Ledere bør være mere kritiske: Verdenskendte forskere i ny dansk antologi

Ledelse

18/04/2017 11:16

Professionshøjskolen Absalon

Ledere bør være mere kritiske. Verdenskendte ledelsesforskere i UCSJ-lektors antologi. Ledelses- og udviklingslitteraturen er i dag i høj grad domineret af modestrømninger og nye processer, der indføres uden kritik og selvkritik.
Det har inspireret UCSJ-lektor Karsten Mellon til at udgive en antologi om kritisk – og selvkritisk - ledelse med bidrag fra førende internationale og danske forskere.  

UCSJ University College Sjælland

Professionshøjskolen Absalon hed tidligere University College Sjælland. Skolen er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og deler viden om uddannelse, herunder bl.a digital læring.

Læs mere mere fra Absalon her

Da forfatteren og professoren Svend Brinkmann i 2014 kom på gaden med bogen ”Stå fast”, vakte det stor opsigt, da den opfordrede til at være kritisk mod tidens konstante modestrømninger og krav om at være omstillingsparat – uanset om man skulle omstille sig i en retning, der gav mening for de ansatte – eller det modsatte. Man skal tage stilling selv og man skal ikke forandringen for forandringens skyld, lød nogle af budskaberne fra Svend Brinkmann, der opfordrede til at sige fra og bruge sin kritiske sans. Omstilling ødelægger Den kritiske sans skal dog ikke kun bruges af de menige medarbejder, men i høj grad også af de ledere, der konstant bombarderes af nye forslag til, hvordan de kan medvirke til at dreje deres organisationer over i en ny og tilsyneladende mere effektiv, kreativ, meningsfyldt eller profitabel retning. Men uden kritisk sans risikerer man at ende i konstante omstillingsprocesser, der ofte ødelægger mere end de giver tilbage,  mener lektor og ph.d. studerende Karsten Mellon, der i de seneste par år har arbejdet med at indsamle bidrag til en antologi om problematikken.
Nu er antologien "Den Kritiske Leder" udkommet, og den har allerede fra starten fået ros med på vejen fra blandt andet professor og viceinstitutleder Lene Tanggaard, der roser bogen for sin inspirerende og praktisk tilgang, der kan læses i kapitler, der er skrevet af nogle af verdens største kapaciteter inden for ledelseslitteraturen. Socialkonstruktionismens fader Blandt bidragyderne er professor Kenneth J. Gergen, USA, der er faderen til socialkonstruktionismen, der har fået stor betydning for psykologien verdenen over. Også den amerikanske professor David Cooperrider har givet sit bidrag. Han er ophavsmanden til ’Appreciative Inquiry (AI)’ -  også kendt som ’anerkendende udforskning/pædagogik’.  Endelig skriver den britiske professor Ralph Stacey et indlæg. Han er ophavsmanden til ’kompleksitetsteorien’, som peger på hvor hvorledes ledere bør forholde sig kritisk til forandringer.  Kritik af jagt på muligheder Også stærke danske professorer og lektorer deltager i bogen, der har bidrag fra bl.a. professor Steen Visholm, der skriver med en artikel om kritisk ledelse ud fra et psykodynamisk perspektiv. Justine Grønbæk Pors, lektor fra CBS, skriver om potentialitetsledelse og forholder sig kritisk til den evige jagt på muligheder. Endelig er Betina Rennision, docent på VIA UC med i bogen i et indlæg, hvori hun undersøger, hvordan kritik af ledelsen kan ledes.  God økonomi i kritik Karsten Mellon, der både har arbejdet som leder i en årrække og som i dag forsker i ledelse, er utrolig tilfreds med de mange bidrag til den omfattende antologi, som han mener er en vigtig bog. ”Der spildes store summer, når ledere landet over går med på tilfældige modestrømninger, som kaldes for ’fad surfing’, i stedet for med kritisk sans at overveje, andre veje mod de ønskede resultater”, siger han og peger på, at kritikken derfor i lige så høj grad bør vendes indad som udad.  For ledere, selvledere og uddannelser Især det sidste spørgsmål er relevant for mange andre end ledere også, og derfor ser Karsten Mellon bogen som en god bog eksempelvis også for studerende, der skal reflektere over gruppearbejde, selvledelse – og som måske gerne vil have nogle nye tanker med på vejen, hvis de selv overvejer at blive ledere en dag. Som medarbejder på en professionshøjskole mener han også, at bogen er uhyre relevant for undervisere, der skal lede studerende gennem et studieforløb, ligesom de selv skal være kritiske over for, hvordan de leder udviklingsprojekter i samarbejde med praksis. Praktisk orienteret bog Karsten Mellon mener, at en af de store forcer ved bogen er, at den er meget handlingsorienteret, idet man igennem læsningen af kapitlerne får god inspiration til, hvordan man kan reflektere og handle anderledes på sin ledelse og de situationer, der opstår i sin ledelsespraksis. 

Han er meget tilfreds med resultatet, fordi det er lykkedes at holde en meget præcis fokus på netop det begreb, som han ville have afdækket i forhold til ledelse: ”Kritik”. 

”Kritik er i forhold til sit etymologiske ophav forbundet med det græske ord krinein, der blandt andet handler om, at man skal være i stand til at skelne, udvælge, bedømme og afgøre. Det er helt centrale egenskaber, når ledere skal føre deres virke ud i livet, og derfor fik jeg idéen til at lave en antologi, der tager sit afsæt i den kritiske tænkning og refleksionen”, siger Karsten Mellon, der ikke vil afvise, at der kommer flere bøger om temaet, som han selv arbejder aktivt med i sine egen forskning og egne artikler.

Mere information om "Den Kritiske Leder"
Bogens indledning, forord og indholdsfortegnelse kan læses her Bogen "Den Kritiske Leder" kan købes nu på forlaget Dafolo her

Om Karsten Mellon
Karsten Mellon er lektor ved University College Sjælland, ekstern lektor ved Syddansk Universitet og ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet. Han er uddannet cand. mag. i pædagogik, har en master i organisationspsykologi og ligesom han har diplomuddannelse i ledelse. Karsten Mellon er desuden redaktør på onlinetidsskriftet Lederliv, og hans forskningsområder er livshistorie, psykodynamisk organisationsudvikling, voksenlæring og skoleledelse. Derudover associate member ved The Taos Institute, USA og ved Universitetet i Stavanger i Norge.

 

Mest Læste

Annonce