Marc Lykke

Marc Lykke

Marc Lykke er kandidatstuderende i statskundskab ved Aarhus Universitet og beskæftiger sig primært med forholdet mellem samfundets borgere og offentlige institutioner. Her på bloggen vil han bruge sine erfaringer fra studiet og et praktikophold i Skanderborg Kommune til at dykke nærmere ned i de konflikter, magtrelationer og forbedringspotentialer, der befinder sig i dette samspil.

Bølgen af borgerinddragelse

Det aktive medborgerskab og samproduktion mellem borgere og kommune har i nyere tid bredt sig som en steppebrand mellem danske kommuner. Intentionen er beundringsværdig, men resultatet ikke lige så. Som det er tilfældet med de fleste forandringer kræver udviklingen af et effektivt og ligeværdigt samarbejde mellem borgere og det offentlige system en tilvænningsperiode. Det er målet med bloggen at fremskynde tilvænningen ved at analysere eksisterende konflikter og dermed belyse effektiviseringsmuligheder på området.

Hvad er effektiv borgerinddragelse?

Man kunne være fristet til at tro, at borgerinddragelse i sig selv er godt og ønskeligt. Det er netop min anke imod den nuværende bølge af involvering, at den undlader at behandle emnet med den kompleksitet, der rent faktisk omgærder det. I stedet er det symptomatisk for en stor del af det offentlige system, at borgerinddragelse i øjeblikket udføres med bind for øjnene og autopiloten slået til.

Jeg vil i bloggen argumentere for, at vejen mod effektiv borgerinddragelse er brolagt med tre af hinanden følgende faser. Det første skridt indebærer, at det i offentligt regi besluttes at lade organisationens strategi og visioner afspejle et øget fokus på aktivt medborgerskab. Selvom det kan virke omsonst så består det næste skridt af effektuering af den udformede vision – borgerne skal rent faktisk inddrages. Den sidste fase understreger, at borgerinddragelse ikke effektiviseres, førend inddragelsesprocessen er kendetegnet ved overvejelser om, hvem, hvornår og hvordan borgerne skal involveres. Denne fasebeskrivelse kan anvendes til at eksemplificere, hvor langt en given organisation er kommet i tilvænningsperioden mod det effektive, aktive medborgerskab.

Blogs

 • Fem spørgsmål tager et opgør med borgerinddragelsen
  27.04.15 Politik

  Borgerinddragelse er blevet et modeord, som mange offentlige institutioner benytter. Men den ihærdige fokus på borgerne tenderer for ofte en blind indsats, der glemmer grundlæggende spørgsmål. Blogger Marc Lykke stiller skarpt på hvad, hvorfor, hvornår, hvordan og hvem skal inddrages i hvilke borgermøder for inddragelse kræver meget mere end, at borger bare møder op. Et succesfuldt borgermøde stiller krav til både rammer og relevans.

 • Kommunens nye klæder│Del 4: Sådan kan borgerinddragelse lykkes
  06.02.15 Politik

  Politiske løfter om borgerinddragelse bliver ofte ikke overholdt af kommunerne. Borgerne står tilbage med en masse fine ord på papiret om medborgerskab uden at blive inddraget. Marc Lykke sætter fokus på et voksende problem. Fine og velartikulerede modeord som borgerinddragelse bliver kommunernes branding og bolværk mod kritik. Læs hans bud på, hvordan borgerinddragelse kan lykkes.

 • Kommunens nye klæder│Del 3: Er det der borgerinddragelse bare blevet et modeord?
  07.01.15 Politik

  Aktivt medborgerskab har opnået status som buzzword, der indgår som ingrediens, når den imageorienterede kommunale ledelse går i køkkenet for at tilberede vision 2015, 2020 eller 2050, skriver Marc Lykke. Denne konsensusprægede visionsskabelse på tværs af kommunegrænser avler en vis grad af ansvarsforflygtigelse, hvor ordet ’borgerinddragelse’ mister sin betydning og efterlades som gratis postulat, advarer han.

 • Kommunens nye klæder│Del 2: Gammel vin på nye flasker?
  17.12.14 Ledelse

  Borgerinddragelse, Skanderborg Kommune og lokale grønne partnerskaber kommer i fokus denne gang. Marc Lykke undersøger om borgerne bliver inddraget - eller om borgerinddragelse blot er en af de mange vision floskler, der ikke handles på? Læs anden del af serien Kommunens nye klæder.

 • Kommunens nye klæder│Del 1: Visioner i virkeligheden
  09.12.14 Ledelse

  Borgerinddragelse, medejerskab og fine visioner for, hvad kommunen vil gøre for at inddrage borgerne. Disse løfter har fundet vej ind til kommunernes visioner og strategiplaner. Men holder det? Bliver borgerne inddraget - eller er det blot tomme floskler, der ikke handles på? Dette spørgsmål undersøger og besvarer Marc Lykke via sit møde med Skanderborg Kommune.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner