LO: Efteruddannelse er den bedste vej til at få flere i arbejde

En ambitiøs trepartsaftale om VEU, der sikrer at flere deltager i voksen- og efteruddannelse, vil være en af de smarteste måder at øge beskæftigelsen og velstanden på i Danmark, viser nye DREAM-beregninger.

Der er rigtig god grund til at tage opgaven med at få skabt et nyt og stærkere voksen- og efteruddannelsessystem dybt alvorligt, når arbejdsmarkedets parter og regeringen meget snart sætter sig sammen ved den næste runde trepartsforhandlinger.


Det er ikke alene nødvendigt for at få sikret fremtidens arbejdsmarked: En ny beregning viser, at det også vil have markante positive effekter på både beskæftigelsen og BNP, hvis vi fremover kan få løftet uddannelsesaktiviteten i VEU-systemet.

- Det her er et rigtig godt argument for at droppe planerne om skattelettelser, længere tid på arbejdsmarkedet, øget import af udenlandsk arbejdskraft og hvad regeringen ellers har af forslag med negativ slagside i sin 2025-plan. En ambitiøs trepartsaftale, der får flere til at deltage i efter- og videreuddannelse, bør være Danmarks klare førsteprioritet. Det vil ruste flere til fremtidens arbejdsmarked, mens det samtidig skaber en positiv effekt på samfundsøkonomien uden at sende flere ud i fattigdom eller veksle velfærd til skattelettelser, siger Lizette Risgaard.


Beregningerne er gennemført af DREAM-gruppen, som Finansministeriet selv anvender til at beregne samfundsøkonomiske effekter. De viser for eksempel, at beskæftigelsen øges varigt med 17.000 personer og samtidig løftes BNP med 0,6 procent, hvis uddannelsesaktiviteten bliver løftet med 330.000 AMU-kursister og 64.000 kursister på videregående VEU-forløb om året.

- Hvis man skal vælge mellem at opkvalificere lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked eller at svinge pisken, som regeringen ligger op til, bør det ikke være et svært valg. Jeg synes jo, det er sund fornuft, men nu har vi også DREAM-gruppens beregninger som dokumentation for, at opkvalificering er en meget effektiv måde at øge beskæftigelsen på, siger Lizette Risgaard.

Læs LO's notat om DREAM-gruppens analyse her

Emneord: LO, Lizette Risgaard, Selvvalgt efteruddannelse, Efteruddannelse, VEU, Arbejdsmarkedsområdet, Beskæftigelsesområdet, 130617
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også