Målrettet undervisning afgør flygtninges fremtid i Danmark

Den 15. januar blev dørene til to nye flygtningehold slået op i København. Intensiv dansk- og matematik undervisning kombineret med mentorordning, lektiehjælp og praktik skal sikre udsigter til holdbar beskæftigelse fx via en erhvervsuddannelse.

35 flygtninge startede mandag d. 15. januar på KVUC’s to nye flygtningehold, hvor de i fem uger får undervisning i dansk og matematik.

Flygtningeholdene er en helt ny type undervisningsforløb på KVUC, der tilbydes i samarbejde med det private firma Jobs Partner. Firmaet finder sammen med jobcentrene egnede deltagere til holdene, og formålet er at hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at opnå en uddannelse, så de på sigt kan få et holdbart job i Danmark.

Voksenuddannelse deler viden - læs om KVUC

Københavns Voksenuddannelsescenter deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs flere af deres historier og cases her

Jobs Partner har allerede gode erfaringer med forløbet fra andre VUC’er rundt omkring i landet, men KVUC er det første sted i København, der tilbyder det.

”KVUC fungerer jo i høj grad som en af Københavns store integrationsaktører, og vi er yderst kvalificerede til at udbyde det her forløb. Blandt andet fordi vi har en kæmpe mængde af erfaring med denne slags kursister at trække på”, fortæller uddannelseschef Anne Jelsøe, der er leder af projektet fra KVUC’s side.

Dansk og matematik er nøglen til fremtiden

Flere af de kursister, der er startet på de to hold på KVUC, kommer nærmest uden nogen form for uddannelse, mens andre kommer med fx en studentereksamen, de ikke har nået at færdiggøre i hjemlandet. Til fælles har de, at de har brug for specielt danskundervisningen for at være sikker på en stabil fremtid, forklarer Anne Jelsøe.  

”Danskundervisningen er ekstremt vigtig for flygtningenes fremtid her i Danmark. Rigtig mange undersøgelser viser, at hvis ens danskniveau ikke er højt nok, er der større chancer for, at man ender på fx kontanthjælp eller kommer til at arbejde som ufaglært i usikre, fyringstruede jobs. Hvis man vil gøre noget godt og virkningsfuldt for de her flygtninge, skal man derfor sætte ind med massiv danskundervisning.”

Faget dansk spiller samtidig en meget konkret rolle for flygtningenes fremtid, fordi det - sammen med matematik - er adgangsgivende til videre uddannelse. De fem ugers dansk og matematik fungerer derfor som et forberedende forløb, og efterfølgende er det meningen at flygtningene skal fortsætte på 1 års almen voksenundervisning (avu) på KVUC. Målet er, at de skal bestå dansk og matematik med karakteren 02 på 9. klasses niveau, så de kan komme ind på en erhvervsuddannelse.

”Karakteradgangskravene der kom med erhvervsreformen fra 2015 betyder, at mange, som fx flygtningene her, ikke kommer i gang med en uddannelse – derfor kan vi med dansk- og matematikundervisningen helt konkret hjælpe dem videre i uddannelsessystemet”, fortæller Anne Jelsøe.

Lektiehjælp, personlig mentor og praktik - mere end bare undervisning

En af pointerne med forløbet er dog, at undervisningen ikke skal stå alene. Derfor bliver flygtningene mødt af en række forskellige understøttende tilbud, der rækker ud over de 3,5 dages undervisning, de får om ugen.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Fx tilbydes der lektiehjælp fra dygtige, uddannede folkeskolelærere, og gennem Jobs Partner får de tilknyttet en personlig mentor, der hjælper med alle de udfordringer, der kan være, når man er ny i Danmark.

Derudover sørger Jobs Partner for at hjælpe flygtningene med at få studiejob eller komme i praktik, de 1,5 dag om ugen, hvor de ikke modtager undervisning. På den måde får de mulighed for, at bruge det danske sprog i praksis, og samtidig etableres der en kontakt mellem dem og det danske arbejdsmarked, der kan være vigtig for, at de kan komme i job, når de har færdiggjort deres uddannelse.

Flygtninge skal gøres til selvforsørgende, selvberoende og selvstændige borgere

Tilbagemeldingerne fra de fire lærere, der underviser på de to nye flygtningehold, har indtil videre været overvældende positive. Flygtningene er blandt de mest motivererede og engagerede kursister, lærerne har mødt, og de er mere end taknemmelige for, at de får lov til at uddanne sig i Danmark.

Anne Jelsøe er derfor allerede sikker på, at de nye undervisningsforløb bliver en succes. Hun fortæller, at KVUC er meget glade for at have indgået samarbejdet med Jobs Partner, og for på den måde at kunne være med til at fremme integrationen af flygtninge i det danske samfund:

”Hovedformålet er jo, at vi gennem dette forløb skal gøre vores for, at disse flygtninge bliver selvforsørgende, selvberoende og selvstændige borgere i Danmark. Og for et sted som KVUC giver det rigtig god mening at være med til.”.

For yderligere information:

Kontakt uddannelseschef Anne Jelsøe på tlf. 8232 6652 eller mail: [email protected]

 

Emneord: Flygtninge, Danskuddannelse, KVUC
KVUC på DenOffentlige.dk KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter, som er en selvejende institution under staten....
Aktivitet: Artikler: 75 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 14.02.18 Duc Nguyen
  Vedr. AVU projekt sammen med KVUC

  Kære Anne Rasmussen

  Tak for dit indlæg.. Som jeg er bekendt med, så har vi hverken kursister der ikke er bekendt med det danske alfabet eller kursister på DU1 modul 3. Som Anne Jelsøe skriver, så er vi ikke alene om at screen kursisterne. Det er primært vejlederne på KVUC, som tager den endelig beslutning om optagelsen.. Jeg vil også gøre opmærksom på, at det er ikke os, der hiver kursisterne ud af sprogskolen. Vi har hverken myndighed eller ret til at tage beslutningen. Kommunen har integrationsansvaret, og det er KUN kommunen, som kan træffe beslutningen omkring borgernes aktiviteter. Vi vil gøre alt det vi kan for at kursisterne får det ønskede progression ift. Faglig og kompetenceudvikling. Vi har tilstrækkelig dokumentation for at kursisterne på forløbet får det ønskede progression. Har du et ønske om at få indsigt, så er du velkommen til at kontakte mig..

  Min mail: [email protected]
  Tlf. 22171411

  Hilsen Duc Nguyen - Adm. Direktør Jobs Partner

 • 08.02.18 KVUC
  Godt indlæg - du skal ikke bekymre dig om KVUC's indsatser her

  Uddannelseschef Anne Jeløsøe:
  Godt indlæg fra Anne Rasmussen. Jeg kan godt forstå dine spørgsmål og din undren. Jeg kan ikke svare på, hvad andre gør, men jeg kan fortælle dig, hvad vi gør på KVUC – og her har du ikke grund til at bekymre dig:
  Alle borgere, der henvises via Jobs Partner fra jobcentrene, bliver testede, med samme test, som vi bruger ved optagelse på dansk som andetsprog basis. Testen vurderes af faglærerne på holdene for flygtninge. Derefter kommer de til en samtale med en vejleder, som selv er lærer i dansk som andetsprog. Vi optager kun de borgere, vi vurderer vil kunne gå på holdene med godt resultat, dvs. at de i løbet af ca. 1 år vil kunne nå en 9. klasse i dansk og matematik og gerne have lært noget engelsk. De skal kunne modtage undervisning på dansk, dvs. at deres mundtlige dansk skal have et vist niveau, og de skal kunne formulere sætninger, der kan forstås. Kan borgerne dette, optages de på et 5-ugers forforløb på FVU Trin Start, og derefter er der undervisning i dansk som andetsprog basis og matematik basis. Progressionen er meget hurtig, men lærere fra Jobs Partner læser lektier med borgerne flere timer om ugen, så de tilsammen modtager massiv danskundervisning.
  Vi sammensætter hold efter niveau, så indlæggets tænkte eksempel med en borger, der ikke kan det danske alfabet på hold med en borger med studentereksamen ville aldrig finde sted. Dels fordi borgeren uden kendskab til det danske alfabet ikke ville komme gennem vores interne prøve, dels fordi vi niveaudeler borgerne, så hurtigløberne med gymnasiale erfaringer fra hjemlandene kommer på hold sammen, for der kan det gå endog meget hurtigt, og det skal det selvfølgelig. Dem med brug for mere tid kommer også på hold sammen.
  I Københavns Kommune har ca. 20 % af befolkningen anden etnisk baggrund end dansk. Dansk som andetsprog er det største fag på avu, og vi har et tæt og godt samarbejde med alle byens sprogcentre. Vores grundholdning er, at borgerne skal tage deres sprogundervisning færdig, før de starter på VUC, men vi samarbejder for, at alle er klar over mulighederne for videre uddannelse, så de hurtigt kan komme videre på VUC og derfra på en EUD, når de har taget 9. klasse.

 • 07.02.18 Anne Rasmussen
  dokumentation savnes!

  Massiv danskundervisning er nøglen til uddannelse og arbejde, siger Anne Jelsøe i ovenstående artikel. Det er vi på sprogcentrene helt enige i! Vi bliver derfor bekymrede, når private virksomheder som Jobs Partner trækker kursister ud af gode forløb på sprogcentret, for at sende dem på VUC. Vi er erfaringer for, at Jobs Partner har sendt kursister på danskuddannelse 1 niveau 3 til undervisning på VUC - et forløb som kursisterne ikke har nogen forudsætninger for at kunne følge med i. Kursisterne kommer til at spilde tid med at gå på et forløb, hvor de ikke kan bestå prøverne. De skal så tilbage til sprogcentret -med et nederlag i lommen. Det skaber ikke motivation - tværtimod.
  På et sprogcenter vil man i øvrigt aldrig sætte en kursist, der endnu ikke har tilegnet sig det danske alfabet, sammen med en kursist, der har en studentereksamen fra oprindelseslandet. Det giver nemlig ikke mening for nogen af parterne - tværtimod forsinker det indlæring hos den studievante -mens det let kommer til at gå helt hen over hovedet på den ikke-studievante.
  Vi glæder os til at se dokumentation for de gode erfaringer, som Jobs Partner har rundt omkring i landet! Vi kunne godt tænke os at vide, hvor mange kursister, der består deres prøver på VUC, hvor mange falder fra, og er indlæringen forbedret i forhold til den indlæring, der sker på sprogcentret?
  Hilsen Anne Rasmussen - afdelingsleder på Sprogcenter Nordsjælland

 • 07.02.18 Anne Rasmussen
  dokumentation savnes!

  Massiv danskundervisning er nøglen til uddannelse og arbejde, siger Anne Jelsøe i ovenstående artikel. Det er vi på sprogcentrene helt enige i! Vi bliver derfor bekymrede, når private virksomheder som Jobs Partner trækker kursister ud af gode forløb på sprogcentret, for at sende dem på VUC. Vi er erfaringer for, at Jobs Partner har sendt kursister på danskuddannelse 1 niveau 3 til undervisning på VUC - et forløb som kursisterne ikke har nogen forudsætninger for at kunne følge med i. Kursisterne kommer til at spilde tid med at gå på et forløb, hvor de ikke kan bestå prøverne. De skal så tilbage til sprogcentret -med et nederlag i lommen. Det skaber ikke motivation - tværtimod.
  På et sprogcenter vil man i øvrigt aldrig sætte en kursist, der endnu ikke har tilegnet sig det danske alfabet, sammen med en kursist, der har en studentereksamen fra oprindelseslandet. Det giver nemlig ikke mening for nogen af partnerne - tværtimod forsinker det indlæring hos den studievante -mens det let kommer til at gå helt hen over hovedet på den ikke-studievante.
  Vi glæder os til at se dokumentation for de gode erfaringer, som Jobs Partner har rundt omkring i landet! Vi kunne godt tænke os at vide, hvor mange kursister, der består deres prøver på VUC, hvor mange falder fra, og er indlæringen forbedret i forhold til den indlæring, der sker på sprogcentret?
  Hilsen Anne Rasmussen - afdelingsleder på Sprogcenter Nordsjælland

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også