Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Bøder og dagbøder: Her er forskellen på de 2 straffe

Lovgivning

31/01/2024 15:25

J. Bøgen

Har du også undret dig?

Vi ved alle, hvad en bøde er. En økonomisk straf, du skal betale for at have brudt loven.

Men du er måske også faldet over udtrykket dagbøder, når du har læst om domsafsigelser - og hvad er nu det for noget?

Det er også en økonomisk bøde, men der er nogle markante forskelle i forhold til en "klassisk" bøde.

Fastsat per dag

Ifølge hjemmesiden Dokument24.dk, der arbejder med juridiske dokumenter, er dagbøder en straf, der kan idømmes i forbindelse med lovovertrædelser, men også i forbindelse med brud på kontrakter.

Det vil altså sige, at man kan blive idømt dagbøder, hvis man overtræder Straffeloven, men også indgå som en kontrakt mellem to forretningsparter, fx en entreprenør og en bygherre.

Dagbøder fungerer på den måde, at det er en økonomisk bøde, der er fastsat per dag. De bruges som alternativ til fængselsstraf i mindre alvorlige sager, fx i forbindelse med overtrædelse af skatteforhold, arbejdsmiljø m.m..

Det er særligt brugt inden for byggebranchen, når der indgås skriftlige aftaler. Her kan en bygherre fastsætte en dagbod i kontrakten med entreprenøren, som skal sikre, at entreprenøren betaler kompensation til bygherren, hvis projektet bliver forsinket og overskrider den aftalte tid.

Beregnes ud fra indkomst

Modsat almindelige bøder, hvor beløbet er fastsat, bliver dagbøder beregnet ud fra den pågældende persons gennemsnitslige dagsindtægt.

Men dividerer simpelthen personens årsindtægt med 365, og derefter medregner man forhold som forsørgerpligt, betalingsevne osv..

Hvis man for eksempel bliver taget for at køre for stærkt på en landevej, har bilisten ikke opnået nogen betydelig økonomisk vinding ved at køre for stærkt. Fartovertrædelsen er desuden ikke af særlig alvorlig beskaffenhed, som fx ved vanvidskørsel.

I stedet for at idømme bilisten en fast bøde, beregner man så bilistens gennemsnitslige dagsindtægt. I eksemplet her er dagsindtægten 1000 kroner, og bøden ender så med at blive fastsat til 50 dagbøder á 20 kroner.

På den måde ender man altså med at betale i alt 1000 kroner i bøde, som skal betales inden for en fastlagt frist.

Så den mest afgørende forskel mellem bøder og dagbøder er altså, at bøder består af fastlagte beløb, hvor dagbøder beregnes ud fra personens indkomstgrundlag og andre økonomiske detaljer.

Mest Læste

Annonce