Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vær opmærksom på ny parkeringsregel: Kan koste dig 510 kroner allerede fra i morgen

Lovgivning

30/04/2023 13:28

Redaktionen

En ny regel er på vej. Den indføres allerede fra i morgen, den 1. maj. Den kan ende med at koste dig mange penge, hvis du ikke er opmærksom på den.

Den 1. maj træder en ny parkeringsregel i kraft.

Denne regel betyder, at det vil blive forbudt at standse eller parkere helt eller delvist i skillerabatten.

Har du været vant til at parkere i en bred græsrabat mellem vej og fortov/cykelsti, når du parkerer hjemme, er der en risiko for, at du fra 1. maj kan blive mødt af en gul p-afgift i viskerbladene.

Det oplyser FDM på deres hjemmeside.

"Det har længe som udgangspunkt været forbudt at standse eller parkere helt eller delvist på fortov i byerne. Det forbud gælder fra og med første maj nu også i skillerabatten. Det er vigtigt at have den nye regel in mente, hvis du vil undgå en parkeringsafgift," fortæller Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

Ifølge FDM bliver en skillerabat defineret som en rabat, der adskiller forskellige færdselsarter. Det vil sige, at det er en rabat, der f.eks. adskiller kørebaner med biler fra en cykelsti eller et fortov.

Overholder du ikke den nye parkeringsregel, der altså træder i kraft fra 1. maj, vil det koste en parkeringsafgift på 510 kr. Er det penge, du helst vil bruge på andre ting, så handler det om at holde bilens dæk væk fra skillerabatten, og i stedet holde dem ude på vejbanen.

"Som altid er den sikreste løsning at holde i vejbanens kant, men man skal naturligvis stadig være opmærksom på ting som skilte og vejkryds, så man er sikker på at overholde alle de andre regler om standsning og parkering, der evt. måtte gælde, der hvor man ønsker at standse eller parkere sin bil," siger Dennis Lange.

Vær dog opmærksom på, at når du har passeret byzoneskilte på vej ud af byen, er denne regel ikke længere gældende. Uden for bymæssig bebyggelse er det nemlig tilladt at standse eller parkere delvist i skillerabatten – du må dog ikke parkere eller standse med hele bilen.

Ovenstående gør sig kun gældende, såfremt du kører i et køretøj, der har en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3,5 ton.

Reglen gælder også kun for skillerabatter. Det er derfor fortsat tilladt at både standse og parkere i yderrabatten, som er det areal, der ligger uden for det almindelige færdselsareal. Det kan derfor være til højre for en cykelsti eller et fortov.

Dog skal du være opmærksom på, at der nogle steder kan være skiltet med forbud mod at standse og/eller parkere. Det er ikke tilladt at standse eller parkere i midterrabatter.

Mest Læste

Annonce