Miljøministeren: Staten bør overtage miljøtilsynet med havbrug

Miljøminister Lea Wermelin lægger op til, at miljøtilsynet med havbrug alene skal varetages af Miljøstyrelsen. Samtidig vil miljøministeren have ryddet op på området med en samlet handleplan.

Nu skal der ryddes op i miljøtilsynet med de 19 havbrug i Danmark. Det er budskabet fra miljøminister Lea Wermelin, der vil stramme op på havbrugssektoren. Ministeren har tidligere meldt ud, at hun ikke ønsker flere og større havbrug i Danmark, men at der i stedet skal satses på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren.

Nu er turen kommet til at se på, hvordan havbrugene i dag administreres. Her ønsker ministeren blandt andet, at det fremover kun er Miljøstyrelsen, der varetager miljøtilsynet med havbrugene. I dag ligger den opgave for en del af havbrugene hos Miljøstyrelsen, og for en anden del af havbrugene hos enkelte kommuner. 

"I dag er tilsynet med de 19 havbrug spredt ud på otte forskellige myndigheder. Det er ikke en holdbar løsning. Vi skal have samlet den faglige kompetence og kendskabet til havbrugsområdet ét sted. Det vil give et styrket og mere effektivt tilsyn. Samtidig er der brug for tydeligere retningslinjer for, hvordan havbrugene skal lave deres miljødokumentation. Derfor vil jeg nu have klare linjer på området," siger miljøminister Lea Wermelin.

I december 2019 offentliggjorde Miljø- og Fødevareministeriet en rapport om havbrugsområdet. Heraf fremgår det, at myndighederne oplever udfordringer med at føre tilsyn med havbrugene. Det skyldes blandt andet, at der ikke er præcise krav til, hvordan havbrugene indberetter eksempelvis kvælstofindholdet i foder eller opgør forbruget af biocider. Det gør det vanskeligt at lave præcise beregninger af det enkelte havbrugs indvirkning på vandmiljøet.

"Jeg ønsker, at vi nu får ryddet op på det her område. Derfor har jeg indkaldt Folketingets partier til en politisk drøftelse, hvor jeg vil præsentere en samlet handleplan på området. Det er i alles interesse – også havbrugenes – at det fremover står helt klart, hvilke miljømæssige krav man skal leve op til, og hvordan havbrugene dokumenterer det," siger miljøministeren.

De politiske drøftelser om havbrug finder sted den 9. juni 2020.

Miljøministeriet på DenOffentlige.dk Miljøministeriet
Aktivitet: Artikler: 166 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også