Hjemsendte medarbejdere kræver ledelse på distancen: Syv tips til at sikre jeres sammenhængskraft

Ledelse

17/03/2020

Kristian V. Jensen

Distanceledelse og virtuelt samarbejde er et vilkår for mange netop i disse virustider. Det giver umiddelbart nogle udfordringer, men indeholder også muligheder.

Ledere og medarbejdere, der i de kommende uger pludselig er spredt mellem arbejdssteder og hjemmearbejdspladser, må være meget opmærksom på ikke at ryge i den fælde, der hedder ude-af-øje-ude- af-sind!

For ledere på alle niveauer, der skal lede både tilstedeværende og virtuelle medarbejdere, må man have særlig fokus på udfordringer ved at arbejde hjemme fra egen stue er f.eks:

 • At du kan tabe den energi, som fysisk samvær giver

 • At I får skabt en A- og en B-kæde i jeres afdeling: A = dem der er sammen på arbejdspladsen; B = de der er derhjemme

 • At kompensere for den manglende sociale opmærksomhed

 • At skabe nogle klare strukturer for, hvilke medier I kommunikerer på, hvornår og hvor ofte.

  Ledere må forvente, at i den kommende periode vil produktivitet og effektivitet få et dyk. Det er uundgåeligt når organisationen med kort varsel kastes ud i så store forandringer som de nye samarbejdsformer giver.

  Hold jer denne guideline for øje:

 1. Formalisér det uformelle: Husk at chatte, snappe, ringe, sende fotos / videoer til de virtuelle kolleger

 2. Husk social opmærksomhed: Sig godmorgen / god weekend m.m. til alle - face2face og virtuelt

 3. Opsæt fotos af virtuelle kolleger - ellers mærker de ’ude-af-øje-ude-af-sind syndromet!

 4. Hold virtuelle kaffepauser: Chat om tidspunkt, tænd kameraet på din laptop og brug ti minutter sammen

 5. Vær aktiv og bidrag på jeres platforme - det er her jeres arbejdsplads og fællesskab folder sig ud nu

 6. Sørg for at alle aftaler, planer og prioriteringer lægges på jeres platforme - alle skal have lige vilkår

 7. Pas på at I ikke danner ’os-og-dem’ kulturer. Det sker når I joker med, at de hjemmearbejdende nok

  holder fri, ligger med computer i sengen etc. Sagt i spøg, men rammer med alvor!

Foto: Needpix

Mest Læste

Annonce