Bedre service til akutte syge via virtuelle lægebesøg

7.800 borgere, ét lægehus, to plejecentre. Hvordan kan et lægehus med lægemangel optimere sin service til især akutte syge på byens tre plejecentre? Lægehuset i Sakskøbing har stor succes med virtuelle lægebesøg.

Siden maj 2019 har beboerne på Sakskøbings tre plejecentre haft mulighed for at besøge lægen – virtuelt. Noget som giver stor tilfredshed hos både beboere – og lægehuset, som har været udfordret på lægemangel.

Et svært regnestykke, som kun lige går op

Et lille lægehus med mange ældre sårbare borgere, har ofte 2-3 akutte sygebesøg dagligt. Lægen besøger ofte borgerne ved middagstid, og det betyder, at den akutte syge borger, må vente længe på lægen. Ditte Knudsen, sygeplejerske i Lægehuset Sakskøbing giver her et eksempel fra en normal hverdag i lægehuset – før de virtuelle lægebesøg:

 1. Plejepersonalet finder en beboer, som er blevet dårlig – det sker typisk ved morgenplejen
 2. Plejepersonalet ringer til Lægehuset på akutnummeret
 3. I Lægehuset bevares opkaldet af en sekretær. Sammen vurderer de om der er behov for sygebesøg og om der evt. skal måles værdier (blodtryk, puls, sat, infektionstal)
 4. Aftales der sygebesøg, kan det først ske efter kl 12
 5. Beboeren må vente!

Lægehuset tænkte, at det må kunne gøres hurtigere og bedre – og mere optimalt for både patienter og personalet. Derfor tog Lægehuset i Sakskøbing kontakt til Guldborgsund Kommune. Sammen fandt de ud af, hvor(dan) både Lægehuset og kommunen kunne ændre deres arbejdsgange og tilbyde lægekonsultationer virtuelt.

Formålet med de virtuelle lægebesøg

Formålet med de virtuelle lægebesøg var en hurtig udredning og opstart af behandling til de ældre borgere, som var akut syge og krævede hurtig behandling.

- Ved en hurtigere lægevurdering, kan borgeren i bedste fald undgå en indlæggelse. Og både den ældre borger og personalet kunne undgå transport og ventetid. Samtidig har det også styrket samarbejdet mellem lægehuset og kommunen, fortæller Didde Knudsen.

 • Hurtigere hjælp/behandling til de sårbare ældre på plejecenter
 • Forhåbentlig undgå indlæggelser
 • Styrke samarbejdet mellem lægehus og kommune
 • Mindske tiden på landevejen for patienten og lægen

Susende travlt med opstart og evaluering af videokonsultation i Region Sjælland

Lægehuset i Sakskøbing har været en succes fra start og kan nu (november 2019, red.) afholde midtvejsevaluering i samarbejdsprojektet med Region Sjælland. Det er regionens E-Hospital, som har startet samarbejdsprojektet med Lægehuset og Guldborgsund Kommune.

Flere pilotprojekter med videokonsultation er i gang i regionen. Helle Janni Sztuk, specialkonsulent i Region Sjælland (E-hospitalet), fortæller: 

- I regionen oplever vi en overvældende interesse for brugen af videokonsultationer. Og vi kan se, at det giver rigtig god mening for både sundhedspersonale og borgerne. For sundhedspersonalet fordi, de kan få lægefaglig sparring og sygebesøg til akut dårlige borgere inden for 10 minutter og derved kan igangsætte en lynhurtig behandling. Faktisk kan behandlingen starte straks, hvor der tidligere kunne gå op til et døgn, fortæller Helle Janni Sztuk, og fortsætter:

- Også for borgerne er det både en kæmpe besparelse tidsmæssigt, men også belastningsmæssigt. Mange af vores borgere på plejecentrene er så dårlige, at lang ventetid og kørsel påvirker og belaster mere end nødvendigt. Og det kan vi undgå med videokonsultationer i samarbejde med personalet.

Fremtiden for lægehuset og udfordringen med lægemanglen i Sakskøbing ser også ud til at være skudt til hjørne:

- Alle plejehjem er tilkoblet nu og vi har udvidet konceptet med, at centersygeplejersken gerne må ringe med andet, som ikke er akut. Vi arbejder også på, at de udekørende hjemmesygeplejersker også kan lave virtuelt sygebesøg til lægehuset. Det betyder, at de sårbare borgere, der sidder rundt om i hjemmene nu får samme tilbud, som borgerne på plejecentrene. Og så vil vi også gerne inddrage pårørende og tilbyde konsultationer med andre af lægehusets patienter, som fx blodtrykspatienter, KOL og diabetes, afslutter Ditte Knudsen.

Welfare Tech på DenOffentlige.dk Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologi i Danmark. Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, som optimer...
Aktivitet: Artikler: 29 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også