Lise Kingo: FN's verdensmål skal oversættes til 'forretningssprog'

Der ligger en stor og vigtig opgave i at få oversat FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til et sprog, som virksomheder forstår, vurderer Lise Kingo, direktør for FN’s Global Compact.

Rollemodeller søges. For at oversætte FN's 17 verdensmål til et sprog, som virksomheder forstår, er UN Global Compact, et initiativ, der skal styrke virksomheders arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed, nu gået på jagt efter virksomhedsledere og entreprenører.
 
- Vi skal finde de rollemodeller verden over, som allerede arbejder med verdensmålene i deres virksomheder og derigennem skaber vækst og innovation, siger Lise Kingo, direktør for FN’s Global Compact.
 
 
Selv var hun i en årrække koncerndirektør i Novo Nordisk, inden hun i juni 2015 blev udpeget af FN’s generalsekretær Ban Ki-moon som direktør for FN’s Global Compact.
 
Og ifølge hende er sprogbrug den største udfordring i forhold til at indfri FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030.

- FN-verdenen har sit eget sprog, som er lidt bureaukratisk, mens erhvervslivets sprog er mere konkret og datafokuseret. Derfor er den største udfordring at få oversat verdensmålene, så virksomheder kan se inspiration i dem, siger Lise Kingo.

 
Hun fremhæver, at de globale mål trækker på en række eksisterende temaer om bæredygtighed og samfundsansvar i forhold til fx kvinders rettigheder, miljø, og klima, som allerede er velkendte for virksomhederne – bl.a. i form af FN's otte Millennium Development Goals, som blev opsat i  år 2000 med år 2015 som deadline.
 
- Nu er temaerne blot sat sammen i en samlet udviklingsagenda. De er en fortsættelse af Millennium Development Goals blot med en strategisk dimension, forklarer Lise Kingo.
 
Nyt samarbejde
Og hvis målene skal indfries er netop oversættelses- og kommunikationsopgaven, som UN Global Compact er gået i gang med, vigtig. Det er nemlig nødvendigt, at både den private og offentlige sektor, det civile samfund og internationale organisationer arbejder tættere sammen.
 
Og her vil det for virksomheder sikkert være en udfordring, vurderer Lise Kingo.
 
- Man skal som virksomhed indstille sig på, at de nye samarbejdspartnere vil være anderledes end fx virksomhedens normale leverandører, og samarbejdet kræver sikkert mere tid, så man skal være lidt tålmodig. Men dermed ikke sagt at virksomhederne skal gå på kompromis med forretningsdelen. Der skal være et konkret forretningspotentiale, slår Lise Kingo fast. 
 
FAKTA: FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
 1. Afskaffe fattigdom i alle dens former overalt
 
 2. Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støtte bæredygtigt landbrug
 
3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre 4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle
 
5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinder og pigers rettigheder og muligheder
 
6. Fremme adgang til – og bæredygtig forvaltning af – vand og sanitet for alle
 
7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
 
8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
 
 9. Opbygge en modstandsdygtig infrastruktur, støtte inkluderende og bæredygtig industrialisering og fremme innovation
 
 10. Reducere ulighed i og mellem lande
 
11. Gøre byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
 
12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
 
13. Hurtig indsats for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
 
14. Bevare og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer
 
15. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig udnyttelse af økosystemer og skove, bekæmpe ørkendannelse, standse jordforringelser og tab af biodiversitet
 
16. Støtte fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbygge effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer
 
17. Styrke det globale partnerskab for handling og øge midlerne til at nå målene
 
Kilde: FN
 
Emneord: FN, Dansk Industri, DI, Verdensmål, Lise Kingo, OPS, Erhvervsliv

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også