Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

"Unikt" i Danmark - men 6 ud af 10 vil hæve aldersgrænse

Lovgivning

14/02/2023 08:23

J. Bøgen

Mener du, aldersgrænsen skal hæves?

Danmark er blandt en håndfuld lande i Europa, hvor det er tilladt at købe alkohol, når man er under 18 år.

Men det skal der laves om på, hvis man spørger et flertal af danskerne.

I en meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Blå Kors Danmark bakker 60,1 procent af danskerne op om forslaget om at hæve aldersgrænsen til 18 år for salg af alle typer alkohol.

I Danmark kan man i dag købe alkohol under 16,5% som for eksempel øl og vin, hvis man er fyldt 16 år, mens man skal være 18 år for at købe stærkere alkohol.

Bred opbakning

Flere organisationer, detailkæder og eksperter på området har argumenteret for en 18-års aldersgrænse.

Det samme mener Blå Kors Danmark, som blandt andet hjælper mennesker med alkoholmisbrug og deres pårørende.

"En højere aldersgrænse er et klart og kraftigt signal, som kan være med til at bane vejen for en sundere alkoholkultur. Selvfølgelig vil aldersgrænsen ikke kunne stå alene, men den vil kunne bruges i mange familier og på uddannelsesinstitutioner til at undgå eller minimere alkoholforbruget blandt unge," siger Christian Bjerre, som er generalsekretær i Blå Kors Danmark.

Den tidligere socialdemokratiske regering stillede et forslag om at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år. Et forslag, som det endnu ikke er lykkedes at få vedtaget.

"Vi er desværre ret "unikke" i Danmark, når det kommer til at lade 16-årige købe alkohol. Derfor håber vi, at politikerne vil lytte til eksperterne og befolkningen og indføre en højere aldersgrænse," siger Christian Bjerre.

I marts 2022 kom Sundhedsstyrelsen med nye udmeldinger på alkoholområdet, hvor de blandt andet skærpede anbefalingerne omkring unges alkoholindtag og nu fraråder unge under 18 år at drikke alkohol.

Om meningsmålingen

Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra 02-01-2023 til 10-01-2023, og der er indsamlet data fra 1.041 nationalt repræsentative respondenter.

Undersøgelsen er repræsentativ for hele den danske befolkning 18 år+.

Spørgsmålet lyder: "I Danmark skal man være fyldt 16 år for at købe alkohol under 16,5% (fx øl og vin), mens man skal være fyldt 18 år for at købe alkohol over 16,5% (fx vodka og shots). Vurdér følgende forslag: Aldersgrænsen for alle typer alkohol hæves til 18 år."

Svarene på spørgsmålet fordeler sig således:

60,1 procent mener, det er et godt eller meget godt forslag

17,9 procent mener, det er et dårligt eller meget dårligt forslag

18 procent mener, det er hverken et godt eller dårligt forslag

4 procent ved ikke

Kilde: Voxmeter.

Mest Læste

Annonce