30 veje til et bedre indre marked

Infrastruktur

10/12/2014 10:40

Nick Allentoft

Regeringen præsenterer i dag 30 konkrete initiativer, der kan bidrage til et endnu bedre indre marked til gavn for økonomien og beskæftigelsen.
Det indre marked er kernen i EU-samarbejdet og i den europæiske økonomi. Det er derfor afgørende, at det indre marked fungerer optimalt, hvis der skal mere gang i europæisk økonomi og Europa skal tilbage på vækst-poret. Regeringen præsenterer i dag 30 konkrete forslag til initiativer, der kan bidrage hertil.   Initiativerne er samlet i publikationen ”30 veje til et bedre indre marked”. (hent publikationen her)   Erhvervs- og Vækstminister Henrik Sass Larsen:   Vi har en forpligtigelse og en interesse i at bidrage til at få Europa tilbage på vækstsporet. Publikationen ”30 veje til et bedre indre marked” er et godt eksempel på, hvordan vi på et meget konkret plan kan spille ind med tiltag, der kan gør en forskel. Hver for sig og i fællesskab kan de 30 tiltag bidrage til et endnu mere velfungerende indre marked og endnu stærkere europæiske virksomheder. Danmark eksporterer årligt varer og tjenesteydelser for 560 mia. kroner til de øvrige EU-lande, der således er vores største samhandelspartner. Det betyder, at Danmark er stærkt afhængige af et indre marked, der fungerer i praksis og gør det muligt for virksomhederne at handle på tværs af de europæiske grænser.   Forslagene falder inden for fem områder:   Adgang til kapital digitale markeder og forbrugere avanceret produktion åbne og velfungerende markeder  enklere regler. Regeringen vil fremadrettet arbejde for at fremme initiativerne på europæisk plan, både over for den nye Kommission, i Rådet og i forhold til Europa-Parlamentet. 

Mest Læste

Annonce