Beskæftigelsesministeriet: Arbejdsløsheden stiger markant

21/05/2020 07:38

Corona-krisen satte sit tydelige præg på arbejdsmarkedet allerede i marts måned. Den faktiske lønmodtagerbeskæftigelse faldt fra februar til i marts med omkring 3.300 fuldtidspersoner, viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Faldet kan blive opjusteret som følge af registreringsefterslæb.
Der er normalt tale om en stigning i den faktiske lønmodtagerbeskæftigelse fra februar til marts. Tager man højde for sæsonudsving og forventet efterregistrering, faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 27.600 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 1,2 procent.   Målingen fra STAR opgør det samlede antal timer, de enkelte personer har arbejdet. Dermed afviger målingen fra de tal, som Danmarks Statistik offentliggør hver måned, som omfatter alle personer, der har været i job i marts og altså ikke tager højde for antallet timer i beskæftigelse.   Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:   "Vi kan se på de daglige tal, at der lige nu er 50.000 flere ledige, end da krisen ramte os i starten af marts. Og at arbejdsmarkedet er hårdt ramt bekræftes igen af de nu af nye beskæftigelsestal. Vi har med hjælpepakkerne for næsten 400 mia. kr. holdt hånden under økonomien og foreløbig er 170.000 sendt hjem med fuld løn i stedet for at få en fyreseddel. Men virksomhederne kan selvfølgelig ikke få permanent kunstigt åndedræt, så nu gælder det om igen at få folk til at bruge penge, så økonomien kommer i gang igen til gavn for lønmodtagerne og de ledige. Det vil vi snarest fremlægge initiativer til, ligesom vi vil give bedre muligheder for omskoling til ledige i brancher, der bliver påvirket længe endnu."   Opgørelsen af lønmodtagerbeskæftigelsen fra STAR omfatter støttet beskæftigelse, men ikke selvstændige.

Mest Læste

Annonce