Mere i erstatning for psykiske mén gavner veteraner

25/06/2011 10:57

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen indfører nu en ny og højere ménprocent for psykiske skader. På den måde hjælper regeringens veteranpolitik soldater, som vender tilbage fra krigsområder med svære psykiske skader.

Fremover udløser svære psykiske skader – det vil sige skader, hvor der både er symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion og anden psykisk sygdom – normalt 35 procent i erstatning for varigt mén mod i dag 25 procent. Procenten er ligesom i dag vejledende og kan derfor også i nogle sager blive højere end de 35 procent. Det afhænger af den konkrete vurdering i hver sag.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg er glad for på den her måde at komme soldaterne i møde og varsler, at flere forbedringer er i vente:

- Jeg er meget glad for, at vi på den måde kan hjælpe vore soldater. Ingen kan være i tvivl om, at de er udsat for hårde oplevelser, når de er udstationeret i krigsområder, og for nogle resulterer det i alvorlige psykiske skader. De soldater, der har fået psykiske skader, skal hjælpes bedst muligt. Det skylder vi dem ganske enkelt.

- I veteranpolitikken er der mange gode initiativer, og det her er et af dem. Men det er langt fra nok i forhold til, hvad vi skylder vore veteraner, og derfor ser vi nu henover sommeren nærmere på, hvordan vi i Beskæftigelsesministeriets regi kan gøre endnu mere for at hjælpe vore veteraner, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

For den enkelte soldat kan den nye ménprocent helt konkret betyde omkring 450.000 kroner mere udbetalt i erstatning. Det skyldes dels, at der bliver udbetalt mere i arbejdsskadeerstatning, dels at Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning lægger sig op ad méngraden og dermed også udløser mere i erstatning. Afhængig af ménprocenten kan den samlede erstatning stige til omkring 1,6 millioner kroner. Dertil kan komme erstatning for tab af erhvervsevne.

Den nye ménprocent er blevet til efter anbefaling fra en lægefaglig ekspertgruppe, som samlet har vurderet hele ménområdet omkring psykiske arbejdsskader.

Det nye punkt i den vejledende méntabel gælder ikke kun for soldater. Det gælder for alle, som har fået psykiske mén på grund af deres arbejde. Punktet indgår som en del af en samlet revision af den vejledende méntabel og træder i kraft i løbet af 2. halvår 2011.
 

Mest Læste

Annonce