100 initiativer skal skabe vækst og udvikling i hele Danmark

Politik

23/11/2015 16:01

Nick Allentoft

Regeringen fremlægger et samlet udspil om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Udspillet vil skabe bedre muligheder for udvikling i alle dele af landet og give et varigt løft i BNP på 2,5 mia.kr.

 Med Vækst og udvikling i hele Danmark fremlægger regeringen nu en sammenhængende strategi og mere end 100 konkrete forslag, der skal understøtte, at landet ikke bliver delt op i områder med udvikling og områder med afvikling.

                     Læs alt om vækstpakke 2015 her

"Der er behov for et gearskifte. Vi kan og skal skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Derfor er vi nu klar med en samlet strategi, der skal være med til at fastholde et sammenhængende Danmark," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

 

Der er tale om en flerstrenget strategi, der sætter ind på en række områder, som hver især bidrager til at skabe vækst og udvikling i hele landet:

  • Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet
  • Gode vilkår for produktion og investeringer
  • Liberalisering af planloven mv.
  • Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark
  • Bedre balance - udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser

"Landbrugs- og fødevareerhvervet har stor betydning for udviklingen i landdistrikterne og regeringen lægger nu op til at få omsat den 16-punktsplan, vi gik til valg på, til handling. Derudover vil vi lette en række byrder for erhvervslivet, herunder de produktionsvirksomheder, som står for en stor del af beskæftigelsen uden for de store byer og understøtte, at små og mellemstore virksomheder har adgang til kapital, så de kan foretage investeringer i udviklingen af deres virksomheder" siger Troels Lund Poulsen.

Samtidig vil regeringen gøre det lettere for kommuner at understøtte den lokale udvikling gennem liberalisering af planlovgivningen mv.

"På mine ture rundt i landet har jeg set mange eksempler på, at planlovgivningen står i vejen for gode projekter. Kommunerne skal derfor have større frihed til at skabe udvikling, og derfor får de nu blandt meget andet bedre mulighed for at styrke erhvervsudviklingen i det åbne land og turismen langs kysterne," siger Troels Lund Poulsen.

Udover liberaliseringen af planloven vil regeringen også tillade 15 nye forsøgsprojekter ved kysterne. De første 10 forsøgsprojekter er netop meldt ud, og de vurderes at have et investeringspotentiale på op mod 4 milliarder.

Med udspillet sætter regeringen også fokus på rammerne for bosætning. Med en bredbåndspulje bliver der sat målrettet ind for at sikre bedre forbindelser i de områder, hvor der dårlig dækning. Det bliver bl.a. også billigere at pendle over Storebælt og færgetaksterne til småøerne bliver sat ned.

Til at gennemføre initiativerne i den samlede strategi er der afsat ca. 9 mia. kr. i perioden 2015-19 inkl. de skatteelementer, der er aftalt som en del af finansloven.

 

 

Mest Læste

Annonce