Lejre Kommune går nye veje i udviklingen af fremtidens landsbyer

Borgere og politikere skal sammen finde bud på, hvordan det gode liv på landet skal forme sig, både nu og for fremtidige generationer. Ambitionen er at udvikle nye og bæredygtige løsninger, som også kan inspirere andre kommuner.

Borgere og andre repræsentanter fra de 49 landsbyer og små byer i Lejre Kommune får nu en invitation: De kan blive en del af det nye landsbyudvalg. Det midlertidige udvalg vil bestå af de 8-10 medlemmer fra landsbyerne og de syv medlemmer af Økonomiudvalget som repræsentanter for Kommunalbestyrelsen. Landsbyudvalget skal ”fremme innovation og nytænkning af landsbyudviklingen med afsæt i Vores Sted”, som der står i kommissoriet. Vores Sted er Lejre Kommunes vision for det gode liv på landet og har blandt andet fokus på natur, fællesskaber og frirum til initiativ.

”Det er en virkelig spændende opgave, som borgerne og vi politikere nu skal arbejde sammen om. Lejre Kommune består jo af meget stærke landsbyer og små byer, og vi har alle muligheder for at udvikle de løsninger, som fremtiden kalder på”, siger borgmester Carsten Rasmussen.

”Vores landsbyer er kendetegnet ved ekstremt engagerede borgere og meget stærke lokale ressourcer. Vi vil sætte målrettet ind for at styrke samarbejdet både i landsbyerne, på tværs af landsbyerne og med verden omkring os. Og vi vil udfordre de traditionelle måder at tænke på – f.eks. når det gælder transport, teknologi og samspillet mellem by og natur. Det skal føre til løsninger, som ikke bare vil være til gavn for os selv, men også kan inspirere andre”, tilføjer han.

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget kommissoriet for landsbyudvalget, der er et paragraf 17 stk. 4-udvalg, også kaldet et opgaveudvalg. Kommissoriet bygger videre på de anbefalinger, som kommunalbestyrelsen fik på landsbydagen tidligere på året.

Kommissoriet beskriver de tre spor, som projektet vil rumme:

 1. Vidensdeling mellem landsbyerne - f.eks. gennem byudviklingsdage og digitale platforme
  Her er det håbet at inddrage en meget bred kreds af deltagere med mange forskellige baggrunde: Yngre og ældre, borgere, foreninger, virksomheder mv.
   
 2. Landsbyakademiet - et seminar-forløb: Her får deltagerne viden og metoder, som de kan bruge, når de skal skabe udvikling i deres eget område. Der vil ikke mindst være fokus på at styrke det, som allerede fungerer godt i landsbyerne, og som der fremover vil blive endnu mere brug for – set fra både yngre og ældres perspektiv. Og med både nuværende borgere og mulige tilflyttere i tankerne.

  Seminarforløbet er åbent for landsbyer, som ønsker at involvere sig aktivt i den fælles udvikling. Deltagerne skal kunne repræsentere landsbyen bredt. De præcise kriterier for deltagelse tager Landsbyudvalget stilling til, når det er nedsat.

 3. Konkrete pilotprojekter / prototyper: Her er formålet at afprøve metoder eller initiativer, som rummer ”et særligt strategisk potentiale for udvikling af moderne landsbyer”. Emnerne kan være mange: Fra kobling af natur og bymiljø til intelligent infrastruktur, nye transportløsninger og deleøkonomi. Det kan også handle om forskønnelse og bevaring af bymiljøer.

Borgmester Carsten Rasmussen mener, at Landsbyudvalget kommer på det helt rigtige tidspunkt:

”Det handler om at bevare og styrke alt det, vi er glade for. Men det handler i lige så høj grad om at finde svar på tidens globale udfordringer og bidrage til FN’s 17 verdensmål. Lejre Kommune er lige blevet en del af klimainitiativet DK2020. Det forpligter os til at finde konkrete løsninger på f.eks. CO2-udledning og klimatilpasning i landsbyerne. Flere af sporene i Landsbyudvalget kan være med til at sikre, at vi kan indfri de ambitiøse mål. Det kræver, at vi tænker helt nyt, og det har vi i øvrigt til fælles med større og mindre byer i resten af verden. Også derfor håber jeg, at vi både kan få inspiration udefra og selv være med til at inspirere andre.”

Kommunalbestyrelsen vil invitere til et møde i august, hvor alle kan høre mere og interesserede kan melde sig. I løbet af september vil kommunalbestyrelsen udvælge de 8-10 medlemmer fra landsbyerne. Her vil der blive lagt vægt på, at både små og lidt større byer er repræsenteret, og at der er balance mellem forskellige interesser og kompetencer.

Udvalget skal først og fremmest deltage aktivt i de tre spor. Desuden vil der være formelle udvalgsmøder cirka hver tredje måned i perioden oktober 2019 – december 2020.

Lejre Kommune på DenOffentlige.dk Lejre Kommunes vision er sammenfattet i bogen Vores Sted: Læs den her. Vi ønsker at være et sted med stærke fællesskaber, frirum til initiativ og naturen som rammen om det hele.
Aktivitet: Artikler: 24 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også