Mercado vil ændre forældres rettigheder i anbringelsessager

Det påvirker anbragte børn, at forældre lige efter et afslag kan søge om at få dem hjem, mener Mai Mercado.

Allerede dagen efter, at de biologiske forældre har fået afslag på at få deres anbragte børn hjem, kan de søge igen.

Men det skal være slut nu. Det mener børne- og socialminister Mai Mercado (K), for det har store konsekvenser for børnene.

- Vi ønsker, at det ikke bliver muligt at genoptage sagen, medmindre der er helt nye oplysninger, eller der er nyt, som gør, at det bliver relevant at tage en sag op, siger Mercado.

Hun vil derfor indlede drøftelser med satspuljepartierne om at ændre reglerne på området. Der skal dog ikke være enighed, selv om hun søger en bred opbakning.

Mercado foreslår, at kommunerne skal have mulighed for at afvise en forælders anmodning, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos forældre eller barn.

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Hun medgiver, at det er et voldsomt indgreb i de biologiske forældres rettigheder.

- Jo, det vil være et stort indgreb. Men mit fokus er 100 procent på barnets tarv, og det kan være rigtig voldsomt for børn at opleve, at der kan startes en ny sag op dagen efter, selv om der ikke er noget nyt, siger Mercado.

En af de kommuner, som oplever, at børn igen og igen trækkes igennem sådanne sager, er Kalundborg.

Fagcenterchef Ane Stallkneckt fra kommunens børne- og familieafdeling fortæller, at det kan have store konsekvenser for børnene, hvis sagerne hele tiden genoptages.

- Børnene kan være i loyalitetskonflikter mellem deres biologiske familie og deres anbringelsessted.

- Det kan betyde, at børnene går tilbage i deres udvikling, fordi de er i et alarmberedskab, som gør det svært at falde til ro i det liv, de skal leve med den nye familie, siger hun.

Stallkneckt tager godt imod ministerens forslag om at kunne afvise anmodninger, hvis ikke der er sket en væsentlig ændring.

- I mange andre sager, vi har med at gøre, kigger man på, om der er sket ændringer. Og er der det, så skal vi også gøre noget, for kommunerne anbringer ikke børnene for anbringelsens skyld, siger hun.

Drøftelserne skal afklare partiernes positioner, inden satspuljen skal forhandles til efteråret. I efteråret 2017 blev der afsat 75 millioner kroner til anbringelsesområdet.

/ritzau/

 
Emneord: 230518, Anbragte børn, Anbragte unge, Mai Mercado, Udsatte børn og unge, Ane Stallkneckt, Anbringelse
Ritzau på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige har valgt Ritzau som primær leverandør af uafhængigt redaktionelt indhold....
Aktivitet: Artikler: 6985

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 24.05.18 Bruno Skibbild
  Kommuner bør lære af fejl

  Inden man på denne måde tilsidesætter almindelige retsprincipper, så bør man som minimum sikre, at der ikke sker fejlanbringelser. Læs i den forbindelse gerne min bog "far i klemme", der udkommer på forlaget PowerPress (Powerkvinderne) den 5. juni 2018.

 • 23.05.18 Bente Keldsen
  retssikkerhed

  Hvor er retssikkerheden henne. Hvis man ikke kan få en advokat ind over på andre måder. Hvis der er fejl i sagsbehandlingen og der er en fejlanbringelse.

 • 23.05.18 Stina Bargmann Toft
  Kritisk sagsbehandling

  Jeg syntes det er bekymrende at dermed denne udmelding bliver givet mere magt til anbringende instans.
  Ingen hjælper forældrene efter deres barn er anbragt.
  Meget skræmmende at socialministeren IKKE vil se dokumentation på fejl og opdigtet sagsbehandling for at legalisere anbringelse af barnet som også er i krise samt forældre = begge parterne er i ingenmandsland og får ikke hjælpen til at blive familie igen.
  Så kritisk

 • 23.05.18 Susanne Riis
  Intentionen bag er sikkert godt, men.....

  ...hvornår indser ministeren og andre interessenter, at der er uhyggeligt mange fejl i disse sager?
  Det er en meget grov tilsidesættelse af retssikkerheden, når der kun "lyttes" til den ene part i sagen - nemlig den sagsbehandler samt dennes opbakkende kollegaer, som mener at der skal skrides ind med en tvangsanbringelse, som vel at mærke er den mest indgribende foranstaltning.
  Et eksempel kunne være sagen om trillingerne fra Kalundborg, som blev tvangsanbragt i april 2014.
  De bagvedliggende sagsakter er i vild modstrid med hinanden og lovgivningen er massivt overtrådt.
  Kalundborg Kommune fastholder desuagtet 1 sølle time om måneden at moren må se hver barn individuelt. Trillingernes indbyrdes samvær er blevet nedsat da de "reagerede" efter samvær!
  Er det barnets tarv? Mistrivsel hos børnene efter anbringelsen tilskrives moderen selvom hun næsten ikke har kontakt med dem og iøvrigt passede dem eksemplarisk og på bedste vis før man tog dem...
  Kalundborg Kommune burde dengang og i stedet for have tilbudt hjælp i hjemmet efter Loven om dagtilbud.
  Så havde denne familie ikke været spredt for alle vinde...
  Barnets tarv er vigtig men hvem bestemmer, hvad der er bedst for barnet?
  I ministerens og andres jagt på barnets tarv har man skubbet forældrene mere og mere i baggrunden. Et barn får det også bedre af at dets forældre har det bedst muligt.
  Det er åbenbart nærmest umuligt at få både socialministeren, de fleste andre politikere samt de, som er beskæftiget med anbringelser til at erkende den massive fejlkultur, der tragisk nok får lov at passere på området - til stor skade for de berørte. ..

 • 23.05.18 Kate Gram-Hansen
  230518, Anbragte børn, Anbragte unge, Mai Mercado, Udsatte børn og unge, Ane Stallkneckt, Anbringelse

  Som børnesagkyndig dommer finder jeg det glædeligt, hvis vi kan få en udvikling, hvor der kan skabes bedre ro omkring barnet fordi, det er der ikke med de nuværende regler.
  Forældrene vil kunne bruge deres kræfterne på at opøve/udvikle deres forældre-kompetencen i stedet for at ”kæmpe mod systemet” for deres børn. Bagsiden er desværre, at ofte bruger kommunerne ikke ret mange ressourcer på at hjælpe forældrene. Det vil kunne blive svært for forældrene, at ”bevise, at der er sket en væsentlige ændring”. Væsentlige ændringer kommer nemlig ikke af sig selv.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også