Regeringen gennemfører regelforenklinger for virksomhederne

19/03/2013 11:45

Erhvervs- og Vækstministeriet

Regeringen gennemfører forenklingsforslag fra Virksomhedsforum. Regeringen styrker blandt andet indsatsen for genbrug af data i det offentlige, så virksomhederne ikke skal indberette samme data flere gange. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

 - Regeringen gennemfører 36 forenklingsforslag fra Virksomhedsforum helt eller delvist. Forenklingerne er med til at gøre det mindre bureaukratisk at drive virksomhed i Danmark.

 - Regeringen vil øge indsatsen for at offentlige myndigheder genbruger data, som virksomhederne har indberettet. Det gælder blandt andet regnskabsdata.

 - Vækstplan DK indeholder flere administrative lettelser, som Virksomhedsforum efterspørger. Regeringen foreslår at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende international rekruttering, der blandt andet vil arbejde videre med Virksomhedsforums forslag på dette område.

 - Med Vækstplan DK foreslår regeringen også at afskaffe den vægtbaserede emballageafgift, som indebærer betydelige administrative byrder, sådan som Virksomhedsforum har påpeget.

Virksomhedsforum har sendt 61 forenklingsforslag til regeringen, som har besluttet at gennemføre 36 forslag (15 gennemføres helt og 21 gennemføres delvist). Derudover vil regeringen arbejde videre med 12 forslag, der særligt vedrører enklere administration i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft. 13 forslag afvises bl.a. på baggrund af hensyn til fødevaresikkerhed.

De forslag der nu gennemføres vil indebære øget genbrug af data på tværs af de offentlige myndigheder, så virksomhederne ikke skal bruge tid på at indberette samme data til flere myndigheder. Der gennemføres også tiltag, som skal gøre det enklere at beskæftige personer fra andre lande. Blandt andet skabes bedre overblik over de regler, der gælder for grænsependlere, så det bliver enklere for virksomheder at ansætte medarbejdere fra for eksempel Sverige. Derudover får en del af de virksomheder, der beskæftiger ansatte fra tredjelande, fremover automatisk besked, hvis de udenlandske ansattes opholds- og arbejdstilladelse er blevet inddraget eller ikke forlænget.

Forslagene fra Virksomhedsforum - og regeringens tilbagemelding - kan findes på hjemmesiden www.enklereregler.dk

Virksomhedsforum for Enklere Regler er nedsat af regeringen og består af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og virksomheder. Virksomhedsforum sender konkrete forslag om regelforenklinger for virksomhederne til regeringen tre gange om året.

Mest Læste

Annonce