Mindre stat mere privat - skatten skal ned og væksten op

Det borgerlig politik i Danmark er i forfald, og der er ikke brug for flere socialdemokrater forklædt som borgerlige. Der er brug for Nye Borgerlige!

Det forlyder i skrivende stund, at antallet af danskere i den arbejdsduelige alder for første gang siden 1987, er nået under 700.000. Det er jo utroligt positivt. Desværre afspejler det sig bare ikke for alvor i danskernes skattebetaling, der stadig hører til blandt de aller højeste i verden. Således betaler en dansker ca. 50 % i skat af sine indtægter, og da det kun er ca. halvdelen af befolkningen, der er i job, så kan man jo regne ud, at de der bidrager mest i sagens natur må aflevere noget mere end halvdelen af deres indkomst i skatter. 

Det er i min optik fuldstændigt uacceptabelt, at vores skatter stadig er så voldsomt høje, mens det offentlige udgiftspres jævnfør den faldende ledighed, falder markant. Det er et tegn på, at de offentlige budgetter er helt ude af kontrol. I Nye Borgerlige ønsker vi en flad skat på 38% og intet arbejdsmarkedsbidrag. Det vil betyde, at det for alvor kan betale sig at tage et job frem for at være på overførsler og naturligvis også blive mere attraktivt at starte sin egen virksomhed. 

Den nuværende nominelt borgerlige regering svigter det arbejdende folk på det groveste, når det faldende offentlige udgiftspres ikke fører til signifikant lavere skatter. Det er ganske enkelt at sjofle det arbejdende folk - og er på alle måneder sindsbilledet på, hvorfor Nye Borgelige opstod og er nødvendige ift. at genoplive borgerligheden. 

 

Mit slogan er mere privat og mindre stat, fordi jeg tror på, at mennesker som udgangspunkt kan og skal tage vare på sig selv. Det må aldrig blive statens opgave at forsørge os som folk fra vugge til grav. Naturligvis og uden for diskussion - skal de svageste hjælpes. Altid. Omvendt skal vi have det personlige ansvar i fokus - ikke mindst for alle de mennesker der sagtens kan klare sig selv. Et eksempel på en ny måde at organisere samfundet på er, at vi vil gøre det obligatorisk for alle voksne danskere og tilflyttere til Danmark, at melde sig ind i en a-kasse, så de altid er forsikret mod arbejdsløshed. 

Det nuværende kontanthjælpssystem vil blive overflødigt og for dem, der ikke vil arbejde eller starte op som iværksættere, vil vi indføre en basisydelse på 6000 kr. skattefrit og uden modkrav. Den øgede økonomisk vækst som de lavere skatter medfører, vil naturligvis også føre til, at flere kan klare sig selv og at skattebetaling bliver fordelt på flere hænder og derved øges. Det borgerlige Danmark har sovet på laurbærrene de sidste fire år, hvorfor der er brug for Nye Borgerlige til at genoplive den slumrende borgerlighed og få gang i væksten. 

Du kan selvfølgelig også stemme, som du plejer, men så får du en borgerlig politik baseret på en statsminister, der proklamerer, at han er ligesom en socialdemokrat. Det er der i mine øjne ikke meget borgerlighed over. 

Anahita Malakians på DenOffentlige.dk I 2014 tog jeg et aktivt valg og meldte mig ind i et politisk parti for første gang.  Politik er for mig ikke et karrierevalg, hvor jeg skal udvikle mine kompetencer bedst muligt og konkurrere ...
Aktivitet: Artikler: 7 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.