Hovedelementerne i den nye sygedagpengemodel

Velfærd

11/6/14 5:09

Nick Allentoft

Fra 1. juli 2014 bliver alle sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, kommer fra 1. juli 2014 i et jobafklaringsforløb og modtager en ydelse uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælps­niveau og er uafhængig af formue og indkomst.
Konkret sker det ved, at sygemeldte, der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil sygemeldte modtage en ydelse uden tidsbegrænsning på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af indkomst og formue.   Samtidig bliver der indført en ny forlængelsesregel, der tager særligt hånd om borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. De er fremover sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet.   Sygemeldte får fra 1. juli 2014 også ret til at afvise behandling, som de ikke ønsker, uden at de derved mister deres forsørgelsesgrundlag. Derudover får sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.   Ingen mister forsørgelse efter 1. juli 2014 Sygemeldte, der modtager sygedagpenge den 1. juli 2014, er omfattet af de nye regler og vil overgå til et jobafklaringsforløb, hvis der ikke er mulighed for at få forlænget sygedagpengene efter de nuværende forlængelsesregler eller den nye forlængelsesregel for borgere med en alvorlig, livstruende sygdom.   Sygemeldte, der mister retten til sygedagpenge inden den 1. juli 2014, er ikke omfattet af de nye regler. Den nye sygedagpengemodel indeholder også en række øvrige initiativer, der forbedrer indsatsen for sygemeldte. De træder først i kraft den 1. januar 2015.   Fra 1. juli 2014 får sygedagpengemodtagere økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte, der efter fem måneder kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne, vil modtage sygedagpenge som i dag. Den samlede periode på sygedagpenge er også den samme som i dag. Sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et jobafklaringsforløb med en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.   Fra 1. juli 2014 indføres der en ny forlængelsesmulighed for personer med en livstruende, alvorlig sygdom. Den sikrer, at alvorligt syge kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning. Det sker på baggrund af en konkret, lægelig vurdering.   Fra 1. juli 2014 får den enkelte sygemeldte mulighed for at afvise lægebehandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.   Den 1. januar 2015 indføres der en ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en ”fast-track-løsning”. Fast-track-løsningen giver både virksomheder og borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinært tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end otte uger, og der dermed er risiko for et langt sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom.   Fra 1. januar 2015 sker indsats og opfølgning tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.   Fra 1. januar 2015 bliver ressourcerne i højere grad brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Det betyder også, at der ikke længere skal stilles centrale lovkrav til, hvornår og hvordan kommunen skal følge op i forhold til sygemeldte med ukomplicerede forløb, og hvor der er udsigt til, at de snarligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.   Læs aftaleteksten her

Annonce