"På landsplan er vi midt i en omfattende opkvalificering af alle vores medlemmer, og i den forbindelse er det vigtigt, at der er let adgang til uddannelserne her i regionen," siger Sektorformand i HK Kommunal Sjælland, Michael Rosenberg.
"På landsplan er vi midt i en omfattende opkvalificering af alle vores medlemmer, og i den forbindelse er det vigtigt, at der er let adgang til uddannelserne her i regionen," siger Sektorformand i HK Kommunal Sjælland, Michael Rosenberg.

Region Sjælland får akademiuddannelser

Ledelse

03/6/15 7:27

Mikkel Sarka

Uden en videregående uddannelse i bagagen, kan det for visse faggrupper være svært at finde efteruddannelsesmuligheder i Region Sjælland. Derfor tilbyder University College Sjælland nu tre nye akademiuddannelser, der ikke stiller så store optagelseskrav som eksempelvis diplomuddannelserne. Akademiuddannelserne ventes blandt andet at blive populære blandt HK’ere, der er ansat i det offentlige.

For en række medarbejdere i det offentlige bliver det nu lettere at få en professionel og tidssvarende efteruddannelse, når University College Sjælland for første gang tilbyder akademiuddannelser. Uddannelserne kan søges nu og starter op til september.

Fordelen ved akademiuddannelser er, at de fleste ansatte umiddelbart kan tage uddannelsen, uden at de har en videregående uddannelse. Det generelle adgangskrav er typisk en erhvervsuddannelse eller en gymnasial eksamen, men selv uden disse eksamenspapirer i bagagen kan man komme ind på uddannelsen, hvis man efter en såkaldt “realkompetencevurdering” vurderes at have tilsvarende kompetencer, som er opnået på anden vis. Desuden skal man inden ansøgning have mindst to års erhvervserfaring.

At uddannelserne er blevet oprettet, skyldes ikke mindst et stærkt ønske fra blandt andet HK Kommunal Sjælland, der gennem flere år har understreget vigtigheden af, at medlemmerne bliver opkvalificeret til fremtidens krav på arbejdsmarkedet. Der er afsat midler i overenskomsterne, og der er besluttet en fagstrategi som har til formål at løfte flest muligt på uddannelsestrappen.

Sektorformand i HK Kommunal Sjælland, Michael Rosenberg, glæder sig over initiativet:

- På landsplan er vi midt i en omfattende opkvalificering af alle vores medlemmer, og i den forbindelse er det vigtigt, at der er let adgang til uddannelserne her i regionen, siger han og pointerer, at medlemmerne efterspørger uddannelse tættere på nærområdet og arbejdspladsen. I den sammenhæng er det positivt, at uddannelsen nu udbydes i Næstved, idet mange medlemmer har ønsket sig denne mulighed.

Supplement til diplomuddannelser

Mads Graves, der er chef i Center for Videreuddannelse på University College Sjælland, glæder sig over, at det er lykkedes at få akademiuddannelserne op at stå. Han mener, at efteruddannelse er afgørende for professionaliseringen af den offentlige sektor, som UCSJ ser som en af sine kerneopgaver.

- Vi tilbyder jo allerede diplomuddannelser, som der er utrolig stor tilfredshed med, men da ikke alle kan leve op til adgangskravene, findes der medarbejdere, som savner muligheden for at efteruddanne sig, siger Mads Graves, der tilføjer, at uddannelserne også skal ses som en vigtig chance for at få opkvalificeret sine kompetencer, hvis medarbejderen har været i branchen i mange år og ønsker at bevare sin værdi på arbejdsmarkedet.

Selvom mange måske vil vælge at tage en komplet akademiuddannelse, så er der mulighed for at vælge sig ind på præcis de enkeltfag, som man ønsker sig, og så få papir på disse alene. En komplet akademiuddannelse tager et års tid på fuld tid – eller man kan tage enkelte fag over 3-6 år og derved fuldføre studiet.

De tre uddannelser omfatter:

Akademiuddannelsen i beskæftigelse

Henvender sig typisk til medarbejdere i det offentlige eller private som arbejder med beskæftigelse på eksempelvis arbejdsformidlingen eller jobcentre. Uddannelsen sigter på at professionalisere medarbejderne i forhold til blandt andet juridiske forhold, kommunikation og psykologi.

Akademiuddannelsen i socialt arbejde

Henvender sig til medarbejdere, der arbejder med sociale og administrative opgaver i det offentlige eller i det private. Det kan eksempelvis være sagsbehandlere, medarbejdere på bosteder og misbrugscentre eller aktive i frivillige sociale foreninger. I løbet af uddannelsen får kursisterne udviklet deres kompetencer i forhold til blandt andet lovgivning, retsprincipper og sagsbehandling.

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Henvender sig til medarbejdere i offentlige forvaltninger og institutioner, som arbejder med administration. Uddannelsen sigter på at give medarbejderne nye kompetencer inden for eksempelvis borgerkommunikation, økonomistyring, psykologi, organisation, projektstyring, jura og digitale services.

Det er muligt at søge tilskud til uddannelsen gennem den Kommunale Kompetencefond, således at den studerende ikke selv skal betale for studiet. Det er også muligt at søge voksenuddannelsesstøtte - SVU - til uddannelsen, hvis den tages som fuldtidsstudie.

Et typisk modul på 10 ECTS-point omfatter 40 lektioner, der normalt afvikles over 8 mødedage i dagtimerne inklusive eksamen og vejledning. Ansatte på HK-overenskomst har ret til at deltage i uddannelse som en del af arbejdstiden:

Hvis man i forvejen har taget akademimoduler i andre sammenhænge, kan man stykke sin uddannelse sammen fleksibelt.

Uddannelserne kan allerede nu søges på www.ucsj.dk ved at følge dette link http://ucsj.dk/akademiuddannelse

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce