Bedre adgang til risikovillig kapital i EU

26/03/2012 15:22

Erhvervs- og Vækstministeriet

Det danske EU-formandskab indleder forhandlingerne med Europa-Parlamentet om bedre adgang til risikovillig kapital i EU. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har fået opbakning fra de øvrige EU-lande til at afslutte forhandlingerne med Europa-Parlamentet om to initiativer under dansk EU-formandskab, der sammen med en række andre forslag skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i EU.

I forbindelse med finanskrisen har mange iværksættere og små og mellemstore virksomheder oplevet at blive begrænset i deres vækst på grund af manglende adgang til kapital. Forslagene skal imødegå dette problem ved at skabe bedre muligheder for, at venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde kan rejse investeringer på tværs af EU’s grænser, så der i sidste ende kan blive kanaliseret mere finansiering ud til innovative SMV’er og sociale virksomheder, der fx hjælper udsatte grupper.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

De to forslag introducerer et europæisk markedsføringspas for bl.a. venturekapitalfonde, som vil forbedre deres muligheder for at rejse investeringer på tværs af EU. Formålet er, at venturekapitalfondene dermed kan rejse mere kapital til små og mellemstore virksomheder. Forslagene kan særligt hjælpe vores nye, innovative virksomheder i deres opstart og vækst.

Det er min ambition, at forslagene vedtages endeligt i samarbejde med Europa-Parlamentet under dansk EU-formandskab.

Med forslagene vil forvaltere af venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde, hvis samlede forvaltede aktiver ikke overstiger 500 mio. euro, få mulighed for at opnå et ”EU-markedsføringspas”, som vil betyder, at de lettere kan markedsføre deres fonde på tværs af EU’s grænser.

Det danske formandskab vil nu indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet med henblik på at nå en endelig vedtagelse under det danske formandskab.

Mest Læste

Annonce