Finanslovsaftale: Øget indsats mod social dumping

08/11/2012 14:47

Beskæftigelsesministeriet

Der skrues nu yderligere op for kampen mod social dumping på det danske arbejdsmarked. Det er resultatet af en aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten. Aftalen indeholder en række initiativer til i alt 100 millioner kroner over de næste fire år.

Aftalen betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet får mulighed for at udskrive bøder, hvis man på tilsynsbesøg på byggepladser eller andre steder møder udenlandske firmaer, der ikke er registreret, som de skal. Det er et vigtigt redskab, som arbejdsmarkedets parter har efterspurgt for at sikre, at de ansatte på danske arbejdspladser arbejder under ordentlige forhold.

Samtidig bliver der stillet større krav til de offentlige udbud, så danske arbejdsvilkår i højere grad bliver fulgt. Det sikrer også, at danske virksomheder har mulighed for at konkurrere på lige vilkår.

Med aftalen får SKAT tilført ekstra midler til at kontrollere skatteforhold for udenlandske virksomheder, der kun kortvarigt er i Danmark. Er de ikke etableret i hjemlandet, skal de betale skat i Danmark.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen glæder sig over aftalen:

- Social dumping er et alvorligt problem, som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at stoppe. Danske lønmodtagere og dansk erhvervsliv skal ikke være genstand for unfair konkurrence fra virksomheder, der ikke spiller efter reglerne.

- Sidste år satte regeringen og Enhedslisten med en række initiativer kampen mod social dumping helt øverst på dagsordenen. Blandt andet med langt flere kontrolbesøg på arbejdspladserne. Det har virket – men kontrolbesøgene viser, at der er store problemer med social dumping.

- Nu sætter vi ind med yderligere initiativer for at komme social dumping på det danske arbejdsmarked til livs. Udenlandske firmaer og medarbejdere er velkomne i Danmark – men vi skal sætte ind over for dem, der underbyder med snyd og dårlige arbejdsvilkår, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Finn Sørensen, Enhedslistens ordfører om social dumping, siger:

- Tusindvis af danske håndværkere og bygningsarbejdere går arbejdsløse, mens udenlandske firmaer opererer illegalt og slipper for skat og moms. Det skal stoppes. Derfor er det godt, at Arbejdstilsynet nu kan give dem en bøde på stedet, når de bliver grebet på fersk gerning.

- Det offentlige bør gå i spidsen, når det drejer sig om at bruge firmaer, der har orden i tingene. Derfor styrker vi kravet om, at firmaer, der vil udføre opgaver for det offentlige, skal arbejde på overenskomstmæssige vilkår.

Henning Hyllested, Enhedslistens transportordfører, siger:

- Tusindvis af danske chaufførjob forsvinder, fordi både danske og udenlandske vognmænd med billige chauffører ved rattet udnytter EU-reglerne til bristepunktet. Derfor øger vi nu kontrolindsatsen på landevejene endnu mere, end vi aftalte sidste år.

Aftalen indeholder følgende initiativer:
•En række initiativer, der styrker Registret for Udenlandske Tjenesteydere – RUT. Samlet udgør de den største forbedring af RUT, siden registret blev indført i 2008. Dertil gives Arbejdstilsynet mulighed for at udskrive administrative bøder til udenlandske virksomheder, der ikke er anmeldt RUT.
•Udvidelse af hvervgiverpligten til også at omfatte rengøringsbranchen. Det vil sige, at den, der bestiller rengøringsarbejde hos et udenlandsk firma, har pligt til at sikre sig, at rengøringsfirmaet er registreret hos RUT.
•Styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere i Danmark. Blandt andet får SKAT flere ressourcer til at kontrollere skatteforhold for udenlandske virksomheder. Er de ikke reelt etableret i et andet land, skal de betale skat i Danmark m.v.
•Øget brug af arbejdsklausuler ved offentlige udbud.
•Bedre kontrol med, om udenlandske lastbiler overholder reglerne om at køre i Danmark – såkaldt cabotagekørsel.
•Bedre informationer til udenlandske virksomheder og lønmodtagere om det danske arbejdsmarked. Der oprettes en serviceskranke for udenlandske virksomheder, hvor de kan få svar på spørgsmål om det danske arbejdsmarked og blive sat i forbindelse med arbejdsmarkedets parter, hvis spørgsmålet handler om danske overenskomster.
•Det undersøges, om det er hensigtsmæssigt at indføre ID-kort for personer, der arbejder på byggepladser.

Mest Læste

Annonce