Lad os få fakta ind i debatten om statens brug af konsulenter

Ledelse

25/11/2013 10:00

Marie Hammer

DI Videnrådgiverne er meget positive overfor Rigsrevisionens kommende undersøgelse af statens brug af konsulenter. Der er et kæmpe behov for, at få fakta frem for myter i debatten om brugen af konsulenter i det offentlige.

- Vi oplever gang på gang, at diskussionen om statens brug af konsulenter alt for ensidigt fokuserer på, hvor mange penge der bruges. I stedet bør man se på den værdi, de eksterne videnrådgivere skaber. Hvis de eksterne rådgivere leverer værdi, og opgaverne hermed løses bedst muligt til prisen, er beløbets størrelse i sig selv uinteressant, siger branchedirektør i DI Videnrådgiverne Henriette Søltoft. 
 
- Derfor er det afgørende, at Rigsrevisionens undersøgelse også inddrager effekten af de eksterne konsulenters arbejde. Og at de enkelte statslige enheder forholder sig strategisk til, hvordan de bedst løser opgaverne, siger Henriette Søltoft.

Private videnrådgivere bliver typisk brugt til opgaver, fordi de kan tilføre faglige kompetencer og specialistviden. DI Videnrådgiverne støtter fuldt ud, at eksterne rådgivere skal bruges hensigtsmæssigt i den offentlige sektor. 

- Hvis der er unødvendige udgifter forbundet med brugen af private videnrådgivere, skal de selvfølgelig spares. Men meget ofte er videnrådgivernes rolle netop at sørge for, at opgaverne løses så effektivt så muligt, så borgerne får mest mulig kvalitet pengene. Det er udtryk for, at de offentlige myndigheder fokuserer på deres kerneopgaver og køber bistand udefra, når det er nødvendigt, siger direktør for DI Videnrådgiverne Henriette Søltoft.

 

Om DI Videnrådgiverne

DI Videnrådgiverne er DI's branchefællesskab for viden- og rådgivningsvirksomheder. Vi sikrer fokus på den vækst, værdiskabelse og nytteværdi, som professionel videnrådgivning bidrager med i virksomheder og i samfundet generelt.

DI Videnrådgiverne repræsenterer knap 700 virksomheder, der har videnrådgivning som deres primære forretningsområde.

Læs mere på www.viden.di.dk.

 

Mest Læste

Annonce