Direktør Tine Roed, chefkonsulent Felix Dalker og Branchedirektør Mette Rose Skaksen (første fra venstre) var på scenen for at modtage prisen.
Direktør Tine Roed, chefkonsulent Felix Dalker og Branchedirektør Mette Rose Skaksen (første fra venstre) var på scenen for at modtage prisen.

DI får anerkendelse for debat om konkurser

Ledelse

02/2/17 7:20

Nick Allentoft

IKA, Foreningen af offentlige indkøbere, tildeler Dialogpris 2017 til Dansk Industri. Prisen går til DI for indsatsen med at fremme en konstruktiv dialog om, hvordan konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje kan forebygges og håndteres bedst muligt.
DI har et stort fokus på at udvikle samarbejdet mellem offentlige ordregivere og private leverandører. Nøglen til at udvikle samarbejdet og udløse det fulde potentiale er gennem dialog og gensidig forståelse for hinandens udfordringer.  - Vi er i Dansk Industri meget glade for Dialogprisen. Dialog betyder ikke, at der er enighed om alt, men prisen understreger, at en god og åben dialog mellem offentlige indkøbere og private leverandører er den eneste konstruktive vej videre, siger branchedirektør i DI Service, Mette Rose Skaksen. DI har stået bag en række indsatser, som har haft fokus på at understøtte en konstruktiv dialog omkring forebyggelse og håndtering af konkurser samt rammerne for privat pleje.  I begrundelsen for at give DI prisen hedder det blandt andet:  

DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

”Indsatsen har båret præg af respekt for de forskellige synspunkter, høj grad af videndeling samt ikke mindst forslag til konkrete løsninger."

Resultatet er, at den konstruktive dialog har kunne fortsætte trods det, at konkurserne har skabt utryghed for borgere og plejepersonale og ikke mindst store konsekvenser for de mange private leverandører, som har måtte lukke deres virksomhed.”   Forebyggelse mod konkurser De seneste par år har pleje- og omsorgsområdet været præget af usikkerhed og utryghed efter en lang række konkurser. Derfor bad DI Service Kammeradvokaten om at udarbejde en vejledning til kommunerne for at forebygge og håndtere konkurser. Se vejledningen her.    Fælles pejlemærker I samarbejde med KL, Ældresagen, Dansk Erhverv og Dansk Sundhed og Velfærd har DI udarbejdet 11 pejlemærker, som skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem offentlige og private leverandører. Se pejlemærkerne her.   Øget kvalitet i ældreplejen Senest har DI annonceret et oplæg under overskriften ”Øget kvalitet i ældreplejen”. Et ønske om at private leverandører kommer med konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre og udvikle kvaliteten i ældreplejen på både kort og længere sigt.

Læs "Øget kvalitet i ældreplejen med et styrket frit valg og øget inddragelse af private leverandører" her.

DI Service har i 2016 besøgt en række kommuner i hele landet med henblik på at få skabt en tættere dialog om helt konkrete udfordringer hos alle parter. 

- Arbejdet med hjemmeplejevirksomhedernes vilkår er langt fra slut, og det er meget vigtigt, at vi i dialog med de offentlige ordregivere finder en løsning, som kan bidrage til et mere velfungerende marked på dette område. Vi bliver taget rigtig godt imod, når vi kommer på besøg ude i de enkelte kommuner og oplever et stort engagement. Vi fortsætter vores besøg i 2017 og vil gerne opfordre til, at kommunerne kontakter os, når der opstår udfordringer og muligheder, siger Mette Rose Skaksen.    De øvrige nominerede til Dialogprisen 2017 var Odense Kommune og Regionernes Fælles Indkøb.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce