Nu starter kampen mod social dumping for alvor

07/03/2012 09:53

Beskæftigelsesministeriet

I dag gennemfører Arbejdstilsynet, SKAT og politiet den første landsækkende aktion mod social dumping. Formålet er at kontrollere, at udenlandske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft arbejder efter reglerne.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og skatteminister Thor Möger Pedersen er med for at følge indsatsen mod et problem, som regeringen sætter meget højt.

Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med Finansloven for 2012 en aftale, der skal styrke indsatsen over for social dumping for at sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår for alle arbejdstagere i Danmark. Med aftalen er der årligt afsat 65 mio. kr. i 2012 og 2013 med henblik på at styrke indsatsen. Det blev bl.a. aftalt at gennemføre en række fællesaktioner mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet.

Mette Frederiksen siger:

- Dagens aktion er den første fællesaktion i det styrkede myndighedssamarbejde, der skal bekæmpe social dumping. Det er afgørende, at vi får styr på forholdene på det danske arbejdsmarked, så danske lønmodtagerne ikke oplever, at de bliver underløbet af udenlandske medarbejdere. Der kommer hvert år mange dygtige udenlandske virksomheder og medarbejdere til Danmark og udfører et godt stykke arbejde. Men vi vil ikke acceptere, hvis medarbejderne ikke sikres ordentlige og forsvarlige arbejdsvilkår. Vi har brugt mange år på at sikre den danske model - og det solide og velfungerende arbejdsmarked, som vi har, skal vi ikke lade os glide af hænde.

Skatteminister Thor Möger Pedersen siger:

- Vi har en økonomisk set svær tid. Derfor er det en central politisk opgave at sikre, at de danske virksomheder ikke også skal slås med unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder eller miste ordrer, fordi andre danske virksomheder hyrer udenlandsk arbejdskraft på klart ringere vilkår, end hvad der gælder for danske medarbejdere. Derfor er jeg meget tilfreds med, at den styrkede indsats nu vil sætte et klart fokus på, at alle virksomheder, danske og udenlandske, skal leve op til reglerne.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

- Jeg lægger stor vægt på, at politiet indgår i et målrettet samarbejde med både SKAT og Arbejdstilsynet, så myndighederne kan gå direkte efter de arbejdspladser, hvor vi ved, at der findes illegal arbejdskraft. Politiet kan således bidrage med nyttig, efterforskningsbaseret viden, som kan bruges til at målrette aktionerne mod social dumping i endnu højere grad. Politiet vil samtidig tage sig af sager, hvor udenlandske medarbejdere ikke har arbejds- eller opholdtilladelse.

Regeringens aftale med Enhedslisten om en styrket indsats mod social dumping indeholder fire initiativer:

Styrket myndighedsindsats over for udenlandske virksomheder.
Styrket kontrol af om udenlandske virksomheder er etablerede i hjemlandet.
Bedre kontrol med og skærpet bødestraf for ulovlig lastbilkørsel (cabotagekørsel).
Nedsættelse af udvalg om modvirkning af social dumping
Aftalepartierne er også enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler i det offentlige.
 

Mest Læste

Annonce