Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Er skilte dækket af sne stadig gyldige? Her er svaret

Lovgivning

10/02/2024 11:05

J. Bøgen

Anklagemyndigheden og vejdirektoratet har svaret på spørgsmålet.

Sneen er faldet rundt omkring i landet, og det betyder at flere trafikskilte er ulæselige på grund af sne.

Flere danskere har undret sig over hvorvidt sådan et snedækket skilt stadig er gyldig.

Redaktionen på Nyheder24 har nu undersøgt sagen og kontaktet både nu fundet frem til, hvordan du skal forholde dig til de tildækkede skilte.

De har været i kontakt med både Politiet, Anklagemyndigheden og Vejdirektoratet

Du ved ikke om du bryder loven

Situationen der bliver præsenteret er som følger:

Du kører en tur i snevejret og ser et skilt som er dækket af sne. Du kan altså ikke læse, hvor hurtigt du må kærer nu. Hvis det er en strækning du ikke ofte køre på, kan du ikke vide på forhånd, hvor hurtigt du må køre. I det tilfælde er det interessant at se på, hvorvidt det ville være forbudt at køre for stærkt.

Teknisk set har man som bilist ingen chance for at vide om man bryder færdselsloven. Men det er svært at vide hvad man så skal gøre.

Skiltet er ikke gyldigt

I udgangspunktet kan du stadig straffes, selvom det kan bevises at det skilt, der skulle informere dig om den gældende hastighed var dækket i sne, da du kørte forbi.

"Det er Vejdirektoratets vurdering at hvis en skiltning er beskadiget eller tildækket på en måde, så trafikanten ikke kan gøre sig bekendt med skiltets indhold, er den som udgangspunkt ikke gældende; dog er det Politiets ansvarsområde at håndhæve reglerne på området og derfor er det op til deres konkrete vurdering om der er andre forhold som taler imod at skiltet ikke er gyldigt."

Op til hver enkelt sag

Anklagemyndigheden påpeger i deres svar, at du skal udvise 'særlig agtpågivenhed', hvis færdselstavlerne, du kører forbi, er dækket af sne:

"Det fremgår af færdselslovens § 4, at trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane, eller cykelsti, signalanlæg eller på anden måde.

Trafikanter vil i de tilfælde, hvor færdselstavler er ulæselige på grund af sne, skulle udvise særlig agtpågivenhed. Som udgangspunkt vil hastigheden i disse tilfælde skulle tilpasses de generelle hastighedsbegrænsninger, men hastigheden skal i øvrigt afpasses efter forholdene, hvor vej-, vejr- og sigtforholdene tages i betragtning.

Det vil her ud over bero på en konkret vurdering, hvorvidt trafikanten kan straffes for overtrædelse af de anvisninger for færdslen, der er angivet ved færdselstavler, selvom færdselsstavlen er dækket af sne."

Baseret på vurdering

Der er ikke noget klar svar, når det kommer til, hvad der er juridisk korrekt, hvis skiltene er dækket i sne.

Vejdirektoratet mener at skiltene ikke er gyldige, men påpeger at det dog ikke medfører at man kan kører for stærkt uden hensyn til omgivelserne. Her er det ifølge op til dem op til politiet at lave en vurdering i den enkelte sag.

Anklagemyndigheden sagde at det var forventet, at man viste agtpåvigenhed i disse situationer. De sagde også at det ville være op til vurderingen af det enkelte sag, hvorvidt man kan blive straffet som bilist.

Mest Læste

Annonce