Ole Sohn: Klagesystemet for udbud skal have et serviceeftersyn

02/02/2012 12:25

Erhvervs- og Vækstministeriet

Regeringen vil fremme udbud og det offentlig-private samarbejde mellem virksomheder og offentlige myndigheder. Når virksomhederne mener, at det offentlige laver fejl i forbindelse med eksempelvis offentlige indkøb af kontorudstyr, IT-løsninger og byggeopgaver, skal der være et klagesystem for offentlige udbud, der er tidssvarende, smidigt og effektivt.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn nedsætter en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der skal analysere mulighederne for en generel forenkling af klagesystemet. I arbejdet vil indgå erfaringer fra bl.a. Sverige og England.

Læs også: Få så ændret det klagesystem

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:
Jeg har taget initiativ til, at vi nu giver det danske udbudsklagesystem et tiltrængt serviceeftersyn.
Der har længe været rejst kritik af det nuværende danske klagesystem for at hæmme konkurrenceudsættelsen af relevante offentlige opgaver. Vi har hørt kritikken og vil derfor undersøge, hvordan vi skaber et klagesystem, som understøtter samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder.

Arbejdsgruppen forventes nedsat i løbet af februar og vil bestå af relevante ministerier. Både offentlige ordregivere og private virksomheder vil blive inddraget i arbejdet. Arbejdsgruppen afrapporterer til regeringen til sommer 2012.

Mest Læste

Annonce