Minister skælder ud: Regionerne svigter de psykisk syge patienter

Mere tvang i psykiatrien viser, at der mangler bevillinger, mener Ellen Trane Nørby (V).

Flere og flere mennesker indlægges på en psykiatrisk afdeling med tvang og i lyset af politiets blå blink. Under indlæggelsen er brugen af tvang – trods regeringens løfter om det modsatte – også udbredt, og antallet af genindlæggelser stiger.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bruger udviklingen til at understrege behovet for flere penge til psykiatrien og til samtidig at skælde voldsomt ud på regionerne, som efter regeringens mening ikke prioriterer de psykisk syge højt nok. Det skriver Jyllands-Posten.


»Vi kan jo se, at enhver krone, som psykiatrien har fået tilført de seneste 10 år, stammer fra konkrete beslutninger, som er truffet af regering og folketing. Ikke af regionerne,« siger hun og henviser til nye beregninger fra Sundhedsministeriet, som viser, at det årlige løft på godt 1 mia. kr. til psykiatrien alene stammer fra de statslige satspuljemidler.
Overlæge Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, er helt enig i ministerens kritik af de manglende midler til psykiatrien, men hun mener ikke, det nytter at skælde ud på regionerne. I stedet opfordrer hun regeringen til at gøre som på bl.a. kræftområdet.
»Når det er lykkedes at løfte f.eks. kræftområdet skyldes det jo, at regering og folketing har lagt en plan og sat indsatsen på finansloven i stedet for at komme med pengene drypvis via satspuljemidlerne,« siger hun til Jyllands-Posten.
I Danske Regioner, som i øjeblikket forhandler om næste års økonomi med regeringen, kalder regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for foreningens psykiatriudvalg, ministerens kritik for »forfejlet« og afviser, at regionerne har overset psykiatrien.
»De senere år har budt på en historisk lav vækst i sundhedsvæsenet, og hovedparten af pengene er gået til stigende medicinudgifter. Der har ikke været penge til et løft for hverken fysiske sygdomme eller psykiatrien,« siger hun til Jyllands-Posten. 

Emneord: Ellen Trane Nørby, Sundhedsministeren, Danske Regioner, Psykiatrien, Psykisk sygdom, Psykiatrifonden, 250518, Regionernes fremtid
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 26.05.18 Susanne Svendsen.
  Stop jeres skyld- kastning.

  Supersygehuse og nye psykiatrisygehuse har kostet kassen !
  Hjælper det kvaliteten i sundhedsbehandling ? Hjælper det mod brugen af magt i psykiatrien ? Nej selvfølgelig gør det ikke det !
  Jeg bliver vred og frustreret når de forskellige aktører kaster skylden i hovedet på hinanden, istedet for at erkende at det er den samlede viden og indsats mellem alle borgere og ansatte og politikere, som bare ikke fungerer.
  Som " almindelig" borger har jeg følt mig forrådt af den danske stat. Men staten er jo os allesammen ! Så da jeg efter flere tvangsindlæggelser, tilsidst var bevidst om hvad de der handlede imod mine behov, tænkte og troede på, kunne jeg mobilisere min selvtillid og sige fra. Og det synes jeg i sandhed vi alle skal gøre.
  Vi skal sige NEJ til tvangsbehandling med medikamenter og fysiske og verbale overgreb. Den sidste gang jeg var tvangsindlagt, var den eneste gang hvor jeg ikke blev tvangsmedicineret, hvilket betød at jeg for hver dag der gik blev mere og mere mig selv, med klare tanker, og med min naturlige personlighed, som er musisk, humoristisk, nysgerrig, imødekommende og elskværdig, og rimeligt selvbevidst, fik jeg vist lidt mere om hvem jeg er. Så da jeg endelig efter 2- 3 uger fik muligheden for at komme udenfor og bevæge mig, sammen med en ansat, mobiliserede jeg hele min styrke og selvbevidsthed, og sagde simpelthen inden det var meningen at jeg skulle lpses ind igen, at jeg ikke ville indenfor igen. Overlægen kom til døren, og jeg sagde :" Jeg hører ikke til hos jer, og vil udskrives ". Det var MIN dag .....og jeg er ikke i tvivl om at netop fordi jeg ikke var blevet udsat for medikamenterne, som ALTID gjorde mig voldsomt fysisk syg og ukoncentreret, og uhyggeligt sårbar og ude af stand til at finde balance mellem mine tanker, føleleser og personlighed, da kunne jeg mærke min egen kraft og styrke. Det er mange år siden nu, men det påvirker mig stadig at beskrive mine oplevelser offentligt. Der er så ufatteligt meget som ufatteligt mange ikke har fostået noget som helst om, hvad angår tvangsbehandling og påstået psykisk sygdom. Derfor vil endnu engang opfordre de ansvarlige politikere, de ansatte som benytter sig af tvang, i enhver form, om at HØRE, LYTTE, og TALE med alle os som har personlig indsigt i hvad det vil sige at blive udsat for tvangsbehandling. I SKAL lære at respektere de mennesker, som er i en eksistentiel krise hvis I vil være i nærheden af dem. Ønsker I virkelig selv at blive behandlet som I har behandlet mange af de mennesker, som ikke har haft en jordisk chance for at undgå jer ? En ting er nemlig hvad I TROR, noget helt andet er det enkelte individs egen VIDEN og BEHOV. Hvis behov er det egentlig I TROR I varetager ? Jeg kan naturligvis kun tale 100% på egne vegne, men for mit eget vedkommende mp jeg sige at de der mishandlede mig var betydeligt mere syge i deres sind end jeg. De var voldelige,de begik fysiske overgreb, de spærrede mig inde, i uger ad gangen i et giftigt ildelugtende miljø hvor rygerne forpestede luften i hele afdelingen, og sad og røg lige ved siden af spisebordet. Og de af porsonalet som selv var tobaksmisbrugere undskyldte rygerne med, at " de bliver da først rigtigt syge hvis vi tager tobakken fra dem " !!!! Det er en holdning som taler for sig selv, når den kommer ud af en uddannet sygeplejerskes mund. Er de ansatte ikke mere intelligente, da undrer det mig ikke at de er villige til med vilje at undlade at respektere en kvinde, som fortæller, at hun ikke har brug for, og ikke tåler den medicin de vil itvinge hende, ved at mindst 5 personer brutalt befamlede og fastholdt hende. Og ja kvinden blev meget meget syg af de giftigt virkende stoffer. Det er sandheden ! Men sandheden er ilde hørt, fordi de som har mishandlet og fejlbehandlet mig så ubeskriveligt groft, umenneskeligt og uansvarligt, ikke vil indrømme deres egne fejl. Men det gælder også de politikere som har siddet i folketinget og trykket på ja knapperne når der har været afstemninger om tvang indenfor sundhedssektoren. Skam jer som ind i helvede ! I er med til at ændre menneskers livsmuligheder, (og for nogle endog deres overlevelsesmuligheder) fra blot at have behov for et følsomt i telligent menneskes kærlige tilstedeværelse, lidt rådgivning og en at tale med, til dyb dyb angst for nærhed og intimitet, simpelthen fordi tvangsbehandling er et svigt og et overgreb. Det som gør mig så afmægtig og vred er, at der efterfølgende ikke er en eneste
  af de der i hovmod og manglende indsigt, har villet forstånog undskylde hvad de har gjort.
  Og det gælder såvel de ansatte som de politikere som i årevis, den ene gang efter den anden har MULIGGJORT tvangsbahandling på flere og flere områder.
  En ting er reelt selvforsvar overfor en voldeligt udadreagerende person, noget helt andet er den helt unødvendige brug af magt overfor mennesker, der som i mit tilfælde var havnet det forkerte sted, balndt de forkerte mennesker, og som iøvrigt var ualmindeligt stille or rolig, situationen taget i betragtning. Der SKAL ske en ændring, fordi tvang ændrer et menneskes tillid, tro på eget og andres værd og medfører for rigtigt mange mennesker mange års traumer og fysiske problemer, som kan ende med at forkorte livet med flere år. For hvem der har oplevet dette, kan nogensinde have tillid til at staten og de ansatte som muliggør at tvangsbehandling kan finde sted overhovedet er i stand til at respektere den enkelte.
  For at runde emnet af for nu, vil jeg lige vende tilbage til hvad jeg skrev i begyndelsen af dette i indlæg, at staten er jo os allesammen. Eller ? Ihvertfald har vi hver især retten til at tage individuelt stilling til om vi vil tillade os at kalde det der foregår i psykiatrien, og andre steder i sundhedssektoren, for SUNDHEDSBEHANDLING !? Jeg tillader mig personligt at udtrykke, at hvad jeg er blevet udsat for, absolut INTET har med sundhedsbehandling at gøre, fordi enhver bahandling kræver for mit eget vedkommende, at jeg bliver respekteret, og det er IKKE hvad jeg har oplevet - tværtimod.
  Så til sundhedsministeren vil jeg bare sige, at du i den grad selv har været med til at muliggøre de svigt som er sket. Og du har i den grad mulighed for at ændre på den umenneskelige måde mange borgere har oplevet sig mis - og fejlbehandlet. Det ER muligt at lave en lovgivning, så ingen i fremtiden kommer til at opleve hvad jeg har oplevet. Det koster al for megen menneskelig smerte, tillige mange mange millioner, i Fejlbehandling og lønninger, sygedagpenge og førtidspensioner. Og alligevel står flere slm harnopælevet tvang efterfølgende med alle de rigtige intensioner, men med helt eller delvist nedbrudte kroppe og psyker, som det tager mange år at hele.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også