Løft til landbruget skaber vækst i hele Danmark

Når landbruget får lov til at vokse, kommer det især landdistrikterne til gode. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen løfter i forbindelse med præsentationen af Vækst og udvikling i hele Danmark lidt af sløret for indholdet i den kommende fødevare- og landbrugspakke.

Går det landbruget godt, får landdistrikterne også et løft. 

Det er tankegangen bag de landbrugsinitiativer, som regeringen i dag har løftet lidt af sløret for i forbindelse med præsentationen af ’Vækst og udvikling i hele Danmark’, der skal skabe et Danmark i balance.

Færre randzoner, mere gødning på markerne, smidigere miljøgodkendelser til husdyrbrug og en kommende vækstplan for hav- og dambrug er blandt de initiativer, der skal løfte landbruget og fiskerierhvervet og dermed også landdistrikterne. 

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil senere præsentere den endelige række af lempelser og initiativer til fordel for landbruget, der udgør den kommende fødevare- og landbrugspakke.

- Regeringen ønsker at give landbruget og fødevaresektoren mulighed for at vokse, eksportere og skabe flere arbejdspladser, da det særligt vil skabe fremgang uden for de store byer. Den danske fødevareklynge er en vigtig vækstmotor i de dele af Danmark, som er mest udfordret i forhold til en positiv udvikling af vækst og arbejdspladser regionalt, siger Eva Kjer Hansen.

Mere frihed til at nyde strande og kyster

Centralt i ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ står også en opblødning af reglerne om strandbeskyttelseslinjen, så forbuddet mod byggeri af mindre anlæg lempes. Danskerne skal have mere frihed til at bruge og nyde vores strande og kyster, mener regeringen. 

Strandbeskyttelseslinjen er i dag en forbudszone, hvor de 60.000 lodsejere, der har en ejendom indenfor strandbeskyttelses- og klitfredningszonen ikke må opsætte et gyngestativ eller terrasse uden tilladelse.

Miljø- og fødevareministeren lægger op til, at det kommende lovforslag blandt andet ophæver kravet om dispensation for mindre anlæg i haver og forbuddet mod tilstandsændringer ophæves i byzone og bynære arealer. Turistvirksomheder skal kunne opføre friluft- og fritidsaktiviteter i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Skoler, institutioner, klubber og foreninger skal kunne etablere, indrette og udvide klubhuse, legepladser og bålhytter. Overflødige bygninger på havne skal kunne bruges til andre formål. 

Regeringen har på finansloven konkret afsat 300 mio. kroner til gennemførelse af den kommende fødevare- og landbrugspakke. Dertil kommer 1,1 mia. kroner på finansloven til miljøtiltag, der skal skabe balance, så der bliver værnet om miljøet samtidig med, at landbruget får mulighed for at arbejde sig ud af krisen.
 

Miljø- og Fødevareministeriets tiltag i ’Vækst i hele Danmark’: 

• Ophævelse af randzoneloven
• Ændring af gødskningsloven og ny målrettet regulering
• Afskaffelse af sprøjte- og gødskningsforbuddet på §3-naturarealer
• Måleprogram for mere præcis viden om, hvor der udledes kvælstof
• Nye kollektive kvælstofmidler
• Afskaffelse af krav om flere efterafgrøder
• Harmonikrav for slagtesvin hæves til EU-niveau
• Færre vandløb i vandområdeplanerne
• Adskillelse af regulering af stald og mark
• Smidigere miljøgodkendelser til husdyrbrug
• Kontrolstrategi for fødevare- og landbrugssektoren
• Kødkontrol på små slagtehuse
• Styrkede vækstmuligheder for fiskeri og akvakultur
• Natur- og Miljøklagenævnet erstattes af et samlet klageorgan for hele Miljø- og Fødevareministeriets område
• Opblødning af reglerne for strandbeskyttelseslinjen

Læs nyhed om opblødning af reglerne om strandbeskyttelseslinjen.

Læs udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark

Emneord: Vækstpakke 2015, Landbrugets miljøpåvirkning, Landbrug, Randzoneloven, Dansk Kyst og Naturturisme
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 12.12.17 Infrastruktur
  Historisk forenkling af lovgivning på vej

  Antallet af love skal reduceres fra 95 til 43 med uændret beskyttelsesniveau.på miljø- og fødevareområdet. Det mere end halverer antallet af love uden at slække på beskyttelsen, lyder det fra ministeriet.

 • 23.11.15 Politik
  Regeringsforslag medfører butiksdød

  De Samvirkende Købmænd advarer mod liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser. Forslaget er et ideologisk opgør og ikke en håndsrækning til UdkantsDanmark, siger De Samvirkende Købmænds adm. direktør John Wagner.

 • 23.11.15 Politik
  Regeringsforslag medfører butiksdød

  De Samvirkende Købmænd advarer mod liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser. Forslaget er et ideologisk opgør og ikke en håndsrækning til UdkantsDanmark, siger De Samvirkende Købmænds adm. direktør John Wagner.

 • 23.11.15 Infrastruktur
  Landdistrikter jubler over ambitiøs vækstplan

  Regeringen har i dag fremlagt en stor plan for vækst og udvikling i hele landet. Det vækker glæde i Landdistrikternes Fællesråd, som kalder planen for historisk.

 • 23.11.15 Infrastruktur
  Regeringen gør det lettere at bygge i Danmark

  Regeringen vil med vækstpakken fjerne en række byrder for byggevirksomheder i Danmark. Med initiativerne baner regeringen vejen for enklere brandregulering, mere effektiv byggesagsbehandling og sikrer lavere omkostninger ved udlejningsbyggeri.