Foto: Dansk Ældreråd

Dansk Ældreråd får ny formand

Ledelse

17/06/2021 10:54

Theis

På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

Inger Møller Nielsen er tidligere direktør for DGI Nordjylland gennem 35 år og har været formand for Brønderslev Kommunes Ældreråd siden 2017. I 2019 blev hun valgt ind i Danske Ældreråds bestyrelse og samtidig valgt som næstformand.

Den nye formand har flere dagsordener, der skal sættes i spil. Det gælder ikke mindst, hvordan vi som samfund får forberedt os på, at antallet af ældre vil stige markant i de kommende år. 

"Vi lever længere, og det er positivt, men vi skal som samfund være forberedt på det stigende antal ældre, for det kommer til at påvirke en lang række områder. Lige nu tales der meget om mangel på hænder i ældreplejen, men vi kigger ind i andre store udfordringer. Der er for eksempel brug for at få sikret det nødvendige udbud af forskellige boformer til ældre og for at få skabt mere og bedre forebyggelse. Danske Ældreråd har sammen med landets 98 ældreråd en unik mulighed for at pege på problemerne og komme med de gode løsningsforslag," siger Inger Møller Nielsen.

En af de ting, som Inger Møller Nielsen i den sammenhæng er optaget af, er at der i kommunerne bliver gået strategisk til værks.

"Der er er behov for, at vi får lagt nogle gennemtænkte strategier på flere områder. Ikke mindst på boligområdet, forebyggelsesområdet og på plejeområdet. Og så er der behov for, at alle kommuner lægger nogle budgetter, der er realistiske i forhold til den demografiske udvikling og ikke er for overoptimistiske i forhold til den forventede forbedrede sundhedstilstand blandt ældre borgere. Begrebet ”sund aldring” har ikke helt den effekt, der var stillet i udsigt."

En anden vigtig dagsorden for Inger Møller Nielsen er, at ældrebefolkningens ønsker og behov bliver hørt, og der sker en større borgerinddragelse, end tilfældet er i dag. Her peger hun på, at landets 98 folkevalgte ældreråd spiller en central rolle, som skal styrkes.

"Ældrerådene er valgt af kommunens ældre borgere og sidder en i en helt unik position som både talerør for ældrebefolkningen og rådgiver for kommunen. Som jeg ser det, gælder det om at styrke denne rolle. Og det kan blandt andet gøres ved, at ældrerådsvalgene altid afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, da det er en valgform, der giver den klart højeste stemmeprocent." 

"Desværre afholder flere kommuner ældrerådsvalg som digitalt valg eller brevvalg, selvom det giver en stemmeprocent, der er mellem 20-30 procentpoint lavere end ved almindeligt fremmødevalg. Det bør ændres, og derfor arbejder Danske Ældreråd for en lovændring, så ældrerådsvalg afholdes som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsvalg," fortæller Inger Møller Nielsen.

Mest Læste

Annonce