Foto: Region Sjælland
Foto: Region Sjælland

Vagtskifte på formandsposten for det østdanske EU kontor i Bruxelles

Ledelse

08/2/21 9:55

Theis

Regionsrådsmedlem Jan Hendeliowitz, Region Sjælland er ny bestyrelsesformand for Greater Copenhagen EU Office i 2021 og 2022.

Stærkt østdansk kontor

Greater Copenhagen EU-office i Bruxelles har pr. 1. januar 2021 fået ny bestyrelsesformand – Jan Hendeliowitz (S). Jan Hendeliowitz sidder i Region Sjællands regionsråd, er cand.polit. og har en fortid som EU-ekspert og regionsdirektør i Beskæftigelsesministeriet.

For Jan Hendeliowitz er det europæiske samarbejde særligt vigtigt i øjeblikket.

- Der foregår meget i EU, som påvirker os i Danmark. I en tid, der har vist ustabilitet på den anden side af Atlanten og Brexit, er det afgørende, at vi i Europa selv pejler en global retning for fremtiden. Det gør vi blandt andet ved at forfølge de europæiske målsætninger for eksempel med genopretningen af økonomien efter Corona og ved at være helt i front på den grønne og den digitale dagsorden, siger Jan Hendeliowitz.

EU-kontoret har en medlemskreds og bestyrelse, der dækker regioner, kommuner, universiteter og de store erhvervsorganisationer i Østdanmark, dækkende geografien i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Jan Hendeliowitz er ikke i tvivl om gevinsterne ved at have en bred medlemskreds.

"Vi er i Region Sjælland sammen med de øvrige medlemmer lykkedes med at skabe et stærkt EU kontor. Vores styrke er, at vi rundt om bordet er meget bevidste om, at vi sammen kan skabe større resultater for borgere, virksomheder og universiteter," siger Jan Hendeliowitz.

Konkrete resultater

Når alt kommer til alt, er det dog de konkrete resultater, der tæller. Et konkret resultat af arbejdet er biogasanlægget i Solrød Kommune, som forvandler restprodukter til fjernvarme i 1.700 af kommunens husstande. I januar startede et EU-projekt, som skal svare på, hvordan Covid-patienter kan indlægges hjemme i en tid, hvor der mangler sengepladser på hospitalerne.

"Sammen er vi stærke. Med EU kontorets hjælp til at finde stærke europæiske samarbejdspartnere og finansiering kan universiteterne for eksempel være med til at finde løsninger til gavn for borgerne, som kan give danske virksomheder nye produkter på hylderne, der kan sælges ude i den store verden. Det er win-win," siger Jan Hendeliowitz.

Videreudbygning af samarbejdet

I den kommende periode vil etableringen af den faste Femern-Bælt forbindelse buldre derudad. Den danske og tyske stat investerer sammen over 100 milliarder kroner i Femern-forbindelsen og de tilknyttede landanlæg. I 2029 bliver den østdanske geografi landfast med Tyskland. Den faste Femern-forbindelse vil være en gamechanger for hele Danmark.

"Den færdige Femern-forbindelse står færdig i 2029 og vil påvirke os massivt. Vi skal være fuldstændig klar til at udnytte de nye muligheder. Det kræver både indsatser i vores egen nære geografi og i den større nordeuropæiske geografi, hvor vi for eksempel skal i gang med den grønne omstilling af den tunge trafik, så Region Sjælland ikke stoppes til af dieselosende lastbiler i stangkørsel ind til København. Den opgave skal klokkeklart løftes i et europæisk samarbejde," slutter Jan Hendeliowitz.