Nettotilgangen til ledighed har siden 2010 været tæt på nul

12/03/2012 11:47

Beskæftigelsesministeriet

I 4. kvartal 2011 var nettotilgangen til ledighed negativ. Nettotilgangen til ledighed dækker over forskellen mellem antallet af påbegyndte og afsluttede ledighedsforløb. Der var altså flere afsluttede end påbegyndte ledighedsforløb i 4. kvartal 2011. Kun i 2 kvartaler siden finanskrisens begyndelse i 2. halvår af 2008 har nettotilgangen til ledighed været negativ.

Nettotilgangen til ledighed faldt med knap 6.000 personer fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2011, jf. figur 1. Udviklingen dækker over et fald i antallet af påbegyndte ledighedsforløb på knap 5.400 personer og en stigning i antallet af afsluttede forløb på ca. 600 personer. Dermed var der en negativ nettotilgang til ledighed på knap 4.700 personer i 4. kvartal 2011.

Lille fald i nettotilgangen til ledighed i 4. kvartal 2011

Anm.: Antallet af påbegyndte og afsluttede ledighedsforløb fra 1. kvt. 2007 til 4. kvt. 2011.
Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion.

Både antallet af personer, der påbegyndte og afsluttede et ledighedsforløb, steg kraftigt som følge af den økonomiske krise. I 4. kvartal 2011 var niveauet stadig markant højere end i starten af 2008.

Siden 2. kvartal 2009 har antallet af afsluttede ledighedsforløb ligget på et forholdsvist konstant niveau. Antallet af påbegyndte ledighedsforløb udviste derimod en faldende tendens fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010.

Derefter har antallet af påbegyndte ledighedsforløb ligget stabilt på niveau med antallet af afsluttede forløb, og nettotilgangen har således været relativt tæt på nul.

Mest Læste

Annonce