centrum
  27.02.14

  Med kulturminister Marianne Jelved i spidsen lancerer fire ministre i dag regeringens nye arkitekturpolitik.

 • Det lokale kulturliv har stort potentiale
  09.10.13 Politik

  Ministre modtager i dag anbefalinger fra hele landet. Kulturminister Marianne Jelved og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen har i dag holdt møde med tovholderne for de fem arbejdsgrupper, som blev nedsat i foråret som led i kulturministerens KulturDanmark-projekt. Arbejdsgrupperne har på dagens møde afleveret deres anbefalinger til, hvordan det kulturelle potentiale i hele landet bliver udnyttet endnu bedre i fremtiden.

 • 36 kommuner vil lave ”Idræt for Alle”
  03.10.13 Politik

  Til ansøgningsfristen 1. oktober 2013 har 36 kommuner lagt billet ind på støtte fra Kulturministeriet og Nordea-fondens breddeidrætspulje på 20 mio. kr. til ”Idræt for Alle”. Formålet er at støtte kommunerne i at udvikle nye løsninger og samarbejder, der kan få endnu flere til at dyrke motion og idræt.

 • Afgørelse i 14 kirkelukningssager i Københavns Stift
  13.09.13 Politik

  Kulturminister Marianne Jelved har taget stilling til, hvad der skal ske med de 14 kirker i Københavns Stift, som biskoppen har indstillet til lukning. Hun afgør, at seks kirker lukkes, mens seks kirker ikke lukkes. Biskoppen og menighedsrådene er enige om, at de resterende to kirker bliver taget ud af sognekirkelig brug.

 • Statens Forsvarshistoriske Museum og Nationalmuseet sammenlægges
  31.05.13 Politik

  Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) og Nationalmuseet sammenlægges den 1. januar 2014. Kulturminister Marianne Jelved siger: ”Kulturministeriet har haft Statens Forsvarshistoriske Museum under observation i nogle år, blandt andet på grund af økonomiske problemer og problemer med museets faglige niveau. Jeg kan konstatere, at museet ikke har tilpasset sin drift til de økonomiske forhold.

 • EU’s kulturministre udpeger Aarhus til Europæisk Kulturhovedstad 2017
  17.05.13

  Kulturminister Marianne Jelved har i dag, sammen med sine europæiske kolleger, på et ministerrådsmøde udpeget Aarhus til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

 • Etablering af videncenter for folkeoplysning
  11.04.13

  Videncenter for Folkeoplysning etableres nu som en del af Idrættens Analyseinstitut med en treårig bevilling på 2 mio. kr. årligt fra 2013 til 2015.

 • Peter Gade og Eskild Ebbesen deler Kulturministeriets Idrætspris 2012
  12.12.12

  Badmintonspilleren og roeren, som begge indstillede deres aktive karrierer i 2012, modtager prisen for deres exceptionelle idrætskarrierer og for deres rolle som fremragende ambassadører for dansk eliteidræt. Kulturminister Marianne Jelved siger:

 • Finanslov 2013: Penge til Statens Museum for Kunst, Den Gamle By og Fregatten Jylland
  09.11.12

  Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten, der samlet set giver 20 millioner kroner mere til kulturen i perioden 2013-2016

 • Danskernes kulturvaner kortlagt
  05.11.12

  Digitaliseringen fører til mere kulturforbrug. Det er en af konklusionerne i undersøgelsen ”Danskernes Kulturvaner 2012”, der udkommer i dag.

 • Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi fortsætter
  24.10.12

  Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi (CKO) er sikret 5 mio. kr. årligt over de næste tre år, og kan dermed fortsætte de væsentligste aktiviteter Regeringen har indgået aftale med V og K om udmøntning af UMTS-reserven, og har dermed sikret, at Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) kan fortsætte arbejdet med de kreative erhverv. I samme aftale er der i øvrigt fundet midler til yderligere digitalisering af kulturarven. Kulturminister Uffe Elbæk siger:

 • Uffe Elbæk glæder sig over UMTS-aftale: 18 mio. kr. til digital kulturarv
  24.10.12

  Regeringen og den øvrige teleforligskreds (V og K) indgik i går en aftale om udmøntningen af den såkaldte UMTS-reserve i årene 2013-15. Der er hermed i de tre år afsat i alt 18 mio. kr. til digitalisering af kulturarven. Midlerne vil gå til digitalisering og digital formidling af samlinger på de store statslige kulturarvsinstitutioner.

 • Ny medieaftale indgået
  10.10.12

  Regeringspartierne har i dag indgået aftale om mediepolitikken 2012-2014 med samtlige Folketingets partier på nær Liberal Alliance. Kulturminister Uffe Elbæk siger: ”Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at nå til enighed om en bred aftale. Og jeg er glad for den aftale, vi er nået til enighed om.

 • Et fantastisk OL for de danske atleter
  13.08.12

  Efter afslutningen på OL i London i går vender kulturminister Uffe Elbæk i dag hjem sammen med de danske OL-atleter. Kulturministeren holder tale for OL-deltagerne ved en velkomstreception, Danmarks Idræts-Forbund afholder for atleterne på Hotel Hilton i aften. Kulturminister Uffe Elbæk udtaler:

 • Politisk aftale om reform af de livsvarige ydelser
  14.06.12 Politik

  Med kulturminister Uffe Elbæk i spidsen har regeringen samt Venstre, Enhedslisten og De Konservative i dag indgået aftale om reform af de livsvarige ydelser.

 • Bred politisk aftale om reform af kunststøttesystemet
  14.06.12

  Med kulturminister Uffe Elbæk i spidsen har samtlige partier i dag indgået aftale om en reform af det statslige kunststøttesystem, som samler Statens Kunstfond og Statens Kunstråd i en organisation. Kulturminister Uffe Elbæk siger:

 • Der skal mere på hylderne i fremtidens digitale bibliotek
  20.03.12

  Kulturministeriet, KL og Kulturstyrelsen lancerer i dag rapport om Danskernes Digitale Bibliotek.

 • Aftale om Danskernes Digitale Bibliotek i hus
  24.02.12

  Kulturministeren og KL er blevet enige om at etablere en fælles løsning for digital formidling for folkebibliotekerne. Kulturminister Uffe Elbæk siger:

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner

 • Adam Grønholm
  • Presse- og kommunikationsmedarbejder
  • t: 2275 7661
  • e: agr@kum.dk