Læger i opråb: Kommuner er ligeglade med lægeerklæringer

Læger og psykiatere oplever, at kommunerne lader hånt om lægeerklæringer og sender borgere ud i forløb, som de får det værre af.

Danske læger og psykiatere løber hovedet mod en mur, når de forsøger at råbe landets kommuner op. Advarsler om, at syge og nedslidte skal skånes i jobcentrenes hænder, bliver ofte ignoreret.

Det skriver Fagbladet 3F.

”Hun [patienten] er nu røget ind i et system, hvor man åbenbart hverken kan læse eller finde de gamle papirer, men forlader sig på, at man bare skal køre videre, og gøre borgernes tilstand endnu dårligere”


Sådan skriver psykiater på Frederiksberg, Mogens Undén, den 17. februar i år i en lægeerklæring, om en patient, der er i et afklaringsforløb hos kommunen.

Psykiateren oplever, at hans og kollegers lægelige anbefalinger ofte verfes til side, når svage borgere kommer inde i det kommunale ”system”.

- Jeg tror ikke, de læser rapporterne. Jeg skriver nogle gange, at det er det sorte, der er bogstaverne. Det hjælper heller ikke. De er ligeglade, siger Mogens Undén til Fagbladet 3F.

Når en borger, der er for nedslidt eller syg til almindeligt arbejde, kommer ind i det kommunale system, skal kommunen typisk indhente lægelige oplysninger. Det skal ske med henblik på at få en samlet vurdering af, hvordan borgerens tilstand er. Og om borgeren for eksempel skal i fleksjob, i ressourceforløb eller tilkendes førtidspension.

Men praktiserende læge i København, Benny Ehrenreich, fortæller, at han har lægekolleger, der direkte opgiver, fordi kommunerne indhenter lægeerklæringer, som bagefter ikke tages alvorligt.

- Det, der er frustrerende, er, at man som læge i bedste mening skriver sine lægefaglige vurderinger om folks funktionsevne og dermed også arbejdsevne. Og når man så oplever, at en sagsbehandler underkender min lægefaglige vurdering, så er det jo meningsløst at blive bedt om en attest, siger Benny Ehrenreich.

Formand for Lægeforeningens Attestudvalg, Tue Flindt Müller, er selv praktiserende læge. Han har også oplevet flere henvendelser fra kolleger, der synes, at jobcentrene gør det stik modsatte af, hvad lægerne anbefaler:

- Vi oplever, at vi skriver i lægeerklæringer, at det ikke er hensigtsmæssigt at sende folk ud i for eksempel en arbejdsprøvning. Alligevel gør jobcentrene det. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt hverken for patienterne eller for jobcentrene, for borgernes forløb bliver jo forlænget af det. Og de går et skridt tilbage, hvor de burde komme videre, siger Tue Flindt Müller.


Lægernes kritik kommer oveni Fagbladets og andre mediers fokus på, hvordan fleksjob- og førtidspensionsreformen fra 2013 forvaltes meget forskelligt i landets kommuner. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen lovede i sidste uge at ændre på lovgivningen, blandt andet med henvisning til, at der er alt for stor forskel på, hvor mange førtidspensioner de enkelte kommuner tilkender.

Bo Jensen Hou, praktiserende speciallæge i psykiatri, oplever da også, at der de seneste år er sket et enormt skifte i sin tid som psykiater:

- Tidligere var kommunerne glade, når vi fagfolk mødte op og gav vores vurdering af patienterne. I dag lytter de ikke til, hvad vi siger. Eller rettere. De lytter, hvis vi skriver, der er udsigt til en fuldstændig raskmelding. Ellers er de ligeglade og sender patienten videre i et forløb uden at kigge på vores anbefalinger.

Han understreger, at det ikke skyldes onde sagsbehandlere i kommunerne.

- Men et system der er presset af alt for stramme regler, siger Bo Jensen Hou.

Fagbladet 3F ville gerne have forholdt formanden for Kommunernes Landsforenings Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Thomas Kastrup-Larsen, kritikken. Men KL’s pressetjeneste har sendt et skriftligt svar:

- Vi kan af gode grunde ikke forholde os til de pågældende psykiateres og lægers konkrete erfaringer, men der er altid tale om en individuel konkret vurdering af borgerens samlede situation. Her indgår naturligvis den lægefaglige vurdering i en samlet vurdering af sagen sammen med en række andre relevante beskrivelser og vurderinger. Sagen afgøres på baggrund af behandlingen i kommunens rehabiliteringsteam, som også består af en sundhedskoordinator fra regionen, skriver Thomas Kastrup-Larsen via KL’s pressetjeneste i en mail til Fagbladet 3F.

Hele historien hos Fagbladet 3F

Emneord: Socialkrise, Socialkrisen, Speciallægeerklæring, Lægeerklæringer, Jobcentre, Arbejdsprøvning, Beskæftigelsesområdet, Sundhedsområdet, Tue Flindt Müller, Troels Lund Poulsen, Beskæftigelsessystemet, Fleksjob-reform, Speciallæger, 200917, Kvmail2017
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 21.10.17 M.S. Carstens
  Zoo og hjemme"pleje"

  Egentlig ville jeg hellere være et dyr i Zoo, end underkastet nedenskrevet i systemet, for der lider de ikke og må ikke indordne sig et sindsygt system, hvor de skattebetalte ansatte selv bestemmer, hvem der kan få hjælp og hvem de ser, som belastning for deres EGOopfattelse af deres store, store viden, som dog ikke rækker længere end til den store lokale ledvogter eksamen, hvor speciallægers udsagn slet ikke indgår i selv sygeplejelatin, således, at alle fra nederst (inkl. jurister) sidder og tror sig berettiget til den høje post, om andre menneskers skæbne, udfra egne lomme-filosoforiske oversættelser.
  Selv den kommunale hjemmepleje er end ikke bevidst om, at de skal agere ud fra serviceloven § 81, skønt de nu, efter kommunesammenlægninger og nedlæggelse af amterne, skal bistå de handicappede, netop iflg. §81 !!!

  Hvorfor er der ingen i de højere kommunale lag, der melder sig i kommentarsporert her???

 • 17.10.17 Michael L
  Jewg har prøvet det

  Det er lige glade om folk er lidt syge. Du skal bare i job. Vi passer ikke på hinanden længere.

  Mvh
  https://kruathaicatering.dk/

 • 15.10.17 M.S. Carstens
  Enevælde i social/service loven?

  Jeg er, som nogle her på sitet bekendt, handicappet og dybt afhængig af personlig hjælp, som jeg fik 7 gange i døgnet, fra hjemmeplejen.
  Men med et pennestrøg har kommunen nu slettet 6 af de 7 bevilligede hjælpeforanstaltninger, med en frist på 24 timer, under henvisning til, at når jeg kan bruge mine fingerspidser til, at benytte pc/Ipad/mobiltlf. i få timer om dagen, så kan jeg også selv komme op og ud af sengen + alt andet, skønt mine problemer er helt klare, hvis blot ikke det var ansatte/visitatore der på bedste beskub, oversætter interne, bestilte, observationer frem for lægefaglige dokumentationer, så den hurtigst muligt passer til den politiske spareplan ( i Thisted Kommune ) og de ansatte så kan smægte sig i det politiske håb for deres månedlige løn, mens borgeren må sejle i sit eget søle.

  Det må sq da være læger/speciallæger og ikke tvivlsomt uddannede sagsbehandlere og visitatorer, der er vægten på en borgers liv i "systemet"?
  Eller skal vi næst efter også se, at det er selvsamme tvivlsomt uddannede sagsbehandlere og visitatorer, der bestemmer hvilken behandling/medicin en borger kan få/bliver pålagt?

 • 02.10.17 M.S. Carstens
  Kommuner forvalter lægeerklæringer efter bedste ønske og egoisme:

  Min kommentar stå vist at læse som uimodsagt?

 • 30.09.17 M.S. Carstens
  Kommuner forvalter lægeerklæringer efter bedste ønske og egoisme:

  En kommune får en statusopdatering fra egen læge, men har ikke viden/lægekonsulentopbakning til at forstå det skrevne.
  Så fordre kommunen igen en opdatering fra egen læge, men denne gang med specifikke, intimiderende spørgsmål, til borgerens liv/helbred/hverdag.
  Lægen skriver tilbage, at der intet nyt er siden sidste opdatering.
  Borgeren bliver da, i sagsakterne, klantret for, at tilsidesætte et forventet samarbejde mellem borger og kommune, når borgeren henviser til dokumenterede sygeforløb og diagnoser.
  Alt mens egen læge bliver mere og mere træt af borgerens "renden på dørene" og derfor, både over for borgeren og kommunen, vælger:
  " I belaster mig, begge parter, jeg har andet at udøve, må I selv finde ud af det!"
  Og igen bliver borgeren sat skak mat, for nu kan kommunen jo ""bevise"", at borgeren også har et negativt forhold til sin læge.

  Men hvor langt skal egen læge strække sig, i forhold til, at forklare, selv de simpleste uddannede sagsbehandlere, hvad diagnoser og følger deraf betyder for borgerens liv?

  Efter min devise, skal lægen hjælpe borgeren i/med/under sin sygdom/handicap/andet og dem der sidder på kommunens kontorer, må vel, forventet, være uddannet til, at forstå det som skrives/få intern support, frem for, at gå både borger og dennes læge på pelsen, over ting/diagnoser/følger, som en halv-kvalificeret sagsbehandler ikke lige kan få puttet ind i de firkantede skotøjsæsker/regneark, som de er blevet udstyret med,
  som værktøjer til, at forvalte andre menneskers liv?

 • 22.09.17 Anne Mette Jørgensen
  læger i opråb.

  Læger høres, når de skriver som jobcentret ønsker ellers ikke. Desværre har mange læger ikke fulgt med i hvad der foregår og mange læger lever i deres egen lille verden i det som sundhedstyrelsen og medicinalfirmaerne siger de skal mene. det så tirst , det så trist siger de.

 • 22.09.17 Martin Sne
  Paradigmet

  Dér er det altså kommet til.
  og det begyndte med
  Anders Fogh Rasmussens:
  Vi har ikke brug for eksperter.
  Nej - det er noget helt,
  helt andet de har brug for.
  Vi andre ved dog
  at det netop er eksperterne
  som afgør argumentets lødighed
  hvilket
  fundamentalt i et styre
  hvor argument møder argument
  i et 'tale-hus' - et parlament.

 • 22.09.17 Tom W.H.
  Ensidigt belyst

  Artiklen generalisere og belyser kun en side af en problematik, uden at den understøtter en eneste undersøgelse af hvor mange sager det drejer sig om. Skal vi undersøge hvor mange læger der sygemelder deres patienter uden en grundig og objektiv anamnese.

  Der sidder som regel et meget kompetent tværfagligt team som vurderer en borgers sag ud fra alle de oplysninger der er til rådighed, herunder også lægens.

  Men det er ikke det samme som, at den praktiserende læge har veto på udfaldet af borgerens rettigheder.

  Jeg kan godt forstå, at en læge eller psykiater synes at deres faglighed engang imellem bliver underkendt. Men vi skal huske på, at læger også er mennesker der kan lave fejl.

  Vi har fx interessant nok en overvægt af anden etniske kvinder der alle har en lægeattest som fraholder dem at komme ind på det danske arbejdsmarked. En undersøgelse fra 2007 fra Videnscenter for integration viser, at det meget mere handler om en kulturel kønsrollefordeling mere end somatiske sygdomme og alligevel er det med lægens accept. Er det så ikke bedre, at vi har mulighed for en second opinion.

 • 21.09.17 Amalie Zeeb
  seksuel misbrugt som jeg var

  Der sker store omsvøb..... Og det går mig på

 • 21.09.17 Trine Jørgensen
  Hvem er J?

  GÅDE:
  J. i hele landet helbreder de syge. Rygtet om miraklerne fortælles i alle byerne og landsbyerne rundt om. Folk kommer dertil med krøblinge og blinde og døve, og mange andre syge. Og J. helbreder dem alle...

  ..I mellemtiden bliver J. ved med at helbrede de syge. Den kvinde du ser her, har været meget syg. I 18 år har hun været krumbøjet og ikke kunnet stå oprejst. J. lægger hånden på hende, og nu kan hun rejse sig op. Hun er helbredt!

  Hvem er J ?

 • 21.09.17 Pia g Nielsen
  Lægeerklæringer

  Er selv i klemme i systemet da jobcenteret har valgt ikke at lytte til lægeerklæring fra egen læge og speciallæge som begge skriver det kan være livsfarligt for mig at blive presset ud i job da jeg er sygemeldt med svær allergi og adtma

 • 21.09.17 Jytte Hestbech
  Lægeerklæringer tages ikke alvorligt i kommunerne

  Der er sket meget i tidens løb. I Fælleserklæringen fra 1998, sættes lægerne ud af spillet. Det er en aftale mellem daværende socialminister Karen Jespersen og Lægeforeningen. På det tidspunkt havde Sundhedsstyrelsen allerede selv produceret det "tillæg" til Lægeloven/Autorisationsloven, der bestemmer at "Papirlæger", bl a lægekonsulenterne skal arbejde som almindelige sagsbehandlere. Uden om deres autorisation, så de har intet at miste, hvis deres udsagn (ignorering af lægeerklæringerne fra de "rigtige" læger), hælder lidt til den ene side. I dette tilfælde er Sundhedsstyrelsen blevet Lovgivende Magt. I stedet for Folketinget. Hvis syge borgere skal behandles ordentligt i kommunerne, må Fælleserklæringen ændres/fjernes og Sundhedsstyrelsens tillæg vedtages i Folketinget. Overskriften bliver: Syge borgere har ikke krav på samme kvalitet af lægelige vurderinger, som borgere der kan klare sig selv økonomisk.

 • 20.09.17 Rikke
  Svært at få højere pension på den gamle ordning

  Jeg søgte for nogle år tilbage den højeste fp. Læger, psykiater, psykolog m.m pegede på det som eneste løsning. Fik nej med fokus på familieforhold og at jeg selv lavede mad og gjorde rent. Intet fokus på arbejdsevne. Prøver nu igen, i en anden kommune. Er spændt, men tvivler...

 • 20.09.17 Berit Hein
  læger bliver ikke taget alvorligt længere.

  Det er beskæmmende at se hvis klienter som bliver underkendt i jobcentrene,antager en advokat så får de ofte først det de er berettigede til.Uhyggelig drejning samfundet har taget.

 • 20.09.17 Bente Stenfalk
  Billigere på førtidspension, hvis en borger er meget syg

  Speciallægeerklæringer bestilles ofte, fordi der er ½ - 1 års ventetid, og i den tid kan en sag jo ikke afsluttes..

  Kommunerne tror stadig fejlagtigt, at det er billigere at holde en syg borger på kontanthjælp end på førtidspension, men måske skulle de skele til denne kommune?

  "En overgang til førtidspension medfører samtidig en besparelse for Norddjurs Kommune, da førtidspensionister ikke skal modtage beskæftigelsesrettet indsats."

  Side 1 og 2 her:

  http://polweb.norddjurs.dk/open/Arbejdsmarkedsudvalget%20(%C3%85ben)/2017/18-05-2017/Referat%20(%C3%85ben)/AU-18-05-2017%20-%20Bilag%2003.01%20AU%20politiske%20forslag%20budget%202018.pdf

 • 20.09.17 Bente Stenfalk
  Papirer forsvinder..

  'Sjovt' nok, har jeg også været ude for, at folks papirer FORSVINDER på jobcentrene.. og så må man jo afprøve ALT på ny..

 • 20.09.17 Bente Stenfalk
  Smart kriterium, som ingen kan undslippe..

  Velkommen til virkelighendes verden i jobcentrene.. Der vil man ikke se lægeerklæringer, der vil man træne ARBEJDSEVNEN, og det kan man jo gøre TIL MAN DØR...

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også