Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Reglerne for kørekort bliver ændret - træder i kraft fra nytår

Lovgivning

06/12/2023 09:10

J. Bøgen

Der kommer også nye regler for montering af spejle og køretøjets stand.

Der sker mange ting, når 2023 bliver til 2024.

For når vi vender årsbladet i kalenderen, er der en række nye love og lovændringer, der træder i kraft.

Vi får for eksempel en nye postlov i Danmark (som nu har fået Sverige til at true med at sagsøge Danmark), bestemte typer droner bliver forbudt, men der kommer også nye regler, når det kommer til kørekort.

Helt præcist for processen og reglerne, når man skal erhverve eller generhverve sit kørekort.

Det skriver Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Mulighed for at indsende lægeattester digitalt

Bekendtgørelsens § 33 giver læger og borgere mulighed for at indsende lægeattester digitalt, som et alternativ til den nuværende proces, hvor lægeattester skal indleveres fysisk hos kommunen

Færdselsstyrelsen er i gang med at udvikle en national digital løsning til håndtering af lægeattester.

For at sikre en ensartet anvendelse af den digitale løsning og proces på tværs af landets kommuner, bliver den digitale løsning obligatorisk fra den 1. juli 2025.

Indtil denne dato vil den digitale løsning fungere som et frivilligt alternativ afhængig af Færdselsstyrelsens udrulningsplan for løsningen.

Kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer

Præcisering af ordlyden i § 109, stk. 2 i kørekortsbekendtgørelsen.

Præciseringen betyder, at bestemmelsen også omfatter kørselspåbud pålagt på grund af kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom mv.

Krav om montering af udvendigt førerspejl

Der er nu krav om, at køretøjet skal have monteret et udvendigt førerspejl af kategori I, i venstre side.

Formålet er at øge kørelærernes og den prøvesagkyndiges udsyn under kørslen, samt mulighed for grundigt at kunne orientere sig langs bilens venstre side.

Køretøjets stand til køreprøver

I bilag 7 er der indsat et krav om, at køretøjet skal være i en sådan stand, herunder rengjort, at køreprøven kan gennemføres uden vanskelighed.

Det er derfor præciseret, at køretøjet udover at opfylde de tekniske krav også skal fremstå ryddeligt og rengjort.

Mest Læste

Annonce