Rådmand Maj-Britt Iversen er gået i spidsen for en direkte opfordring til forligspartier i folketinget.

Lokalpolitisk oprør mod Ankestyrelsen: Efterlyser handling fra minister

Folketinget må tage fat i Ankestyrelsens praksis, for det rammer syge og udsatte borgere, skriver lokalpolitikere fra Aalborg i et åbent brev til forligspartier.

”Alvorligt syge borgere skal gennemføre et eller flere unødvendige ressourceforløb som ren og skær dokumentation, uden at der er realisme i at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig tilsidesættes lægelige oplysninger og dokumentation, der foreligger fra tidligere forløb. I bedste fald er det uden mening for borgerne og i enkelte tilfælde kan det være skadeligt for borgerens helbred.”

Sådan lyder et opråb fra to politiske udvalg i Aalborg Kommune efter længere tids debat om blandt andet meningsløse ressourceforløb. Det er netavisen DenOffentlige.dk der kan offentliggøre brevet, hvor politikerne opfordrer forligspartierne til at lade handling følge deres ord.  

”De enkeltsager, som Ankestyrelsen går ind i, lægger jo linjen for, hvordan borgere i lignende situationer bliver behandlet. Derfor er det vigtigt, at du som minister (beskæftigelsesministeren, red.) og Folketinget sikrer sig, at denne tolkning lever op til lovens intentioner, og, hvis det er nødvendigt, justerer lovgivningen,” skriver politikerne. 
 
 
Sender ansvaret til Folketinget
Der har gennem længere tid været debat om netop ressourceforløbene, men indtil videre har forligspartierne afvist at ændre i aftalen. Nu skyder lokalpolitikerne direkte ansvaret for konsekvenserne over på Folketinget.
 
”Vi har svært ved at se, at det var lovens intention, at ekstremt syge borgere uden en realistisk behandlingsudsigt skal trækkes igennem et ressourceforløb alene for at opfylde et dokumentationskrav,” lyder det i opråbet, som blandt andre rådmand Majbritt Iversen står bag.
 
Eksempel fra Aalborg
En borger har klaget til Ankestyrelsen over kravet om at skulle deltage i et ressourceforløb. Der er tale om en borger, der har alvorlige fysiske og psykiske lidelser. Der er tale om en borger, der befinder sig langt fra såvel uddannelse som arbejdsmarked. Der foreligger en speciallæge-erklæring, hvoraf det fremgår, at ”der ikke findes yderligere realistiske behandlingsmuligheder, som kan give varig bedring af tilstanden, men at der muligvis kan opnås livskvalitetsforbedrende effekt af behandling”.

Ankestyrelsen henviser til, at denne borger skal i ressourceforløb med den begrundelse ””at de vurderer, at de anbefalede tiltag vil have betydning for hendes livskvalitet. Det kan ikke udelukkes, at det vil få betydning for hendes arbejdsevne”. 

”Det illustrerer meget godt, hvor hård linjen er overfor borgerne. I lyset af speciallægeerklæringen må Ankestyrelsens tolkning siges at være rent hypotetisk. Vi kan også være tvivlende overfor, at den pågældende borger vil opleve et ressourceforløb som værdigt og en forbedring af livskvaliteten,” skriver lokalpolitikerne. 
 
Ifølge politikerne oplever kommunen, at der igennem mange år har arbejdet med en borger, og det er gennem aktivering og forrevalidering dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan udvikles yderligere. Alligevel er kravet, at borgeren skal deltage i et ressourceforløb. 
 
”Aalborg Kommune har siden reformen blev indført nedbragt antallet af tilkendelser markant. I 2010 blev der tilkendt 668 førtidspensioner i Aalborg, svarende til 0,69 % af arbejdsstyrken. I 2014 er dette tal faldet til 243 personer, svarende til 0,25 % af arbejdsstyrken,” skriver politikerne, der undrer sig over, at Ankestyrelsen kan kritisere kommunen på den baggrund.
 
”Alligevel oplever Aalborg Kommune at få kritik fra Ankestyrelsen for at føre en for lempelig linje med bevillingen af førtidspensioner.”
 
Emneord: Den Lokalpolitiske Tænketank, Aalborg Kommune, Mai-Britt Iversen, Jørn Neergaard Larsen, Førtidspensionsreform, Ressourceforløb, Speciallægeerklæring
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 17.11.15 Leon Werner Elhauge
  Lokalpolitisk oprør mod Ankestyrelsen: Efterlyser handling fra minister

  Totalt hykleri - Det ankenævnet dømmer på, er kommunens selvdesignede håndplukkede + opdigtede fordrejende, samt masse producerede spin af løgne, og ulovlige udeladelser af dokumentation, godt hjulpet af en lægekonsulent , der med rette antal cifre på afregningsbeløbet , ommodulerer speciallægers fagligt båndet til virkeligheden korrekte erklæringer og status attester, til fantasifulde usympatiske og vandvids fremmende løsninger, der som vanen tro, ikke er at finde, andet end i det af sagsbehandleren fantasifulde indskrevne notat i ens arbejdsevne-vurdering, der "pludseligt" udgør dokumentations grundlaget for, at ikke alle muligheder er udtømt. ( Håber ikke det er for at være en artig ansat, der gerne vil se godt ud, med sparebrillen på )......... Nu har jeg forsøgt at få - for mig, en troværdig politikker i tale, tilbudt at dokumenterer at lorten lugter i kommunens egne hokuspokus mirakelmager kasse, der ikke kun tages frem og bruges på en enkelt borger, men nærmere grupper af borgere, der her har det til fælles, at de er så uopdragne, ( og desperate ) selv at søge pension, efter afslag på. at sagsbehandleren vil søge den for dem ( håber da ikke, at kommunerne af ren og skær spareliderlighed, ville trække tiden, for at de skulle tvinges med over under ny lovgivning, og her blive en aktiv deltager i ressource cirkusset , blot med det begær, her kaldet refusions statsudløsning som mål ) og det på trods af anbefalinger fra fagpersonale - læger, speciallæger, og i eget tilfælde, en professor. Alle udtaler, at det er kronisk, og kun kan gå ned af bakke, - udtalelser fra fagfolk.... Altså den saglige del af slagsen - når det kommer til ekspertise, ang. udtalelser og prognoser omkring borgerens sygdom - dokumentation hedder det under et, og ikke fantasifulde chikane prøvelser, forfattet af rådgiveren selv - ulovlig dokumentation hedder det under et..... Jeg har forsøgt at gøre opmærksom på det, men det er som om, at jeg ikke kan høres??? - Måske fordi jeg overdøves, af kommunernes korprøve på: VI ER ALLE I SAMME BÅD.

 • 16.11.15 Peter Hansen
  Findes der en snert af dobbeltmoral i hele problematikken

  Det er en kendsgerning, at Ankestyrelsen er øverste myndighed.

  Alle skal følge Ankestyrelsens afgørelser, fortolkninger og Principafgørelser.

  Det er et faktum, at ved de civilretslige domstole, incl Højesteret, taber Ankestyrelsen ofte ved de anlagte sager af ressourcestærke eller fagforeningerne. Yderst bekymrende for retssikkerhedens.

  Det er et faktum, at Ankestyrelsen udsender Principafgørelser, hvor embedsmænd i samarbejde med for mig ukendte læger med et pennestrøg har gjort lumbale operationer, eksempelvis diskusprolapser, risikofrie.

  Principafgørelse 108-13 "Gældende"
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160588

  Helt i strid med både sund fornuft og lægevidenskaben samt utallige undersøgelser dokumenterer.

  Her skulle journalisterne kradse lidt i overfladen og undersøge påstanden om risikofrie lumbale operationer, som Ankestyrelsen tillader kommunerne at tvinge syge mennesker til sådanne operationer, ellers stoppes deres forsørgelsesgrundlag.

  Godt nok stoppet i en forsøgsperiode frem til den 1. juli 2016

  Men hvis ikke Folketinget laver tvang i behandlingen permanent for bestandig, træder især 3 Principafgørelser i kraft igen den 1.juli 2016.

  Tvang i behandlingen.
  http://www.k10.dk/showthread.php?p=334077#post334077

  Fleksjob ned til 9oo sekunder om ugen.
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=30224&highlight=minutter&page=6

  Man kunne påstå at Folketingets politikere ikke er bekendt med disse uhyrligheder.

  Dette er desværre ikke tilfældet.

  Tværtimod går politikere ud i offentligheden og påstår at det ikke var det vi aftalte og at det skal laves om.

  Men der skete ikke rigtig noget når man skrev til disse politikere.

  Så spørgsmålet for mig er, om det ikke passer mange af folketinges politikere ganske godt med den kurs Ankestyrelsen`s embedsmænd og fortolkning af love og Principafgørelser stik imod lægefagkundskaben, har lagt.

  Fordi, de selvsamme politikere har jo ikke grebet, tværtimod. Som de lovede.

  Men skal du forstå, hvor slemt det er, skal du læse alle henviste link og Principafgørelser, især Principafgørelse 108-13 og begrundelserne for at lumbale operationer er blevet risikofrie med et pennestrøg.

  Så kommunalpolitikerne fra Aalborg har ret i det urimelige, at Ankestyrelsen`s fortolkninger angående ressourceforløb til syge mennesker, hvor staten og kommunerne har råderet over borgernes sociale og økonomiske liv, i 5 - 10 - måske 15 år frem er uacceptabelt.

  Retspraksis, domme:
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

  Bekymring over Ankestyrelsens afgørelser
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

  At Ankestyrelsen kan fortsætte med så besynderlige afgørelser, fortolkninger og Principafgørelser samt tabte domme viser muligvis at Folketingets politikere i det stille er godt tilfredse med udviklingen, hvor syge mennesker virkelig bliver presset ud til det yderste.

  Er journalister i øvrigt bevidst om, at medlemmer af Rehabiliteringsteam også sidder i kommunernes Pensionsnævn?

  Man kan ikke påstå at retssikkerheden for de svageste borgere er styrket de sidste år, tværtimod.

  Med venlig hilsen

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også