Fire skattefolk straffes for bøllemetoder - Djøf undrer sig

Ledelse

25/09/2014 12:22

Nick Allentoft

Fire medarbejdere i Skat tildeles disciplinære sanktioner for at bruge hårdhændede metoder i kontrolsager. Straffen er ude af proportioner, mener Djøf.

Skats hårdhændede håndtering af en række skattesager får nu konsekvenser for fire medarbejdere i Skat.

Det sker på baggrund af tjenstlige forhør af seks ansatte i Skat, som tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen har foretaget. 

Formålet med de tjenstlige forhør var at få afdækket, om fire chefer og to medarbejdere under behandlingen af en konkret sag havde begået tjenstlige forseelser.

Hovedspørgsmålene var, om ansatte i Skat havde handlet kritisabelt eller ulovligt i selve sagsbehandlingen, herunder også om den udviste adfærd under sagen havde været kritisabel.

Ifølge Poul Sørensens redegørelse er der sket flere tjenstlige forseelser. Han konkluderer, at den ene af forseelserne angår en "forvaltningsmæssig ulovlig disposition".

På den baggrund konkluderer han, at fire af de seks ansatte skal tildeles disciplinære sanktioner. Poul Sørensen har indstillet, at der tildeles tre advarsler og en irettesættelse.

- Resultatet af de tjenstlige forhør viser, at der er sket alvorlige fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, siger Skats direktør, Jesper Rønnow Simonsen, i en pressemeddelelse.

Han fastslår samtidig, at borgernes retssikkerhed er "afgørende for tilliden til skattemyndighederne". 

- Man skal kunne regne med, at man kan få en ordentlig og fair behandling, når man er i kontakt med os. Derfor har jeg besluttet, at de disciplinære sanktioner over for to af de implicerede skal skærpes, således at de bliver overført til andet arbejde i Skat, hvor der kun i begrænset omfang vil være direkte kundekontakt, siger Jesper Rønnow Simonsen. 

Djøf: Skats afgørelse er ude af proportioner Sanktionerne er en både hård og overraskende beslutning, som Skat har truffet over for fire medarbejdere i forbindelse med håndteringen af en række skattesager. Det mener den faglige organisation Djøf.   - Vi mener, at afgørelsen er meget overraskende. Det er usagligt og ude af proportioner. En overflytning er en streng sanktion for det, som Skat mener, at han har gjort forkert, da der allerede tidligere er givet en mundtlig påtale for det samme, siger Lars Qvistgaard, formand for Djøfs Overenskomstforening for offentligt ansatte i en pressemeddelelse.   Skats hårdhændede arbejdsmetoder i forbindelse med en række skattesager fik onsdag konsekvenser for fire medarbejdere i Skat. To medarbejdere bliver overført til andet arbejde i Skat, mens én medarbejder får en advarsel, og én medarbejder får en irettesættelse.   Det oplyste direktør i Skat, Jesper Rønnow Simonsen, på baggrund af tjenstlige forhør, som tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen har foretaget af i alt seks personer.   Formålet med de tjenstlige forhør var at få afdækket, om fire chefer og to medarbejdere under behandlingen af en konkret sag havde begået tjenstlige forseelser. Og ifølge Poul Sørensens redegørelse er der sket flere tjenstlige forseelser - den ene angår en "forvaltningsmæssig ulovlig disposition".   Djøf overvejer, om sagen nu skal føres videre.   Politikere tilfredse I De Konservatives lejr på Christiansborg bliver der taget anderledes positivt imod Skats afgørelse.   - Det er på høje tid, at der bliver ryddet op i Skat, og vi har længe kæmpet for en gennemgribende og tilbundsgående undersøgelse af Skats metoder over for borgerne. Dette kan og bør være begyndelsen, lyder det fra skatteordfører Brian Mikkelsen.   Skat blev beskyldt for at bruge "bøllemetoder". Det gælder blandt andet sagerne om fotomodellen Camilla Vest og om finansmanden Jesper "Kasi" Nielsen.

Skatteminister Benny Engelbrecht (S) tager afgørelsen til efterretning, skriver han i en kommentar på Twitter:

- Jeg har fuld tillid til, at Skats direktør har håndteret processen med tjenstlige forhør på en måde, der både tilgodeser skatteborgernes og medarbejderne i Skats retssikkerhed.

    /ritzau/

Mest Læste

Annonce