Foto: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Minister sætter gang i arbejdet med at udvikle læreruddannelsen

Regeringen skyder nu udviklingsarbejdet med læreruddannelsen i gang.

Uddannelsen skal udvikles sammen med dem, der har med den at gøre til dagligt. Læreruddannelsen skal endnu tættere på virkeligheden i klasselokalerne til gavn for dem, det hele handler om: Vores børn.

En uddannelse udvikles bedst sammen med dem, der kender og bruger den. Derfor sætter uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen nu et udviklingsarbejde af læreruddannelsen i gang sammen med de interessenter, lærere og studerende, uddannelsen er bygget op omkring. Målet er en endnu bedre uddannelse til gavn for vores skoler og vigtigst af alt vores børn.

Svært at overdrive vigtigheden

Regeringen ønsker derfor samtidigt, at der kommer mere praksis ind i læreruddannelsen, så de kommende lærere bliver klædt bedre på til arbejdet i folkeskolen.

"Det er svært at overdrive, hvor vigtig vores læreruddannelse er. Den former vores børns læring og dermed vores næste generation. Derfor skal vi lytte godt efter dem, der kender området bedst, når vi udvikler uddannelsen. Vi har samtidigt set, at uddannelsen er blevet lavet om rigtig mange gange i løbet af de seneste årtier. Derfor er jeg meget glad for, vi har fundet en model for videreudvikling af læreruddannelsen. I stedet for ekspertgrupper langt væk fra uddannelsen skal vi i stedet udvikle uddannelsen sammen med dem, der kender uddannelsen bedst. Det arbejde har jeg meget store forventninger til", siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Nedsætter udviklingsgruppe

Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsætter en udviklingsgruppe, hvor Danske Professionshøjskoler, Kommunernes Landsforening, Lærerstuderendes Landskreds og Danmarks Lærerforening er repræsenteret. I tæt tilknytning til udviklingsgruppen bliver der etableret en dialoggruppe, hvor læreruddannelsens øvrige interessenter er repræsenteret. Dialoggruppen vil være tæt inddraget i forhold til de forskellige temaer i udviklingsarbejdet.

I arbejdet med at nytænke læreruddannelsen skal udviklingsgruppen blandt andet se på, hvordan man kan styrke praktikken, øge tiden de studerende bruger på deres studie, den såkaldte studieintensitet, og det faglige niveau samt tiltrække flere dygtige studerende.

Løbende i dialog

Udviklingsgruppen vil løbende være i dialog med undervisere og andre praktikere – ligesom der løbende inddrages ekspertise og interessenter afhængigt af tema.

"Der er nogle udfordringer med læreruddannelsen, som vi skal se på. For mig er det vigtigt, at udviklingsgruppen trækker på egne erfaringer. Vi skal gøre læreruddannelsen bedre ved at fokusere på undervisning, praksis og læring. Her er jeg sikker på, at de der arbejder med uddannelsen til daglig, har nogle gode forslag", siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Arbejdet med at udvikle læreruddannelsen skal tage afsæt i tre overordnede temaer:

 • Styrket praktik og praksissamarbejde
 • Øget studieintensitet, større faglig progression samt bedre fastholdelse og rekruttering
 • Stærkere vidensgrundlag for læreruddannelsen

Frem mod 2021

Udviklingsgruppen skal frem mod efteråret 2021 komme med forslag til konkrete løsninger på læreruddannelsens udfordringer. Forligskredsen bag læreruddannelsen vil blive orienteret undervejs. Hensigten er at skabe et grundlag, som kan danne udgangspunkt for forhandlinger i forligskredsen om eventuelle ændringer af læreruddannelsesbekendtgørelsen. Målet er, at en fornyet læreruddannelse har første optag af studerende i august 2022.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.04.21 Social
  Ny undersøgelse af arbejdsmiljø: Især unge er udsatte

  1 ud af 4 unge, der bringer mad ud, har været ude for en arbejdsulykke det seneste år. Men det er uklart, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet, når opgaven er formidlet via en digital platform, viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 • 20.04.21 Social
  Mange mønsterbrydere bruger kurser og voksenuddannelse som springbræt

  HF-enkeltfag og grundskolefag for voksne er en vigtig mellemstation for unge med ufaglærte forældre, der vil gennemføre en ungdomsuddannelse, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er vigtig viden, når vi som samfund skal sørge for, at flere unge får en uddannelse, mener chefanalytiker

 • 19.04.21 Social
  Skoler tog imod enorm mængde værnemidler: Sådan er det gået

  Store mængder af hurtigtest, værnemidler og håndsprit blev i løbet af påskeugen sendt ud til skoler og uddannelsesinstitutioner, så de kunne blive klar til at tage imod deres elever og studerende i et nyt set-up med superviseret selvtest. Status efter en uges skolegang er, at den store logistiske øvelse er gået over al forventning.

 • 19.04.21 Social
  Overbevisende ”ja” til OK21 fra lærerne

  Overenskomstforhandlingerne er netop afsluttet for lærere ansat i kommuner og regioner. 85,7 % har stemt ja til forliget.

 • 16.04.21 Social
  Godt nyt til selvstændige: Ny kompensation

  Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier besluttet at, selvstændige mv., som har fået udbetalt under 250.000 kr. på kompensationsordningen for selvstændige, kan få kompenseret 80 pct. af revisorudgifterne i forbindelse med efterkontrol.