Voksenlærlingeordningen får syv ud af ti ledige i job efter endt uddannelse

Velfærd

25/11/13 10:55

For ledige er voksenlærlingeordningen et godt springbræt ind på arbejdsmarkedet. Det viser en ny evaluering af ordningen.

70 procent af de ledige, der bruger voksenlærlingeordningen til at få en faglært uddannelse, er i job et år efter, at de er blevet færdige. Det gælder for 58 procent af en sammenlignelig gruppe, der ikke har brugt ordningen. Jobeffekten er størst for kontanthjælpsmodtagere.

Samtidig betyder en uddannelse via voksenlærlingeordningen at de, der gennemfører den, efterfølgende oplever en markant stigning i indkomsten. Det viser en evaluering af voksenlærlingeordningen, som Deloitte har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Evalueringen viser også, at voksenlærlingeordningen stort set ikke fortrænger andre elever på erhvervsuddannelserne. Tværtimod bidrager ordningen til at øge det samlede antal praktikpladser og dermed til at flere personer bliver faglærte.

 

Fakta om voksenlærlingeordningen

Voksenlærlingeordningen giver arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale på erhvervsuddannelsesområdet(EUD)og inden for områder med mangel på arbejdskraft eller med gode beskæftigelsesmuligheder, ret til et særligt løntilskud på 30 kroner i timen under uddannelsesforløbets praktikdel i de første to år af uddannelsen.

Det er en betingelse for tilskuddet, at uddannelsesaftalen er indgået med en person, der er fyldt 25 år og at personen:

  • Ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller
  • Har en erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke er brugt de seneste fem år, eller
  • Har været på dagpenge eller kontanthjælp i mere end ni måneder for personer over 30 år eller seks måneder for personer under 30 år.

I 2011 startede ca. 2.000 personer på en uddannelse med voksenlærlingetilskud, hvilket er ca. halvt så mange som i 2007. Siden 1997, hvor voksenlærlingeordningen blev oprettet, er der i alt startet ca. 49.000 personer på et voksenlærlingeforløb.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce