Lederskabshøringen

Lederskabshøringen

Solbjerg plads 3 tårn B, 3. sal, 2300 Frederiksberg

Telefon: 38152906 Website: www.cvl.dk E-mail:

Med Lederskabshøringen vil DenOffentlige.dk skabe rammerne for en reformation. Vi vil forene vores læsere - fra den menige borger til den offentligt ansatte og de ledere, der har ansvaret - om en ny konstruktiv retning.

Derfor udgiver vi, til at starte med, de bedste høringssvar samlet i professor Preben Melanders bog Lederskabsreformationen, og puster til debatten om velfærdens fremtid.

Deltag i høringen og debatten på DenOffentlige.dk, i kommentarfeltet, på LinkedIn, på Facebook og på Twitter under #Lederskabshøring

Blogs

 • Offentlig ledelse: Kongen er død - længe leve samskaberen
  04.05.15 Ledelse

  Slut med små kongedømmer i den offentlige sektor. Fremtidens offentlige ledere skal kunne samarbejde, mobilisere og skabe værdier på tværs af organisations- og sektorgrænser, skriver professor Eva Sørensen i Lederskabshøringen.

 • Forsker: Der er brug for parterapi mellem tillid og kontrol
  02.02.15 Ledelse

  Kontrol er nødvendigt og behøver ikke være en modsætning til tillid, , skriver Ph.d. studerende i en opfordring til at sende tillid og kontrol i parterapi.

 • Opråb til mellemledere: Drop forestillingen om dem inde på kommunen
  04.09.14 Ledelse

  Drop udtryk som "dem inde på kommunen", for det er ved at grave en dyb kløft ned gennem kommunernes organisation. Ja, det lugter af et centralt kulturtræk for mellemledere og deres medarbejdere at tale om “dem inde på kommunen”. Det er en falliterklæring for mellemlederne selv, for de har ansvaret for at råbe op, når rammerne er for snævre, skriver Katrine Schumann efter hun som censor har mødt offentlige ledere.

 • Sundhedsvæsenets undergang - druknet i djøf'ere
  03.03.14 Ledelse

  Professor og overlæge Niels Høiby er ikke bleg for at sammenligne sundhedsvæsenets ledelse med den i 'Der Untergangs' ubåd. Eller at kalde djøf'erne for en ny adel, der gennem en hidtil ukendt grad af centralisering af den offentlige sektor, har en del af ansvaret for sundhedsvæsenets stagnation. Han har selv otte bud på fremtidens ledelse i sundhedsvæsenet.

 • Fra måle-veje-kontrol-hysteri til deltagerdemokrati
  17.02.14 Ledelse

  Hvis vi skal skabe et bæredygtigt samfund, så bliver vi nødt til at tage et opgør med New Public Management og hele måle-og-veje-og-kontrol-hysteriet. I stedet skal vi have indført Deltagerdemokrati. Borgere og ansatte skal i stort omfang styre selv.

 • Væk med 90% af styringen og ind med dialogen
  12.12.13 Ledelse

  Toplederne i kommuner, regioner og stat er centrale aktører i opgøret med det offentliges stramme spændetrøje. Men løsningerne kan ikke udvikles af én aktør isoleret fra de andre. Derfor må lederne klæde sig godt på, og gå i samspil med både politikere og forskere. Vi har i mange år peget på, hvad vi ikke vil. Men hvad er det så, vi vil?

 • Brug for reformer i de offentlige institutioner - ikke mindst de politiske
  26.11.13 Ledelse

  Samfundets offentlige institutioner har behov for reformering - ikke mindst de politiske. Vi står ved en korsvej, hvor man enten må forbedre de lokale politikeres vilkår for at udøve politisk ledelse af de store velfærdsområder, - velfærdsledelse - eller alternativt give de lokale embedsmænd en mere selvstændig og markant rolle som statens forlængede arm, således som det kendes i den angloamerikanske verden, skriver Jens Christian Birch.

 • Dilemmaer og kompleksitet går på omgang
  19.11.13 Ledelse

  Der skabes en stigende diskrepans mellem ledelse og styring - og mellem det overordnede, centrale niveau og det lokale - når hvor kompleksitet og dilemmaer skubbes rundt mellem forskellige aktører. De vanskeligheder, vi har med at styre og lede, er lokalt forskellige. Derfor må ledelsen slippes mere fri.

 • Troen på lederskab er voldsom og komisk
  05.11.13 Ledelse

  Når man henvender sig til en forsamling mosbegroede og velafrettede 55+, der alle har positioner og prestige at forsvare - mig selv inklusive - kan man så indhente bare nogenlunde fornuftige svar på hvad fremtiden bringer og kræver? Vi har muligvis magt, muligvis ressourcer, men ikke kompetencer til at svare.

 • Medarbejderne er marionetdukker
  29.10.13 Ledelse

  Vi er havnet i en interessant – læs umulig – situation, hvor vi både forlanger, at medarbejderne i den offentlige sektor skal yde deres bedste og samtidig fjernstyres som marionetdukker - og i øvrigt dokumentere alt hvad de laver.

Artikler

 • Lad os gøre op med ensretningen - og skabe en ny retning
  06.02.14 Ledelse

  De senere års udvikling har skabt et socialt og kulturelt vakuum. Menneskelig livsudfoldelse og eksistens styres af ekspertviden og underkastes overdreven målstyring, nøgletalshykleri, tælleregimer og ensretning. Dermed bliver sociale, politiske og kulturelle forskelle stadig større, hvilket gør det sværere at skabe relationer på tværs af de sociale og kulturelle lag, grænser og skel. Lad os gøre noget andet, skriver professor Preben Melander her som afsæt for et nyt stort forskningsprojekt.

 • Sir Alex Fergusons otte ledelsesprincipper – tilfører de ledelsesdisciplinen nye indsigter?
  15.01.14 Ledelse

  Fodbold og (offentlig) ledelse har umiddelbart ikke mange fællestræk, men der er måske inspiration at hente fra en af de mest anerkendte fodboldmanagers gennem tiden. I hvert fald er Sir Alex Fergusons ledelsesformular blevet en del af pensum på Harvard Business School. Men giver det virkelig god mening at overføre ledelsesprincipper fra fodboldsfæren til en offentlig organisationssfære, spørger Jeppe Agger Nielsen?

 • Lederskabsreformationens udfordring til demokratiet
  28.10.13 Ledelse

  "Vi er på vej mod et samfund, hvor statens økonomi går forud for samfundets, folkets og menneskers trivsel og velfærd. Det præger hele vores ledelses- og styringssyn," skriver professor Preben Melander, der drømmer om en folkebevægelse for nyt lederskab.

TILMELD NYHEDSBREV