Ny direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Ledelse

25/11/2015 09:20

Nick Allentoft

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udpeget ny direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det bliver den 51-årige cand.polit. Jakob Hald, der skal afløse Agnete Gersing som direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Jakob Hald har bl.a. været afdelingschef i Finansministeriet og er i dag afdelingschef i Skatteministeriet. Den nye direktør er udpeget af erhvervs- og vækstministeren efter høring af Konkurrencerådet. Jakob Hald tiltræder stillingen den 1. januar 2016.

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen:

”Det glæder mig, at Jakob Hald har sagt ja til at tiltræde stillingen som direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med hans solide og brede erfaring vil varetagelsen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver fortsat kunne styrkes og udvikles.”

Formanden for Konkurrencerådet, Christian Schultz:

”Jeg er glad for, at det bliver Jakob Hald, der indtræder som direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Jakob Hald nyder stor faglig respekt på det økonomiske område og med hans indgående kendskab til området, bliver han en gevinst for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.”

Tiltrædende direktør, Jakob Hald:

”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager en vigtig samfundsopgave, som jeg glæder mig utrolig meget til at løfte sammen med styrelsens dygtige og dedikerede medarbejdere. Jeg glæder mig også til at bidrage til at fastholde og udvikle den høje faglige profil og respekt, der er omkring Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Styrelsen håndhæver konkurrencelovgivningen i Danmark og er sekretariat for Konkurrencerådet. Herudover varetager styrelsen også opgaver for Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Stormrådet samt Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde og Vandforsyningssekretariatet.

Mest Læste

Annonce