Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøminister lancerer værktøj, der hjælper kommunerne med kystbeskyttelse

Miljøminister Lea Wermelin offentliggør i dag en ny national kortlægning af risikoen for oversvømmelse og erosion langs de danske kyster. Det digitale værktøj, Kystplanlægger, skal hjælpe landets 76 kystkommuner med at prioritere og sikre større sammenhæng i kystbeskyttelsen.

Danmark står over for store udfordringer. Stigende havvandstand og hyppigere og voldsommere storme. Her er kommunernes planlægning helt central i klimatilpasningen af kysterne. For at give kommunerne et solidt udgangspunkt for planlægningen, offentliggør miljøminister Lea Wermelin sammen med Kystdirektoratet en ny national risikokortlægning i form af det digitale planlægningsværktøj Kystplanlægger 2120.

"Vi står over for en fremtid med højere vandstande, voldsommere storme og mere regn. Oversvømmelse og erosion er reelle trusler mod vores kyster, og de huse og andre store værdier, vi har i kystområderne. Med værktøjet Kystplanlægger får vi detaljeret viden om, hvor risikoen er størst 100 år ud i fremtiden. Værktøjet er en skattekiste af viden og forslag, som kystkommunerne kan bruge til at planlægge fremtidens kystbeskyttelse", siger miljøminister Lea Wermelin.

Data på tværs af kommuner
Kystdirektoratet har lavet den nationale kortlægning af Danmarks 7.300 km lange kystlinje. Den viser risikoen for oversvømmelse, og hvor havet nedbryder kysten (erosion), samt mulige skader og økonomiske tab. Alle disse data er tilgængelige i det nye værktøj, som ved hjælp af digitale kort viser risikoen på en given strækning i dag, om 50 år og om 100 år. Samtidig giver Kystplanlægger vejledende forslag til kystbeskyttelse på den valgte strækning, det kan for eksempel være at anlægge et dige eller at forstærke kysten med sand. 

"Havet er ligeglad med kommunegrænser. Derfor er Kystplanlægger lavet, så det kan understøtte samarbejdet om kystbeskyttelsesindsatser på tværs af kommuner. Generelt ser vi ind i en fremtid, der bliver varmere, vådere og med mere ekstremt vejr. Vi er gået i gang med en national klimatilpasningsplan, hvor vi ser på udfordringerne fra kilde til kyst, og hvordan risikoen udvikler sig over tid. Det arbejde kan Kystplanlægger også understøtte", siger miljøminister Lea Wermelin.

Kystlinjen i Kystplanlægger er delt op i 15 hovedstrækninger, som yderligere er underopdelt i 458 strategi-strækninger med konkrete forslag til kystbeskyttende tiltag.

Kystplanlægger 2120 er udviklet af Kystdirektoratet og designet i tæt dialog med KL og kommunerne. Værktøjet er tilgængeligt for alle, såvel borgere som andre interesserede kan se med på www.Kystplanlaegger.dk

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 08.04.21 Bæredygtighed
  Nu får svanemærket nyt fokus

  Mange producenter vil gerne være med til at reducere klimabelastningen og fremme en mere cirkulær økonomi, hvor vi bruger ressourcerne igen og igen. Svanemærkets nye krav til udemøbler, legeredskaber og parkudstyr er netop udarbejdet med dette for øje.

 • 08.04.21 Bæredygtighed
  Nyt innovationscenter skal fastholde Danmarks økologiske førertrøje

  Der er lang vej til at fordoble det økologiske areal i Danmark igen. Derfor skal fokus rettes på innovation og udvikling, og det skal et nyt innovationscenter hjælpe med. Minister mener, at det kan styrke konkurrenceevnen.

 • 31.03.21 Bæredygtighed
  Dyrevelfærden er en vigtig del af fremtidens bæredygtige landbrug

  Foråret er på vej og det betyder, at Økodag er nær. Det er festdagen, hvor de økologiske køer hopper ud på græs. Økodag er essensen af dyrevelfærd, men økologien skal blive ved med at udvikle sig. I Økologisk Landsforening arbejder vi med mange projekter, der skal højne dyrevelfærden for de økologiske dyr.

 • 31.03.21 Bæredygtighed
  Regeringen vil have mere ambitiøse mål for energisektoren i EU

  Når EU til sommer skal forhandle nye mål for energisektoren, vil regeringen arbejde for, at målene for vedvarende energi og energieffektivitet øges markant. Derfor går regeringen allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande.

 • 29.03.21 Bæredygtighed
  Regeringen vil beskytte havets vilde natur

  19 områder i havet omkring Danmark bliver nu beskyttet, så vi går fra ca. 19 procent beskyttelse på havet til med de nye områder at beskytte ca. 30 procent. I 12 af områderne vil der for første gang være streng beskyttelse af livet i havet. Samtidig udpeges 6 nye fuglebeskyttelsesområder på mere end en million hektar