Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Videnrådgiverne

Vi kan øge den offentlige produktivitet

Ledelse

24/02/2014 17:17

Marie Hammer

Regeringens Produktivitetskommission rystede ikke på hånden, da den forleden kom med sin analyse af det offentlig-private samarbejde.

Giv de private virksomheder chancen for at vise, om de kan klare opgaverne i stat, regioner og kommuner på lige fod – eller bedre – end det offentlige selv, lød det klare budskab.

Listen over opgaver, der egner sig til at blive lagt ud i fri konkurrence inden for videnrådgivning er lang. Juridisk og teknisk rådgivning, it-udvikling, kommunikationsopgaver og HR lige for. Private videnrådgivere løser hver dag opgaver for det offentlige for at sikre energibesparelser, reducere antallet af sygemeldte og en lang række andre opgaver, som kan aflæses direkte på den bundlinjen.

Ved at lade private byde ind på en opgave sikrer man, at den løses af specialister med den fornødne erfaring, som er hentet fra adskillige andre lignende projekter. Herved opnår vi, at den viden, som rådgiverne får på de enkelte projekter, kommer nye kunder til gavn og kan give mulighed for eksport. Et eksempel er de danske rådgivningsvirksomheder Rambøll og COWI, som netop er resultatet af, at man i sin tid flyttede offentlige opgaver over i privat regi.

Jeg håber, at Produktivitetskommissionens anbefalinger om at invitere de private virksomheder inden for huskes i den offentlige debat, næste gang man drøfter det offentliges brug af konsulenter.

For brug af videnrådgivere er netop et eksempel på, at det ofte er mere hensigtsmæssigt at løse en opgave i privat regi. Enten fordi man i det offentlige ikke har kompetencerne selv, eller fordi det er mere produktivt.

Man burde med Produktivitetskommissionens anbefalinger vende spørgsmålet om og spørge, hvorfor opgaver, som kan løses privat, egentligt skal ligge i offentligt regi?

Debatindlægget er bragt den 20. februar i Børsen, Opinion, side 2.

Mest Læste

Annonce