Nyt Dialogforum skal hjælpe virksomheder med at koble samfundsansvar og vækst

Politik

24/02/2016 14:42

Nick Allentoft

Hos en socialøkonomisk virksomhed i Kolding lancerede erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, som skal være regeringens nye platform for dialog om, hvordan samfundsansvar og vækst kan gå hånd i hånd. Se kommissorium og sammensætning her.

 Globale værdikæder, FN’s bæredygtighedsmål, inklusion af socialt udsatte og lokal sammenhængskraft er blot nogle af de emner, som fremadrettet vil blive drøftet i Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst.

Det nye Dialogforum, som i dag lanceres af erhvervs- og vækstministeren, skal nemlig understøtte virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar og samtidig skabe den størst mulige vækst til gavn for den enkelte virksomhed og for samfundet.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Jeg har store forventninger til Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Danske virksomheder tager i dag samfundsansvar på mange niveauer, men vi kan blive endnu bedre til at skabe rammerne for, at vækst og samfundsansvar kan gå hånd i hånd. Det gælder lokalt, hvor blandt andet socialøkonomiske virksomheder spiller en vigtig rolle i at skabe bæredygtige og attraktive lokalsamfund. Og det gælder globalt, hvor opmærksomheden på virksomhedernes ansvar for hele deres værdikæde er stigende.”

Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst skal blandt andet indsamle og formidle viden om tendenser inden for samfundsansvar og socialøkonomi, fremme partnerskaber og dialog mellem virksomheder og interessenter på feltet og bidrage til regeringens politikudvikling på området.

Direktør Dan Boyter, nyudnævnt formand for Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst:

”Danske virksomheder har et godt udgangspunkt for at arbejde med innovative løsninger, der inkluderer samfundsansvar som en integreret del af forretningen. Jeg tror den bedste chance for succes er at bygge på vores styrker, og vende udfordringerne til en mulighed. Jeg ser som formand frem til at facilitere dialogen om, hvordan vi kan realisere virksomhedernes potentialer og muligheder på området.”

Lanceringen af Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst finder sted i dag i Kolding hos den socialøkonomiske it-konsulentvirksomhed BOAS Specialister, hvor størstedelen af de ansatte har en autismeprofil. Virksomheden er netop blevet kåret som Gazelle-virksomhed af Børsen, og direktør Allan Petersen er et af det nye Dialogforums 14 medlemmer.

  Kommissorium for Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst februar 2016   Baggrund Efterspørgslen efter at få samfundsansvar og vækst til at gå hånd i hånd stiger både lokalt og globalt. Det skaber behov for at realisere virksomhedernes potentiale til at skabe samfundsmæssig værdi og innovative løsninger på samfundets udfordringer, som en integreret del af deres forretning.   Danmark har gavn af, at danske virksomheder er godt rustet til opgaven med lokalt og globalt samfundsansvar. Det vil regeringen understøtte med oprettelsen af et Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst.   Formål Dialogforums formål er at understøtte virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar og de socialøkonomiske virksomheders arbejde med at skabe vækst på en måde, der skaber størst mulig værdi for den enkelte virksomhed og samfundet.   Forummets opgaver Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst skal: • Indhente, udvikle og formidle international og national viden om tendenser inden for samfundsansvar og socialøkonomiske virksomheder. • Fremme virksomhedernes engagement i opfølgning på FN-verdensmålene for bæredygtig udvikling. • Fremme partnerskaber for samfundsansvar og vækst og samfundsgavnlige investeringer. • Afholde en række rundbordssamtaler (2-4 om året), der skal samle virksomheder og relevante interessenter til tematiserede dialoger om væsentlige problemstillinger. • Med udgangspunkt i rundbordssamtalerne og Dialogforums øvrige arbejde bidrage til regeringens videre politikudvikling på området. • Afholde en årlig konference i samspil med relevante interessenter om udviklingen på området. • Udarbejde en årlig status til ministeren på udviklingstendenser inden for ansvarlig virksomhedsadfærd og socialøkonomiske virskomheder samt på Dialogforums arbejde.   Dialogforums sammensætning Dialogforum er sammensat af i alt 14 medlemmer inkl. formanden: • 9 medlemmer, der udpeges personligt af ministeren, herunder Dialogforums formand. Medlemmerne sammensættes, så de repræsenterer det brede felt af virksomheder og kompetencer på området for CSR og socialøkonomiske  • 2 virksomheder, herunder virksomheder, fonde, socialøkonomiske virksomheder, forskning og juridisk ekspertise • 5 medlemmer, der indstilles af relevante interesseorganisationer på området, herunder erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og miljø- og udviklingsorganisationer, og godkendes af ministeren Formanden og medlemmerne udpeges for en periode på to år. For den første periode sker udpegning dog fra datoen for Dialogforums officielle nedsættelse til og med 31. december 2017. Erhvervs- og Vækstministeriet og Udenrigsministeriet deltager fast i Dialogforums møder som observatører. Øvrige ministerier orienteres og inddrages i arbejdet efter behov.   Rammen for forummet Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er uafhængigt af ministeren. Ministeren kan dog anmode Dialogforum om at tage bestemte problemstillinger op til drøftelse i Dialogforum eller som del af en rundbordssamtale. Dialogforum udarbejder og fastsætter sin egen forretningsorden, som sætter rammerne for forummets arbejde.   Sekretariatet Sekretariatsbetjening af Dialogforum varetages af Erhvervs- og Vækstministeriet, herunder af Erhvervsstyrelsen. Udgifter afholdes inden for Erhvervsstyrelsens ramme.      Liste over medlemmer
 • Formand Dan Boyter, Bestyrelsesmedlem, Pressalit A/S, bestyrelsesformand, Den Jyske Opera m.fl.
 • Peter Skou, Formand for Green Network (medlemsbaseret erhvervsnetværk for forretningsdrevet samfundsansvar)
 • Annette Stube, Sustainability Director, A.P. Møller Mærsk, og Rederiforeningens repræsentant i det forhenværende Rådet for Samfundsansvar
 • Maria Kavita Nielsen, Programchef, Mind Your Own Business (iværksætterprogram for etniske minoritetsdrenge og vinder af Kronprinsparrets Sociale Pris 2015)
 • Gurli Martinussen, Direktør, Trygfonden
 • Lars Jannick Johansen, Direktør, Den Sociale Kapitalfond, og medlem af det forhenværende Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder
 • Allan Petersen, Direktør, BOAS Specialister (socialøkonomisk IT-virksomhed i Aarhus, som uddanner og ansætter mennesker med autisme, og som bl.a. har LEGO som kunde)
 • Line Barfod, Advokat, Foldschack og Forchhammer, og medlem af det forhenværende Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder
 • Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, Professor, PhD, Director of Centre for Corporate Social Responsibillity, CBS
 • Sanne Borges (indstillet af 92-gruppen), Repræsentant for 92-gruppen og seniorrådgiver, Amnesty International. 
 • Tine Roed (indstillet af indstillet af Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer) Direktør, Dansk Industri, Lars Udsholt (indstillet af Globalt Fokus), Forperson, Globalt Fokus og Sekretariatsleder i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
 • Kristian Heunicke (indstillet af KL og Danske Regioner) Direktør, KL, ansvar for arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet, medlem af direktionen
 • Nanna Højlund (indstillet af LO, FTF og AC), Næstformand i LO (Landsorganisationen i Danmark)
 

Mest Læste

Annonce